skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 111.276  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Three New Anamorph of Ceramothyrium from Fallen Leaves in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three New Anamorph of Ceramothyrium from Fallen Leaves in Vietnam

Lê, Thị Hoàng Yến; Tsurumi, Tsurumi; Dương, Văn Hợp; Katsuhiko, Ando

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66951

Truy cập trực tuyến

2
Condylospora vietnamensis, a new Ingoldian hyphomycete isolated from fallen leaves in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Condylospora vietnamensis, a new Ingoldian hyphomycete isolated from fallen leaves in Vietnam

Le, Thi Hoang Yen; Nguyen, Lan Dung; Duong, Van Hop; Shigeki Inaba; Yasuhisa Tsurumi

ISIKNOWLEDGE; 1340-3540; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26891; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S134035401270044X

Truy cập trực tuyến

3
Condylospora vietnamensis, a new Ingoldian hyphomycete isolated from fallen leaves in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Condylospora vietnamensis, a new Ingoldian hyphomycete isolated from fallen leaves in Vietnam

Le, Thi Hoang Yen; Nguyen, Lan Dung; Duong, Van Hop; Inaba, Shigeki; Tsurumi, Yasuhisa,...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29838

Truy cập trực tuyến

4
The potential of endophytic fungi isolated from Vietnamese medicinal plants
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The potential of endophytic fungi isolated from Vietnamese medicinal plants

Le, Mai Huong; Tran, Thi Hong Ha; Nguyen, Dinh Luyen; Tran, Thi Nhu Hang; Mai, Ngoc Toan; Hoang, Kim Chi

Le, Mai Huong. (2009). The potential of endophytic fungi isolated from Vietnamese medicinal plants. 6th ACM meeting – Hanoi 2009, 2 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/9749

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fungi in coastal and oceanic marine ecosystems marine fungi

Raghukumar Seshagiri

Springer; 2017 - (579 RAG 2017)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic medical microbiology

Murray Patrick R

Philadelphia PA Elsevier; 2018 - (579 MUR 2018)

Truy cập trực tuyến

7
News about Aquatic Hyphomycetes Isolated from Fallen Leaves
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

News about Aquatic Hyphomycetes Isolated from Fallen Leaves

Le, Thi Hoang Yen; Inaba, Shigeki; Ban, Sayaka; Nguyen, Lan Dung; Ando, Katsuhiko; Tsurumi, Yasuhisa; Ban, Sayaka

Le, Thi Hoang Yen. et al. (2010). News about Aquatic Hyphomycetes Isolated from Fallen Leaves. JSPS Asian Core Program (2009-2013); http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/8937

Truy cập trực tuyến

8
RESEARCH ON THE BIOACTIVE COMPOUNDS OF THE POLYPORE INONOTUS SP.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RESEARCH ON THE BIOACTIVE COMPOUNDS OF THE POLYPORE INONOTUS SP.

Wangun, H. V. K.; Haerte, A.; Hertweck, C.; Trịnh, Tam Kiệt

Wangun, H. V. K., et al. (2009). RESEARCH ON THE BIOACTIVE COMPOUNDS OF THE POLYPORE INONOTUS SP. Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học, Số 5, tr. 35; 0866-8566; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11584

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional importance of the plant microbiome implications for agriculture forestry and bioenergy

Springer; 2017 - (579.5 FUN 2017)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathogenic Yeasts

Springer; 2010 - (616.96901)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biotechnology of yeasts and filamentous fungi

Springer; 2017 - (660.6 SIB 2017)

Truy cập trực tuyến

12
Comparison of antifungal activities of Vietnamese citrus essential oils
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of antifungal activities of Vietnamese citrus essential oils

Pham, Van Hung; Phan, Thi Lan Chi; Nguyen, Thi Lan Phi

ISIKNOWLEDGE; 1478-6427; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22799453; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32841

Truy cập trực tuyến

13
Nghiên cứu phân lập nấm rễ nội cộng sinh Arbuscular Mycorrhiza trong đất trồng ngô và sản xuất chế phẩm phân bón vi sinh hữu cơ.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phân lập nấm rễ nội cộng sinh Arbuscular Mycorrhiza trong đất trồng ngô và sản xuất chế phẩm phân bón vi sinh hữu cơ.

Lê, Thị Hoàng Yến; Nguyễn, Thị Hồng Nhung; Trần, Thị Lệ Quyên; Nguyễn, Thị Anh Đào; Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

Lê, T. H. Y, et al. (2018). Nghiên cứu phân lập nấm rễ nội cộng sinh Arbuscular Mycorrhiza trong đất trồng ngô và sản xuất chế phẩm phân bón vi sinh hữu cơ. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67660; 579.6163

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fungal nanotechnology applications in agriculture industry and medicine

Springer; 2017 - (579.135 FUN 2017)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developments in Fungal Biology and Applied Mycology

Springer; 2017 - (579.5 TUL 2017)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicinal plants and fungi recent advances in research and development

Springer; 2017 - (615.329 MED 2017)

Truy cập trực tuyến

17
Fungi and mycotoxins in stored products : ACIAR proceedings. No. 36
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fungi and mycotoxins in stored products : ACIAR proceedings. No. 36

Champ B.R. Editor

Canberra : ACIAR, 1991 - (630 ACI(36) 1991) - ISBN1863200401

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phân lập nấm rễ nội cộng sinh Arbuscular Mycorrhiza trong đất trồng ngô và sản xuất chế phẩm phân bón vi sinh hữu cơ : Đề tài NCKH. QG.16.35 / Lê Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Hồng Nhung, ... [et al.]

Lê Thị Hoàng Yến; Trần Thị Lệ Quyên; Nguyễn Thị Anh Đào

Hà Nội : Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học , 2018 - (579.6163 LE-Y 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Basic medical microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic medical microbiology

Murray Patrick R.

Philadelphia, PA : Elsevier, [2018] - (579 MUR 2018) - ISBN9780323476768 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Root fungal symbionts interact with mammalian herbivory, soil nutrient availability and specific habitat conditions

Ruotsalainen, Anna L ; Eskelinen, Anu

Oecologia, July 2011, Vol.166(3), pp.807-17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1939 ; PMID: 21301877 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00442-011-1928-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 111.276  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (1.363)
 2. 1958đến1972  (2.248)
 3. 1973đến1987  (10.003)
 4. 1988đến2003  (18.351)
 5. Sau 2003  (78.358)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (99.063)
 2. Japanese  (2.808)
 3. Portuguese  (1.960)
 4. Spanish  (1.058)
 5. Chinese  (1.031)
 6. German  (950)
 7. French  (824)
 8. Polish  (705)
 9. Italian  (165)
 10. Korean  (147)
 11. Russian  (95)
 12. Persian  (58)
 13. Norwegian  (46)
 14. Dutch  (34)
 15. Arabic  (29)
 16. Turkish  (24)
 17. Romanian  (14)
 18. Slovak  (13)
 19. Czech  (13)
 20. Ukrainian  (9)
 21. Thai  (4)
 22. Vietnamese  (3)
 23. Danish  (3)
 24. Finnish  (2)
 25. Lithuanian  (1)
 26. Icelandic  (1)
 27. Malay  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rillig, Matthias C.
 2. Martin, Francis
 3. Henrissat, Bernard
 4. Wang, Wei
 5. Proksch, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...