skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tobacco Use and Mass Media Utilization in Sub-Saharan Africa.(Survey)

Achia, Thomas N. O.

PLoS ONE, Feb 23, 2015, Vol.10(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harassment on social media runs rampant, poll shows.(MONEY)

Rachel Sandler, USA Today

USA Today, July 13, 2017, p.05B

ISSN: 0734-7456

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public loses confidence in press freedom: survey

Lo Wei

South China Morning Post (New Territories, Hong Kong), Sept 21, 2011, p.01

ISSN: 1021-6731

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey of hybrid MAC protocols for machine-to-machine communications

Amodu, Oluwatosin Ahmed ; Othman, Mohamed

Telecommunication Systems, 2018, Vol.69(1), p.141(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-4864 ; DOI: 10.1007/s11235-018-0434-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobility-aware medium access control protocols for wireless sensor networks: A survey

Zareei, Mahdi ; Islam, A.K.M. Muzahidul ; Vargas-Rosales, Cesar ; Mansoor, Nafees ; Goudarzi, Shidrokh ; Rehmani, Mubashir Husain

Journal of Network and Computer Applications, Feb 15, 2018, Vol.104, p.21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-8045 ; DOI: 10.1016/j.jnca.2017.12.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong Public Support for 'Watchdog' Role Backs African News Media Under Attack

All Africa, May 3, 2016

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An adaptive polling interval and short preamble media access control protocol for wireless sensor networks.(Report)

Chen, Defu ; Tao, Zhengsu

Frontiers of Computer Science in China, Sept, 2011, Vol.5(3), p.300(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-7350

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Media Barometer Highlights Deficiencies in Media Freedom in Botswana [press release]

All Africa, June 19, 2015

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey shows concern by public for press fairness

Carmody, Dierdre

The New York Times, Oct 26, 1980, Vol.130, p.15(N) p28(LC)

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom House to Release Survey Results on World Press Freedom Day

Health & Beauty Close-Up, April 29, 2012

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Cameroon, the press finds that caution pays

Brooke, James

The New York Times, Sept 7, 1987, Vol.136, p.4(N)

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional law. (Survey of New Mexico Law: April 1, 1982 - March 31, 1983)

Schowers, Raymond W.

New Mexico Law Review, Wntr, 1984, Vol.14(1), p.77-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-6214

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom of speech, press, and association. (The Supreme Court, 1982 Term)

Harvard Law Review, Nov, 1983, Vol.97(1), p.156-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-811X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence. (Survey of New Mexico Law: April 1, 1982 - March 31, 1983)

Gonzales, Richard A. ; Weckesser, Susan

New Mexico Law Review, Wntr, 1984, Vol.14(1), p.161-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-6214

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional law. (The Supreme Court, 1987 Term)

Harvard Law Review, Nov, 1988, Vol.102(1), p.143-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-811X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional law. (The Supreme Court, 1988 Term)

Harvard Law Review, Nov, 1989, Vol.103(1), p.137-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-811X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (2)
 2. 1984đến1987  (3)
 3. 1988đến2010  (2)
 4. 2011đến2015  (5)
 5. Sau 2015  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (10)
 2. Tin tức  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zareei, Mahdi
 2. Tao, Zhengsu
 3. Mansoor, N
 4. Rehmani, Mubashir Husain
 5. Vargas-Rosales, Cesar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...