skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 348  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Advances in Processing and Packaging of Fishery Products: A Review

Nagarajarao, Ravishankar Chandragiri

Aquatic Procedia, August 2016, Vol.7, pp.201-213

ISSN: 2214-241X ; E-ISSN: 2214-241X ; DOI: 10.1016/j.aqpro.2016.07.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occurrence of veterinary drug residues in farmed fishery products in South Korea

Kang, Hui-Seung ; Lee, Soo-Bin ; Shin, Dasom ; Jeong, Jiyoon ; Hong, Jin-Hwan ; Rhee, Gyu-Seek

Food Control, March 2018, Vol.85, pp.57-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7135 ; E-ISSN: 1873-7129 ; DOI: 10.1016/j.foodcont.2017.09.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
水产品质量安全监管措施 - Supervisory Measures of Fishery Product Quality and Safety
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

水产品质量安全监管措施 - Supervisory Measures of Fishery Product Quality and Safety

王庆睿 ; 刘德坤 ; 刘宏 ; 鲁艳莉 ; 杜萌萌 ; 赵越 ; WANG Qing-rui, LIU De-kun ,LIU Hong ,LU Yan-li ,DU Meng-meng ,ZHAO Yue

现代农业科技, 2013, Issue 06, pp.290-291

ISSN: 1007-5739

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Penggunaan Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) sebagai Media Tumbuh Kapang Pada Produk Perikanan

Ninoek Indriati ; Nandang Priyanto ; Radestya Triwibowo

Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, 01 December 2010, Vol.5(2), pp.117-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1907-9133 ; E-ISSN: 2406-9264 ; DOI: 10.15578/jpbkp.v5i2.415

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-residue Determination of Veterinary Drugs in Fishery Products Using Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry

Shin, Dasom ; Kang, Hui-Seung ; Jeong, Jiyoon ; Kim, Joohye ; Choe, Won ; Lee, Kwang ; Rhee, Gyu-Seek

Food Analytical Methods, 2018, Vol.11(6), pp.1815-1831 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-9751 ; E-ISSN: 1936-976X ; DOI: 10.1007/s12161-018-1179-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and antimicrobial resistance of Enterococcus spp. isolated from meat and fishery production in Korea

Cho, Joon ; Joo, In ; Choi, Jun ; Jung, Kyoung ; Choi, Eun ; Han, Min ; Jeong, Sook ; Son, Na ; Lee, Soon ; Hwang, In

Food Science and Biotechnology, 2013, Vol.22(1), pp.161-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-7708 ; E-ISSN: 2092-6456 ; DOI: 10.1007/s10068-013-0022-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
山东省渔业品牌战略现状分析及对策研究 - Research on countermeasures to fishery brand strategy problems in Shandong
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

山东省渔业品牌战略现状分析及对策研究 - Research on countermeasures to fishery brand strategy problems in Shandong

周红燕 ; ZHOU Hong-yan

中国渔业经济 - Chinese Fisheries Economics, 2014, Vol.32(03), pp.10-14

ISSN: 1009-590X

Toàn văn sẵn có

8
水产品风味物质的研究进展 - Research Progress of Flavor Components in Fishery Products
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

水产品风味物质的研究进展 - Research Progress of Flavor Components in Fishery Products

高瑞昌 ; 苏丽 ; 黄星奕 ; 袁丽 ; 马海乐 ; GAO Rui-chang, SU Li, HUANG Xing-yi, YUAN Li, MA Hai-le

水产科学 - Fisheries Science, 2013, Vol.32(01), pp.59-62

ISSN: 1003-1111

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shelf life assessment of fishery product. By: Suryanti and Theresia Dwi Suryaningrum

Suryanti Suryanti

Squalen, 01 May 2010, Vol.5(1), pp.8-14

ISSN: 2089-5690 ; E-ISSN: 2406-9272 ; DOI: 10.15578/squalen.v5i1.41

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simple 40K removal by acidified water leaching for estimating low levels of radiocesium in fishery products following Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident

