skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuberculosis control and social change

Frieden, T R

American journal of public health, November 1994, Vol.84(11), pp.1721-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-0036 ; PMID: 7977904 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Afterword
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afterword

Frieden, T. R.

American Journal of Epidemiology, 12/01/2011, Vol.174(suppl 11), pp.S113-S114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9262 ; E-ISSN: 1476-6256 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/aje/kwr305

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Directly observed therapy and tuberculosis treatment completion. Frieden re: Bayer et al

Frieden, T R

American journal of public health, April 1999, Vol.89(4), pp.604-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-0036 ; PMID: 10191818 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clarifying the issues in tuberculosis control

Frieden, T R

American journal of public health, February 1996, Vol.86(2), pp.267-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-0036 ; PMID: 8633751 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Directly observed treatment for tuberculosis

Frieden, T R

Lancet (London, England), 09 January 1999, Vol.353(9147), pp.146; author reply 147-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 10023920 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health security: the wider lessons from the west African Ebola virus disease epidemic

Heymann, D. L. ; Chen, L. ; Takemi, K. ; Fidler, D. P. ; Tappero, J. W. ; Thomas, M. J. ; Kenyon, T. A. ; Frieden, T. R. ; Yach, D. ; Nishtar, S. ; Kalache, A. ; Olliaro, P. L. ; Horby, P. ; Torreele, E. ; Gostin, L. R. O. ; Ndomondo - Sigonda, M. ; Carpenter, D. ; Rushton, S. ; Lillywhite, L. ; Devkota, B. ; Koser, K. ; Yates, R. ; Dhillon, R. S. ; Rannan - Eliya, R. P.

(2015\) Global health security: the wider lessons from the west African Ebola virus disease epidemic. Lancet, 385 (9980\). pp. 1884-1901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case 34-1994: laryngeal tuberculosis

Frieden, T R ; Simone, P M ; Castro, K G

The New England journal of medicine, 02 March 1995, Vol.332(9), pp.610; author reply 611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 7838204 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuberculosis in a neighborhood bar

Frieden, T R ; Sterling, T R ; Simone, P M

The New England journal of medicine, 01 February 1996, Vol.334(5), pp.334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 8532044 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons from tuberculosis control for public health

Frieden, T R

The international journal of tuberculosis and lung disease : the official journal of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease, April 2009, Vol.13(4), pp.421-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1027-3719 ; PMID: 19335945 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Public health in New York City, 2002-2007: confronting epidemics of the modern era
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health in New York City, 2002-2007: confronting epidemics of the modern era

Frieden, T. R ; Bassett, M. T ; Thorpe, L. E ; Farley, T. A

International Journal of Epidemiology, 10/01/2008, Vol.37(5), pp.966-977 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5771 ; E-ISSN: 1464-3685 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ije/dyn108

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuberculosis surveillance using death certificate data, New York City, 1992

Washko, R M ; Frieden, T R

Public health reports (Washington, D.C. : 1974), 1996, Vol.111(3), pp.251-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3549 ; PMID: 8643817 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuberculosis transmission in the 1990s

Hamburg, M A ; Frieden, T R

The New England journal of medicine, 16 June 1994, Vol.330(24), pp.1750-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 7910663 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuberculosis in New York City--turning the tide

Frieden, T R ; Fujiwara, P I ; Washko, R M ; Hamburg, M A

The New England journal of medicine, 27 July 1995, Vol.333(4), pp.229-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 7791840 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuberculosis, AIDS, and death among substance abusers on welfare in New York City

Friedman, L N ; Williams, M T ; Singh, T P ; Frieden, T R

The New England journal of medicine, 28 March 1996, Vol.334(13), pp.828-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 8596549 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Prevalence, Diagnosis, and Treatment of Depression and Generalized Anxiety Disorder in a Diverse Urban Community
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence, Diagnosis, and Treatment of Depression and Generalized Anxiety Disorder in a Diverse Urban Community

Gwynn, R. C. ; Mcquistion, H. L. ; Mcveigh, K. H. ; Garg, R. K. ; Frieden, T. R. ; Thorpe, L. E.

Psychiatric Services, 06/01/2008, Vol.59(6), pp.641-647 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2730 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ps.59.6.641

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Take Care New York: A Focused Health Policy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Take Care New York: A Focused Health Policy

Frieden, T. R.

Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 09/01/2004, Vol.81(3), pp.314-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1099-3460 ; E-ISSN: 1471-8505 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jurban/jth118

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TB prevention in HIV clinics in New York City

Sackoff, J E ; Torian, L V ; Frieden, T R

The international journal of tuberculosis and lung disease : the official journal of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease, February 2001, Vol.5(2), pp.123-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1027-3719 ; PMID: 11258505 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons from the 1800s: tuberculosis control in the new millennium

Frieden, T R ; Lerner, B H ; Rutherford, B R

Lancet (London, England), 25 March 2000, Vol.355(9209), pp.1088-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 10744106 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A continuing outbreak of multidrug-resistant tuberculosis, with transmission in a hospital nursery

Nivin, B ; Nicholas, P ; Gayer, M ; Frieden, T R ; Fujiwara, P I

Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, February 1998, Vol.26(2), pp.303-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-4838 ; PMID: 9502446 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rifampin-monoresistant tuberculosis in New York City, 1993-1994

Munsiff, S S ; Joseph, S ; Ebrahimzadeh, A ; Frieden, T R

Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, December 1997, Vol.25(6), pp.1465-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-4838 ; PMID: 9431396 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (12)
 2. 1996đến1999  (21)
 3. 2000đến2003  (16)
 4. 2004đến2008  (11)
 5. Sau 2008  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Frieden, T.R.
 2. Frieden, Tr
 3. Frieden, Thomas R.
 4. Frieden, T
 5. Frieden, T. R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...