skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detección de fraude financiero mediante redes neuronales de clasificación en un caso real español

Badal Valero, Elena ; García Cárceles, Belén

Estudios de economía aplicada, 2016, Vol.34(3), pp.693-710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1133-3197

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CORRUPCIÓN PRIVADA: UN ESTUDIO DE LA AUSENCIA DE REGLAS DE DERECHO PRIVADO, DESDE EL CASO INTERBOLSA

Tito-Añamuro, John Alberto

Vniversitas, 01 December 2015, Issue 131, pp.433-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-9060 ; DOI: 10.11144/Javeriana.vj131.cpea

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate attributes and corporate accruals

Hasan, Md. Shamimul ; Omar, Normah ; Abdul Rahman, Rashidah ; Hossain, Syed Zabid

Aestimatio: The IEB International Journal of Finance, 2016, Issue 12, pp.24-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2173-0164

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos en Santiago de Cali

Grajales-Quintero, Jhonny ; Hormechea-Jiménez, Karina Del Carmen ; Trujillo-Guapacha, Brandon Andrés

Cuadernos de Contabilidad, 01 December 2015, Vol.16(spe42), pp.713-731

ISSN: 0123-1472 ; DOI: 10.11144/Javeriana.cc16-42.pafc

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Portuguese  (2)
  2. Spanish  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...