skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ bậc ba MgO-CaO-SiO2 từ nguồn khoáng tự nhiên Talc và Dolomit : Đề tài NCKH. QG.11.10

Nghiêm Xuân Thung; Nguyễn Đức Thọ; Hoàng Thị Hương Huế; Phạm Thị Hà Thanh; Bùi Hoàng Hải

H. : ĐHKHTN , 2013 - (666 NG-T 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ CaO-MgO-SiO 2 từ talc Phú Thọ và ảnh hưởng của B 2O3, Al2O3 kích thước nano đến cấu trúc và tính chất của vật liệu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ CaO-MgO-SiO 2 từ talc Phú Thọ và ảnh hưởng của B 2O3, Al2O3 kích thước nano đến cấu trúc và tính chất của vật liệu

Lương, Viết Cường; Nghiêm, Xuân Thung

Lương, V. C. (2012). Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ CaO-MgO-SiO 2 từ talc Phú Thọ và ảnh hưởng của B 2O3, Al2O3 kích thước nano đến cấu trúc và tính chất của vật liệu. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9491

Truy cập trực tuyến

3
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ bậc ba MgO-CaO-SiO2 từ nguồn khoáng tự nhiên Talc và Dolomit : Đề tài NCKH. QG.11.10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ bậc ba MgO-CaO-SiO2 từ nguồn khoáng tự nhiên Talc và Dolomit : Đề tài NCKH. QG.11.10

Nghiêm, Xuân Thung; Nguyễn, Đức Thọ; Hoàng, Thị Hương Huế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22993

Truy cập trực tuyến

4
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ CaO-MgO-SiO2 từ talc Phú Thọ và ảnh hưởng của B2O3, Al2O3 kích thước nano đến cấu trúc và tính chất của vật liệu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ CaO-MgO-SiO2 từ talc Phú Thọ và ảnh hưởng của B2O3, Al2O3 kích thước nano đến cấu trúc và tính chất của vật liệu

Lương, Viết Cường; Nghiêm, Xuân Thung

Lương, V. C. (2012). Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ CaO-MgO-SiO2 từ talc Phú Thọ và ảnh hưởng của B2O3, Al2O3 kích thước nano đến cấu trúc và tính chất của vật liệu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000782; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37739

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ CaO-MgO-SiO2 từ talc Phú Thọ và ảnh hưởng của B2O3, Al2O3 kích thước nano đến cấu trúc và tính chất của vật liệu : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 25

Lương Viết Cường; Nghiêm Xuân Thung người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (546 LU-C 2012)

Truy cập trực tuyến

7
Khoáng sản không kim loại
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khoáng sản không kim loại

Vũ, Chí Hiếu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18537

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nghiêm, Xuân Thung
  2. Nghiêm Xuân Thung
  3. Lương Viết Cường
  4. Lương, Viết Cường
  5. Phạm Thị Hà Thanh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...