skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Long-term financial consequences of breast cancer: a Danish registry-based cohort study

Jensen, L ; Overgaard, C ; Bøggild, H ; Garne, Jp ; Lund, T ; Overvad, K ; Fonager, K

The European Journal of Public Health, 2017, Vol. 27(suppl3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1101-1262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: 10.1093/eurpub/ckx187.690

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
140 Age at Diagnosis in Relation to Survival Following Breast Cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

140 Age at Diagnosis in Relation to Survival Following Breast Cancer

Brandt, J. ; Garne, J.P. ; Tengrup, I. ; Manjer, J.

European Journal of Cancer, 3/2012, Vol.48, S1, p.S81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598049 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0959-8049(12)70208-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Can register data be used as a measurement for perceived stress. A cross-sectional study from Denmark
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can register data be used as a measurement for perceived stress. A cross-sectional study from Denmark

Jensen, Lss ; Bøggild, H ; Garne, JP ; Overgaard, C ; Fonager, K

European Journal of Public Health, 10/01/2014, Vol.24(suppl_2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1101-1262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/cku161.039

Toàn văn sẵn có

4
Abstract P6-01-09: HER4 Is Downregulated in Lymphnode Metastases Compared to the Paired Primary Breast Carcinoma
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract P6-01-09: HER4 Is Downregulated in Lymphnode Metastases Compared to the Paired Primary Breast Carcinoma

Brügmann, A ; Jensen, V ; Garne, JP ; Nexo, E ; Sorensen, B.

Cancer Research, 12/15/2010, Vol.70(24 Supplement), pp.P6-01-09-P6-01-09 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.SABCS10-P6-01-09

Toàn văn sẵn có

5
Development of a questionnaire encompassing indicators of distress: A tool for use with women in surgical continuity of care for breast cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a questionnaire encompassing indicators of distress: A tool for use with women in surgical continuity of care for breast cancer

Jørgensen, L. ; Garne, J.P. ; Søgaard, M. ; Laursen, B.S.

European Journal of Oncology Nursing, 04/2015, Vol.19(2), pp.129-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14623889 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2014.10.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The experience of distress in relation to surgical treatment and care for breast cancer: An interview study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The experience of distress in relation to surgical treatment and care for breast cancer: An interview study

Jørgensen, L. ; Garne, J.P. ; Søgaard, M. ; Laursen, B.S.

European Journal of Oncology Nursing, 12/2015, Vol.19(6), pp.612-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14623889 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2015.03.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Prevalence and predictors of distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer: A cohort study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer: A cohort study

Jørgensen, L. ; Laursen, B.S. ; Garne, J.P. ; Sherman, K.A. ; Søgaard, M.

European Journal of Oncology Nursing, 06/2016, Vol.22, C, pp.30-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14623889 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2016.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Predictors of re-operation due to post-surgical bleeding in breast cancer patients: A Danish population-based cohort study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of re-operation due to post-surgical bleeding in breast cancer patients: A Danish population-based cohort study

Winther Lietzen, L. ; Cronin-Fenton, D. ; Garne, J.P. ; Kroman, N. ; Silliman, R. ; Lash, T.L.

European Journal of Surgical Oncology (EJSO), 5/2012, Vol.38(5), pp.407-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07487983 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejso.2012.02.184

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survival of women with breast cancer in central and northern Denmark, 1998–2009

Lietzen Lw ; SØRensen Gv ; Ording AG ; Garne JP ; Christiansen P ; NØRgaard M ; Jacobsen J

Clinical Epidemiology, 01 July 2011, Vol.2011(Supplement 1), pp.35-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1179-1349 ; E-ISSN: 1179-1349

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Existing data sources for clinical epidemiology: the Danish Quality Database of Mammography Screening

Langagergaard V ; Garne JP ; Vejborg I ; Schwartz W ; Bak M ; Lernevall A ; Mogensen Nb ; Larsson H ; Andersen B ; Mikkelsen Em

Clinical Epidemiology, 01 March 2013, Vol.2013(default), pp.81-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1179-1349 ; E-ISSN: 1179-1349

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body Mass Index and breast cancer survival in relation to the introduction of mammographic screening

Olsson, Å ; Garne, JP ; Tengrup, I ; Zackrisson, S ; Manjer, J; Peer, Hal (Editor)

EJSO - European Journal of Surgical Oncology, 13 November 2009, Vol.35(12), p.1261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-7983 ; E-ISSN: 1532-2157 ; DOI: 10.1016/j.ejso.2009.04.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Over-diagnosis in screening by mammography: A follow-up of the Malmö Mammographic Screening Trial, MMST
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Over-diagnosis in screening by mammography: A follow-up of the Malmö Mammographic Screening Trial, MMST

Garne, J.P. ; Zackrisson, I. ; Andersson, L. ; Janzon, J. ; Manjer, J.

European Journal of Cancer Supplements, 3/2006, Vol.4(2), pp.54-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13596349 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1359-6349(06)80056-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Parity in relation to survival following breast cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parity in relation to survival following breast cancer

Butt, S. ; Borgquist, S. ; Garne, J.P. ; Landberg, G. ; Tengrup, I. ; Olsson, Å. ; Manjer, J.

European Journal of Surgical Oncology (EJSO), 7/2009, Vol.35(7), pp.702-708 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07487983 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejso.2008.03.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (3)
 2. 2010đến2011  (2)
 3. 2012đến2013  (3)
 4. 2014đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Garne, J.P
 2. Manjer, J
 3. Tengrup, I
 4. Søgaard, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...