skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 796.136  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved LCD backlight display

Laycock, Leslie Charles ; Mccarthy, Andrew Graham

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

レーザ照明装置
LASER ILLUMINATION DEVICE

Kirimura Akio ; Nakanishi Koji

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luminous Object Shaping Structure

Tsai Chiang-Hsien

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HYBRID TYPE RADIATING DEVICE

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种灯管降温装置
Fluorescent tube heat sink

Huang Zhiyang ; Huang Weiping

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface light source device

Kurata Gouo ; Shinohara Masayuki

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Befestigungsvorrichtung

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

매립등 커버
A COVER OF DOWN LIGHT

Lee, Haeng Yeoun

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONVERTISSEUR D'ÉCLAIRAGE
ILLUMINATION CONVERTER

Ouderkirk, Andrew, J

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Light extraction elements

Santoro Scott

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIFFRACTION GRATINGS FORMED BY METASURFACES HAVING DIFFERENTLY ORIENTED NANOBEAMS

Lin, Dianmin ; Klug, Michael Anthony ; St. Hilaire, Pierre ; Melli, Mauro ; Peroz, Christophe ; Poliakov, Evgeni

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waterproof structure of traffic burst flashing lamp

Xue Haiyan

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种电性连接模组及照明装置
Electrical connection modules and lighting device

Guo Yongtao ; Zhang Qingquan ; Zuo Zhuang ; Yu Shiwei

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LED灯条连接器及组合式LED灯
LED lamp strip connector and combination formula LED lamp

Hong Zhihong

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Light emitting diode lamp device

Ko, Kao-Huei

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

路灯防盗装置
Anti -theft device for road lamp

Ni Qunsong

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simple damping lamp bracket and lamp

Zhou Mingjie ; Zeng Weifeng

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIRTUAL IMAGE DISPLAY APPARATUS

Miyao Toshiaki ; Totani Takahiro ; Takagi Masayuki ; Takeda Takashi ; Komatsu Akira ; Koshihara Takeshi ; Yano Kunihiko

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

透镜、具有该透镜的照明装置及导光罩
Lens, illuminating device provided with lens, and light guiding cover

Wang Xiao ; Chen Qingzhong

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ceiling lamp shade with different lighting effects

LI Songji

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 796.136  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (27.709)
 2. 1960đến1974  (19.106)
 3. 1975đến1989  (65.551)
 4. 1990đến2005  (118.336)
 5. Sau 2005  (561.519)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (692.875)
 2. Chinese  (261.990)
 3. French  (89.146)
 4. German  (83.596)
 5. Korean  (37.804)
 6. Japanese  (25.253)
 7. Spanish  (9.124)
 8. Russian  (3.342)
 9. Italian  (3.304)
 10. Portuguese  (2.821)
 11. Dutch  (1.290)
 12. Finnish  (1.168)
 13. Danish  (1.167)
 14. Polish  (938)
 15. Norwegian  (753)
 16. Czech  (596)
 17. Turkish  (286)
 18. Hungarian  (161)
 19. Greek  (139)
 20. Romanian  (110)
 21. Ukrainian  (83)
 22. Hebrew  (38)
 23. Arabic  (10)
 24. Icelandic  (2)
 25. Lithuanian  (1)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhou Mingjie
 2. Wang Wei
 3. Liu Jun
 4. Wang Jun
 5. Van Bommel, Ties

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...