skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Arithmetic of Finite Fields
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arithmetic of Finite Fields

Imaña, José Luis; Koç, Çetin Kaya; Gathen, Joachim von zur

978-3-540-69498-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24986

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arithmetic of Finite Fields

Imaña José LuisKoç Çetin Kaya Eds Gathen Joachim von zur

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iteration entropy

Gathen, Joachim Von Zur

Arxiv ID: 1712.01407

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Normal form for Ritt's Second Theorem

Gathen, Joachim Von Zur

Finite Fields and Their Applications 27(2014), pages 41-71. Copyright 2013 Elsevier Inc [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1308.1135

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shifted varieties and discrete neighborhoods around varieties

Gathen, Joachim Von Zur ; Matera, Guillermo

Arxiv ID: 1812.07020

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Density of real and complex decomposable univariate polynomials

Gathen, Joachim Von Zur ; Matera, Guillermo

Arxiv ID: 1407.0906

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey on counting special types of polynomials

Gathen, Joachim Von Zur ; Ziegler, Konstantin

Arxiv ID: 1407.2970

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circulant graphs and GCD and LCM of Subsets

Gathen, Joachim Von Zur ; Shparlinski, Igor E.

Arxiv ID: 1402.5449

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explicit estimates for polynomial systems defining irreducible smooth complete intersections

Gathen, Joachim Von Zur ; Matera, Guillermo

Arxiv ID: 1512.05598

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The number of reducible space curves over a finite field

Cesaratto, Eda ; Gathen, Joachim Von Zur ; Matera, Guillermo

Arxiv ID: 1307.1633

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compositions and collisions at degree p^2

Blankertz, Raoul ; Gathen, Joachim Von Zur ; Ziegler, Konstantin

Journal of Symbolic Computation 59 (2013) 113-145 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1202.5810

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sidon sets and statistics of the ElGamal function

Niehues, Lucas Boppré ; Gathen, Joachim Von Zur ; Perin, Lucas Pandolfo ; Zumalacárregui, Ana

Arxiv ID: 1708.04395

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composition collisions and projective polynomials

Gathen, Joachim Von Zur ; Giesbrecht, Mark ; Ziegler, Konstantin

Arxiv ID: 1005.1087

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Counting decomposable univariate polynomials

Gathen, Joachim Von Zur

Combinator. Probab. Comp. 24 (2015) 294-328 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 0901.0054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Counting decomposable multivariate polynomials

Gathen, Joachim Von Zur

Arxiv ID: 0811.4726

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multivariate Polynomial Decomposition

Gathen, Joachim von zur ; Gutierrez, Jaime ; Rubio, Rosario

Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing, 2003, Vol.14(1), pp.11-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-1279 ; E-ISSN: 1432-0622 ; DOI: 10.1007/s00200-003-0122-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inversion in finite fields using logarithmic depth

Gathen, Joachim Von Zur

Journal of Symbolic Computation, 1990, Vol.9(2), pp.175-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-7171 ; E-ISSN: 1095-855X ; DOI: 10.1016/S0747-7171(08)80028-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional decomposition ofpolynomials: the tame case

Gathen, Joachim Von Zur

Journal of Symbolic Computation, 1990, Vol.9(3), pp.281-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-7171 ; E-ISSN: 1095-855X ; DOI: 10.1016/S0747-7171(08)80014-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Counting reducible, powerful, and relatively irreducible multivariate polynomials over finite fields

Gathen, Joachim Von Zur ; Viola, Alfredo ; Ziegler, Konstantin

SIAM Journal on Discrete Mathematics 27 (2013) 855-891 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 0912.3312

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of euclidean algorithms for polynomials over finite fields

Ma, Keju ; Gathen, Joachim Von Zur

Journal of Symbolic Computation, 1990, Vol.9(4), pp.429-455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-7171 ; E-ISSN: 1095-855X ; DOI: 10.1016/S0747-7171(08)80021-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (4)
 2. 2008đến2009  (5)
 3. 2010đến2012  (2)
 4. 2013đến2015  (6)
 5. Sau 2015  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (18)
 2. Sách  (2)
 3. Sáng chế  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gathen, Joachim Von Zur
 2. Von Zur Gathen, J
 3. Von Zur Gathen, Joachim
 4. Ziegler, Konstantin
 5. Matera, Guillermo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...