skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Martian moons a human mission to Deimos and Phobos

Ehrenfried Manfred von

Springer; 2017 - (629.4553)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to space dynamics

Thomson William Tyrrell

Constable; 1986 - (629.4 THO 1986)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next stop Mars the why how and when of human missions

Genta G

Springer; 2017 - (523)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dream missions space colonies nuclear spacecraft and other possibilities

Van Pelt Michel

Springer; 2017 - (629.41)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spaceplane HERMES Europe's dream of independent manned spaceflight

Abeelen Luc van den

Springer; 2017 - (629.47)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linking the space shuttle and space stations early docking technologies from concept to implementation

Shayler David

Springer; 2017 - (609.474)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The boy aviators' treasure quest or The golden galleon

Lawton Captain Wilbur pseudonym for John Henry Goldfrap 1879 1917

s n; 2004

Truy cập trực tuyến

8
Exploring the Moon
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Moon

David M. Harland

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31479

Truy cập trực tuyến

9
Modern flight dynamics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern flight dynamics

Schmidt D. K.

New York, NY : McGraw-Hill, c2012. - (629.132 SCH 2012) - ISBN9780073398112 (alk. paper);ISBN007339811X (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Star Ark a living self sustaining spaceship

Armstrong Rachel

Springer; 2017 - (629.45)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accidental Flight

Wallace Floyd L

Nook Press; 1952

Truy cập trực tuyến

12
Space Exploration 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space Exploration 2008

Harland, David M.; Harvey, Brian

978-0-387-71667-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30170

Truy cập trực tuyến

13
How Apollo flew to the Moon
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Apollo flew to the Moon

Woods, W. David.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32153

Truy cập trực tuyến

14
Modified cuckoo search algorithm for short-term hydrothermal scheduling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified cuckoo search algorithm for short-term hydrothermal scheduling

Nguyen, Thang Trung; Vo, Dieu Ngoc

ISIKNOWLEDGE; 0142-0615; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061514006073; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32462

Truy cập trực tuyến

15
Solving time dependent shortest path problems on airway networks using super-optimal wind
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving time dependent shortest path problems on airway networks using super-optimal wind

Blanco, M.; Borndörfer, R.; Hoang, N.-D., (...); Schlechte, T.; Schlobach, S.

Scopus; 21906807; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30634; http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2016/6536/

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biotechnology in space

Ruyters Günter

Springer; 2017 - (660.6 RUY 2017)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The crystal crypt

Dick Philip K

Project Gutenberg; 2009

Truy cập trực tuyến

18
To space & back
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

To space & back

Ride Sally; Okie Susan

New York : A beech tree paperback book, 1986 - (629.45 RID 1986) - ISBN0688091121

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Spaceflight : the complete story from Sputnik to shuttle--and beyond
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spaceflight : the complete story from Sputnik to shuttle--and beyond

Sparrow Giles

New York, N.Y. : DK Pub., 2009. - (629.409 SPA 2009) - ISBN9780756656416

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếng Anh thực dụng cho tiếp viên hàng không

Lê Huy Lâm Biên dịch; Nguyễn Hữu Tài Biên dịch; Phạm Văn Thuận Biên dịch

Tp. HCM : Nxb. Tp.HCM, 2003 - (428 TIE 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lê Huy Lâm
  2. Hoffman Bruce
  3. Wallace Floyd L
  4. Schlobach, S.
  5. Hoang, N.-D., (...)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...