skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

método de controle de colisões em um sistema de intercámbio de dados entre objetos portáteis

Gregory Mardinian ; Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

sistema biométrico de verificação da identidade com um sinaç de sucesso, cooperando com um objeto portátil

André Ampelas ; François Grieu

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPROVED METHOD FOR COLLISION MANAGEMENT IN A NON-CONTACT DATA EXCHANGE SYSTEM

Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved method for collision management in a non-contact data exchange system

Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secure data processing system for executing an electronic transaction

Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved method for collision management in a non-contact data exchange system

Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved method for collision management in a non-contact data exchange system

Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for managing collisions in a contactless data exchanging system

Gregory Mardinian ; Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for exchanging data between an automatic dispenser and a microcircuit card

Francois Grieu ; Gregory Mardinian

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCESSO DE TROCA DE DADOS ENTRE UM AUTOMATO E UM CARTAO COM MICROCIRCUITO

Francois Grieu ; Gregory Mardinian

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for indivisibly modifying plurality of sites in a microcircuit card non volatile memory, in particular contactless card

Stephane Didier ; Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METODO DE GESTAO DAS COLISOES NUM SISTEMA DE TROCA DE DADOS SEM CONTACTO

Gregory Mardinian ; Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method of modifying in indivisible manner a plurality of non-volatile memory locations in a microcircuit card, in particular in a contactless card

Stephane Didier ; Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for managing collisions in a contactless data exchanging system

Gregory Mardinian ; Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for indivisibly modifying a plurality of sites in a microcircuit card nonvolatile memory, in particular contactless card

Stephane Didier ; Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Método de manipulação de colisões em um sistema para o intercâmbio de dados sem contato

Gregory Mardinian ; Francois Grieu

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for exchanging data between an automatic dispenser and a microcircuit card

Francois Grieu ; Gregory Mardinian

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (2)
 2. 1998đến1999  (6)
 3. 2000đến2001  (9)
 4. 2002đến2004  (7)
 5. Sau 2004  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (18)
 2. Portuguese  (7)
 3. French  (2)
 4. Turkish  (2)
 5. Chinese  (1)
 6. German  (1)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Francois Grieu
 2. Gregory Mardinian
 3. Stephane Didier
 4. Frederic Levy
 5. Roland Moreno

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...