skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.706.108  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can science resolve the nature nurture debate

Lock Margaret; Palsson Gisli

Cambrige UK Polity; 2016

Truy cập trực tuyến

2
Genetic analysis of 12 polymorphic isozyme loci in taro, Colocasia esculenta (L.) Schott
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic analysis of 12 polymorphic isozyme loci in taro, Colocasia esculenta (L.) Schott

Nguyen, VX; Yoshino, H.; Tahara, M.

ISIKNOWLEDGE; 1344-7610; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32202

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Biology : Concepts and implication

Clark M.E.

Phila. : W.B. Saunders Com, 1978 - (570 CLA 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of genetics

Sinnott E.W.; Dunn L.C

New York : McGraw-Hill book comp., Inc., 1958 - (576.5 SIN 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Genetics demystified
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetics demystified

Willett Edward

New York ; Maidenhead : McGraw-Hill, c2006. - ISBN0071459308 (pbk.)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of genetics 6th ed

Snustad D Peter Simmons Michael J

Wiley; 2012 - (576.5 SNU 2012)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetics from genes to genomes 4th ed

Hartwell Leland H Hood Leroy Goldberg Michael L Reynolds Ann E Silver Lee M

McGraw Hill; 2011 - (576.5 HAR 2011)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materials Science of DNA

Jung Il JinJames Grote

Boca Raton FL Taylor & Francis 2012; 2012

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

medizinische genetik

ISSN0936-5931

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Epigenetics

ISSN1868-7075

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Community Genetics

ISSN1868-310X

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Journal of Genetics: Applied Research

ISSN2079-0597

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutation research. DNA repair

ISSN0921-8777

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene expression

ISSN1052-2166

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant Biotechnology

ISSN1342-4580

Truy cập trực tuyến

16
Genomics of Disease
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomics of Disease

Gustafson, J. P.; Taylor, J.; Stacey, G.

978-0-387-76722-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27842

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biology of the gene

Levine Louis

St. Louis : Mosby, 1980. - (575.1 LEV 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of Genetics

Tamarin Robert H.

Boston : McGraw-Hill , 2002 - (576.5 TAM 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
19
Principles of genetics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of genetics

Snustad D. Peter; Jenkins John B; Simmons Michael J

New York : John Wiley & Sons, 1998 - (576.5 SNU 1998) - ISBN0471314552

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Genes. Volume VI
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genes. Volume VI

Lewin Benjamin

Oxford ; New York : Oxford University Press, 1997 - (576.5 LEW(6) 1997) - ISBN0198577796

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 2.706.108  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.901.006)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.704.548)
 3. Trong mục lục thư viện (59)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (4.334)
 2. 1958đến1972  (40.954)
 3. 1973đến1987  (165.833)
 4. 1988đến2003  (680.413)
 5. Sau 2003  (1.807.092)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Humans  (874.490)
 2. Biology  (669.126)
 3. Animals  (640.247)
 4. Medicine  (594.079)
 5. Female  (487.160)
 6. Genetics  (466.140)
 7. Male  (364.961)
 8. Genes  (308.983)
 9. Gene Expression  (277.331)
 10. Mutation  (273.618)
 11. Chemistry  (210.320)
 12. Molecular biology  (163.161)
 13. Proteins  (140.272)
 14. Genomics  (133.662)
 15. Genomes  (127.716)
 16. Research Article  (110.665)
 17. Sciences (General)  (106.467)
 18. Phylogeny  (97.817)
 19. Genetic Variation  (94.555)
 20. Life Sciences  (90.401)
 21. Transcription (Genetics)  (88.394)
 22. Human genetics  (84.278)
 23. Evolution  (73.239)
 24. Engineering  (62.309)
 25. Population Genetics  (55.058)
 26. Molecular genetics  (36.316)
 27. Genetics, Medical  (11.062)
 28. Environmental Sciences  (7.968)
 29. Gen  (4.423)
 30. Health Sciences  (2.403)
 31. Social Sciences  (1.827)
 32. Information Technology  (189)
 33. Agriculture Sciences  (51)
 34. Di truyền học  (30)
 35. Sinh học phân tử  (10)
 36. Di truyền  (9)
 37. Bệnh di truyền  (5)
 38. Bệnh học  (5)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.313.265)
 2. Chinese  (37.221)
 3. Japanese  (31.970)
 4. Russian  (29.728)
 5. French  (19.854)
 6. German  (17.089)
 7. Portuguese  (11.322)
 8. Spanish  (9.914)
 9. Italian  (3.492)
 10. Polish  (3.477)
 11. Czech  (1.835)
 12. Korean  (1.397)
 13. Hungarian  (1.248)
 14. Dutch  (1.190)
 15. Norwegian  (880)
 16. Ukrainian  (765)
 17. Danish  (755)
 18. Romanian  (630)
 19. Slovak  (616)
 20. Finnish  (389)
 21. Turkish  (342)
 22. Hebrew  (259)
 23. Serbo-Croatian  (173)
 24. Persian  (167)
 25. Thai  (141)
 26. Arabic  (35)
 27. Georgian  (35)
 28. Lithuanian  (20)
 29. Greek  (20)
 30. Vietnamese  (18)
 31. Armenian  (18)
 32. Icelandic  (14)
 33. Macedonian  (10)
 34. Hindi  (4)
 35. Albanian  (3)
 36. Malayalam  (3)
 37. Basque  (3)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (2.121)
 2. R - Medicine.  (1.001)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Wei
 2. Wang, Jun
 3. Boerwinkle, Eric
 4. Froguel, Philippe
 5. Mccarthy, Mark I

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Biology
 3. Animals
 4. Medicine
 5. Female

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...