skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 189.448  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews in fluorescence 2016

Springer; 2017 - (535.352 2017)

Truy cập trực tuyến

2
FRET and FLIM techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

FRET and FLIM techniques

Gadella T. W. J

Amsterdam : Elsevier, 2008 - (570.28 FRE 2008) - ISBN9780080549583

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Monitoring of extremely low oxygen control atmosphere storage of 'Greenstar' apples using chlorophyll fluorescence
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring of extremely low oxygen control atmosphere storage of 'Greenstar' apples using chlorophyll fluorescence

Tran, Dinh T.; Verlinden, Bert E.; Hertog, Maarten; Nicolaï, Bart M.

Scopus; 03044238; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423814006347; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32529

Truy cập trực tuyến

4
Fabrication of TbPO 4 ·H2O nanorods/nanowires by the microwave technique and their characterization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of TbPO 4 ·H2O nanorods/nanowires by the microwave technique and their characterization

Le, Quoc Minh; Nguyen, Thanh Huong; Nguyen, Van Duc,..

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29864

Truy cập trực tuyến

5
Standardization and quality assurance in fluorescence measurements II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standardization and quality assurance in fluorescence measurements II

Resch-Genger, Ute

978-3-540-70570-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30752

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luminescence in Electrochemistry Applications in Analytical Chemistry Physics and Biology

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single molecule metal induced energy transfer from basics to applications

Karedla Narain

Springer; 2017 - (531.6)

Truy cập trực tuyến

8
Fabrication and properties of high efficiency luminescent nanorods EuPO4 center dot H(2)Oby soft template method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication and properties of high efficiency luminescent nanorods EuPO4 center dot H(2)Oby soft template method

Tran, Thu Huong; Tran, Kim Anh; Le, Thi Vinh

ISIKNOWLEDGE; 1002-0721; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25711

Truy cập trực tuyến

9
Structural and luminescent properties of (Eu,Tb)PO4 center dot H2O nanorods/nanowires prepared by microwave technique
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and luminescent properties of (Eu,Tb)PO4 center dot H2O nanorods/nanowires prepared by microwave technique

Nguyen, Thanh Huong; Nguyen, Duc Van; Dinh, Manh Tien

ISIKNOWLEDGE; 1002-0721; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25670

Truy cập trực tuyến

10
Structural and luminescent properties of (Eu,Tb)PO4·H2O nanorods/ nanowires prepared by microwave technique
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and luminescent properties of (Eu,Tb)PO4·H2O nanorods/ nanowires prepared by microwave technique

Nguyen, Thanh Huong; Nguyen, Duc Van; Dinh, Manh Tien

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32642

Truy cập trực tuyến

11
Characterization of microvesicles released from human red blood cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of microvesicles released from human red blood cells

Nguyen, D.B.; Thuy Ly, T.B.; Wesseling, M.C., (...); Perrie, Y.; Bernhardt, I.

Scopus; 10158987; https://www.karger.com/Article/FullText/443059; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32644

Truy cập trực tuyến

12
Self-seeding microwell chip for the isolation and characterization of single cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-seeding microwell chip for the isolation and characterization of single cells

Swennenhuis, Joost F; Tibbe, Arjan GJ; Stevens, Michiel; Katika, Madhumohan Rao; Dalum, Joost van; Tong, Hien Duy; Rijn, Cees JM van; Terstappen, Leon WMM

Scopus; 14730197; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31791; http://pubs.rsc.org/-/content/articlelanding/2015/lc/c5lc00304k#!divAbstract

Truy cập trực tuyến

13
Fabrication and properties of high efficiency luminescent nanorods EuPO4·H2O by soft template method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication and properties of high efficiency luminescent nanorods EuPO4·H2O by soft template method

Tran, Thu Huong; Tran, Kim Anh; Le, Thi Vinh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32703

Truy cập trực tuyến

14
Identification and application of Phyto-Fenton reactions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification and application of Phyto-Fenton reactions

Inagaki, Y.; Cong, V.H.; Sakakibara, Y.

Scopus; 00456535; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653515302356; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33007

Truy cập trực tuyến

15
Identification and application of Phyto-Fenton reactions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification and application of Phyto-Fenton reactions

Inagaki, Y.; Cong, V.H.; Sakakibara, Y.

Scopus; 00456535; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653515302356; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32901

Truy cập trực tuyến

16
Novel Insights in the Regulation of Phosphatidylserine Exposure in Human Red Blood Cell
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Insights in the Regulation of Phosphatidylserine Exposure in Human Red Blood Cell

Wesseling, M.C.; Wagner-Britz, L.; Nguyen, D.B., (...); Kaestner, L.; Bernhardt, I.

Scopus; 10158987; https://www.karger.com/Article/FullText/447891; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33272

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supramolecular Chemistry of Biomimetic Systems

Springer; 2017 - (620.115)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in multi photon processes and spectroscopy Vol 1

World Scientific; 1984 - (543/.56)

Truy cập trực tuyến

19
Fluorescence probes in oncology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluorescence probes in oncology

Kohen Elli.; Santus René; Hirschberg Joseph G

London : Imperial College Press , 2002 - (571.6 KOH 2002) - ISBN1860941508

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An isoquinoline as cation assisted ON–OFF–ON fluorescence switch with methionine and fluoride ion

Achar, Tapas Kumar ; Prakash, Ved ; Biswal, Himansu S ; Mal, Prasenjit

Tetrahedron Letters, 27 February 2013, Vol.54(9), pp.1067-1070 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2012.12.025

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 189.448  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (228)
 2. 1960đến1974  (2.068)
 3. 1975đến1989  (4.385)
 4. 1990đến2005  (34.788)
 5. Sau 2005  (147.195)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (179.566)
 2. Japanese  (2.627)
 3. Chinese  (1.798)
 4. French  (578)
 5. German  (527)
 6. Portuguese  (462)
 7. Spanish  (245)
 8. Italian  (231)
 9. Russian  (173)
 10. Korean  (87)
 11. Dutch  (51)
 12. Persian  (33)
 13. Norwegian  (25)
 14. Polish  (22)
 15. Romanian  (11)
 16. Turkish  (9)
 17. Ukrainian  (9)
 18. Arabic  (7)
 19. Slovak  (6)
 20. Czech  (5)
 21. Hungarian  (4)
 22. Lithuanian  (3)
 23. Danish  (3)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Lei
 2. Wang, Jing
 3. Wang, Ying
 4. Pu, Shouzhi
 5. Liu, Gang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...