skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.510  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 1

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515 NG-T(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình địa chất cơ sở

Tống Duy Thanh Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2003 - (551.071 GIA 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếng Việt thực hành

Nguyễn Văn Hiệp; Nguyễn Minh Thuyết

H. : ĐHQGHN, 2007 - (495.9228 TIE 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 9 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích. Tập 1

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐHQGHN, 2008 - (515.071 NG-H(1) 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 2, Phép tính tích phân hàm một biến,chuỗi số, Dãy hàm-Chuỗi hàm

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQG, 2002 - (515 TR-L(2) 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 3

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515.071 TR-L(3) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập giải phẫu người

Nguyễn Hữu Nhân

H. : ĐHQGHN, 2004 - (611.007 NG-N 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số chuyên đề lịch sử thế giới. Tập 2

Nguyễn Văn Kim chủ biên; Vũ Dương Ninh

H. : ĐHQGHN, 2008 - (909 MOT(2) 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở vật lý chất rắn

Đào Trần Cao

H. : ĐHQGHN, 2007 - (530.41 ĐA-C 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo dục học

Phạm Viết Vượng

H. : ĐHQGHN, 2000 - (370 PH-V 2000)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Di truyền học quần thể

Đỗ Lê Thăng

H. : ĐHQG, 2001 - (576.5 ĐO-T 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 3, Tích phân suy rộng, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2009 - (515 TR-L(3) 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình xác suất thống kê

Tống Đình Quỳ

H. : ĐHQGHN, 2004 - (519.2071 TO-Q 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 2

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN., 2002 - (515 NG-T 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở khảo cổ học

Bôrixcôpxki P.I.; Hà Văn Tấn Người dịch; Lê Thế Thép Người dịch; Đặng Công Lý Người dịch

H. : Giáo dục, 1961 - (930.1 BOR 1961)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình nhiệt động lực học và vật lý thống kê

Vũ Thanh Khiết

H. : ĐHQGHN, 2002 - (536.7 VU-K 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
17
Giáo trình hoá học lượng tử cơ sở: Tập 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá học lượng tử cơ sở: Tập 1

Lâm Ngọc Thiềm, Phan Quang Thái

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40971

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá học lượng tử cơ sở Tập 1

Lâm Ngọc Thiềm Phan Quang Thái

H KHKT; 1999

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Правильно ли мы говорим по- русский : Справочное пособие по произношению ,ударению и словоупотреблению

Скворцов Л. И.

М. : Знание, 1980 - (491.71 СКВ 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học : giáo trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Phạm Viết Vượng

H. : ĐHQGHN, 2001 - (001.4 PH-V 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 2.510  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (279)
 2. Trong mục lục thư viện (1.849)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (88)
 2. 1969đến1980  (180)
 3. 1981đến1992  (220)
 4. 1993đến2005  (1.029)
 5. Sau 2005  (1.448)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (1.318)
 2. English  (1.016)
 3. Chinese  (132)
 4. Undetermined  (38)
 5. Russian  (16)
 6. French  (10)
 7. German  (10)
 8. Korean  (3)
 9. Japanese  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...