skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abrupt category shifts during real-time person perception

Freeman, Jonathan B

Psychonomic bulletin & review, February 2014, Vol.21(1), pp.85-92 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1531-5320 ; PMID: 23807761 Version:1 ; DOI: 10.3758/s13423-013-0470-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abrupt category shifts during real-time person perception

Freeman, Jonathan

Psychonomic Bulletin & Review, 2014, Vol.21(1), pp.85-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1069-9384 ; E-ISSN: 1531-5320 ; DOI: 10.3758/s13423-013-0470-8

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When two become one: Temporally dynamic integration of the face and voice

Freeman, Jonathan B ; Ambady, Nalini

Journal of Experimental Social Psychology, 2011, Vol.47(1), pp.259-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1031 ; E-ISSN: 1096-0465 ; DOI: 10.1016/j.jesp.2010.08.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The conceptual structure of face impressions

Stolier, Ryan M ; Hehman, Eric ; Keller, Matthias D ; Walker, Mirella ; Freeman, Jonathan B

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 11 September 2018, Vol.115(37), pp.9210-9215 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 30139918 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1807222115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More Than Meets the Eye: Split-Second Social Perception

Freeman, Jonathan B ; Johnson, Kerri L

Trends in Cognitive Sciences, May 2016, Vol.20(5), pp.362-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-6613 ; E-ISSN: 1879-307X ; DOI: 10.1016/j.tics.2016.03.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Neural Basis of Contextual Influences on Face Categorization

Freeman, Jonathan B ; Ma, Yina ; Barth, Maria ; Young, Steven G ; Han, Shihui ; Ambady, Nalini

Cerebral Cortex, 2015, Vol. 25(2), pp.415-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199 ; DOI: 10.1093/cercor/bht238

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Neural Mechanism of Social Categorization

Stolier, Ryan M ; Freeman, Jonathan B

The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 07 June 2017, Vol.37(23), pp.5711-5721 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1529-2401 ; PMID: 28483974 Version:1 ; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.3334-16.2017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The neural basis of stereotypic impact on multiple social categorization

Hehman, Eric ; Ingbretsen, Zachary A. ; Freeman, Jonathan B.

Neuroimage, Nov 1, 2014, Vol.101, p.704(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hand movements reveal the time-course of shape and pigmentation processing in face categorization

Freeman, Jonathan ; Ambady, Nalini

Psychonomic Bulletin & Review, 2011, Vol.18(4), pp.705-712 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1069-9384 ; E-ISSN: 1531-5320 ; DOI: 10.3758/s13423-011-0097-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influences of culture and visual context on real-time social categorization

Freeman, Jonathan B ; Ma, Yina ; Han, Shihui ; Ambady, Nalini

Journal of Experimental Social Psychology, March 2013, Vol.49(2), pp.206-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1031 ; E-ISSN: 1096-0465 ; DOI: 10.1016/j.jesp.2012.10.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of visual context on the evaluation of facial trustworthiness

Brambilla, Marco ; Biella, Marco ; Freeman, Jonathan B

Journal of Experimental Social Psychology, September 2018, Vol.78, pp.34-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1031 ; E-ISSN: 1096-0465 ; DOI: 10.1016/j.jesp.2018.04.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The neural basis of stereotypic impact on multiple social categorization

Hehman, Eric ; Ingbretsen, Zachary A ; Freeman, Jonathan B

NeuroImage, 01 November 2014, Vol.101, pp.704-711 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2014.07.056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking the Part: Social Status Cues Shape Race Perception (Social Status Cues Shape Race Perception)

Freeman, Jonathan B ; Penner, Andrew M ; Saperstein, Aliya ; Scheutz, Matthias ; Ambady, Nalini; Gilbert, Sam (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(9), p.e25107 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0025107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Perceptual Pathway to Bias: Interracial Exposure Reduces Abrupt Shifts in Real-Time Race Perception That Predict Mixed-Race Bias

Freeman, Jonathan B ; Pauker, Kristin ; Sanchez, Diana T

Psychological Science, April 2016, Vol.27(4), pp.502-517 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797615627418

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Dynamic Structure of Social Trait Space

Stolier, Ryan M ; Hehman, Eric ; Freeman, Jonathan B

Trends in Cognitive Sciences, March 2018, Vol.22(3), pp.197-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-6613 ; E-ISSN: 1879-307X ; DOI: 10.1016/j.tics.2017.12.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating the Early Stages of Person Perception: The Asymmetry of Social Categorization by Sex vs. Age.(Research Article)

Cloutier, Jasmin ; Freeman, Jonathan B. ; Ambady, Nalini

PLoS ONE, Jan 21, 2014, Vol.9(1), p.e84677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0084677

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face value: Amygdala response reflects the validity of first impressions

Rule, Nicholas O ; Moran, Joseph M ; Freeman, Jonathan B ; Whitfield-Gabrieli, Susan ; Gabrieli, John D.E ; Ambady, Nalini

NeuroImage, 01 January 2011, Vol.54(1), pp.734-741 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2010.07.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous dynamics in the real-time perception of race

Freeman, Jonathan B ; Pauker, Kristin ; Apfelbaum, Evan P ; Ambady, Nalini

Journal of Experimental Social Psychology, January 2010, Vol.46(1), pp.179-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1031 ; E-ISSN: 1096-0465 ; DOI: 10.1016/j.jesp.2009.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of identity to motivate face memory in biracial individuals.(Essay)

Pauker, Kristin ; Ambady, Nalini ; Freeman, Jonathan B.

Social Cognition, Dec, 2013, Vol.31(6), p.780-791 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-016X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finger in flight reveals parallel categorization across multiple social dimensions

Freeman, Jonathan B. ; Nakayama, Ken ; Ambady, Nalini

Social Cognition, Dec, 2013, Vol.31(6), p.792-805 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-016X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (35)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (7)
 2. 2011đến2012  (9)
 3. 2013đến2015  (13)
 4. 2016đến2018  (9)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (38)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Freeman, Jonathan B.
 2. Freeman, J.B.
 3. Freeman, Jb
 4. Freeman, Jonathan
 5. Ambady, Nalini

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Psychology
 3. Face
 4. Female
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...