Inoue, M ; Yamashita, S ; Fujimoto, K ; Kofuji, H ; Miki, S ; Nagao, S

Applied Radiation and Isotopes, February 2017, Vol.120, pp.17-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-8043 ; E-ISSN: 1872-9800 ; DOI: 10.1016/j.apradiso.2016.11.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efecto de la manipulación sobre la conservación de frescura y composición química de la corvina picuda (cynoscion phoxocephalus) (Gilbert & Jordan, 1882), capturada artesanalmente en el golfo de Nicoya, Costa Rica/ Effect of the manipulation respecting to the conservation of freshness and chemical...

Fabián Chavarría Solera ; Cristian Fonseca Rodríguez ; Diana Chinchilla González ; Ma. Andrea Herrera Araya

Revista de Investigaciones Marinas, 01 June 2017, Vol.37(1), pp.53-68 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1991-6086

Toàn văn sẵn có

12
卵黄抗体在水产养殖病害防治及水产品保鲜中的应用研究进展 - Research Advances on Egg Yolk Antibodies in Passive Protection of Diseases in Aquaculture and Preservation of Fishery Products
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

卵黄抗体在水产养殖病害防治及水产品保鲜中的应用研究进展 - Research Advances on Egg Yolk Antibodies in Passive Protection of Diseases in Aquaculture and Preservation of Fishery Products

靖凯霖 ; 徐永平 ; 李媛 ; 姚营 ; 王丽丽 ; 张美霞 ; 尹婷慧 ; 李晓宇 ; JING Kailin ,XU Yongping, LI Yuan ,YAO Ying ,WANG Lili , ZHANG Meixia , YIN Tinghui , LI Xiaoyu

水产科学 - Fisheries Science, 2016, Vol.35(02), pp.185-190

ISSN: 1003-1111

Toàn văn sẵn có

13
常见水产品中生物胺的调查及分析 - Survey and Analysis of Biogenic Amines in Fishery Products
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

常见水产品中生物胺的调查及分析 - Survey and Analysis of Biogenic Amines in Fishery Products

赵中辉 ; 林洪 ; 王林 ; 李振兴 ; ZHAO Zhong-hui,LIN Hong,WANG Lin,LI Zhen-xing

水产科学 - Fisheries Science, 2012, Vol.31(06), pp.363-366

ISSN: 1003-1111

Toàn văn sẵn có

14
EUMOFA, Observatoire Européen des Marchés des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture - Faits saillants du mois.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

EUMOFA, Observatoire Européen des Marchés des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture - Faits saillants du mois.

European Commission ; Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries

ISSN: 2363-409X

Toàn văn sẵn có

15
Taskuopas kala- ja kalanviljelytuotteita koskevista, kuluttajia palvelevista EU:n uusista merkinnöistä
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taskuopas kala- ja kalanviljelytuotteita koskevista, kuluttajia palvelevista EU:n uusista merkinnöistä

European Commission ; Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries

ISBN: 978-92-79-43873-8 ; DOI: 10.2771/81384

Toàn văn sẵn có

16
EUMOFA, European Market Observatory for fisheries and aquaculture products - Monthly highlights.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

EUMOFA, European Market Observatory for fisheries and aquaculture products - Monthly highlights.

European Commission ; Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries

ISSN: 2314-9671

Toàn văn sẵn có

17
EUMOFA, European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products - Monthly highlights.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

EUMOFA, European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products - Monthly highlights.

European Commission ; Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries

ISSN: 2314-9671

Toàn văn sẵn có

18
EUMOFA, European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products - Monthly highlights.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

EUMOFA, European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products - Monthly highlights.

European Commission ; Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries

ISSN: 2314-9671

Toàn văn sẵn có

19
EUMOFA, European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products - Monthly highlights.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

EUMOFA, European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products - Monthly highlights.

European Commission ; Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries

ISSN: 2314-9671

Toàn văn sẵn có

20
EUMOFA, Observatoire Européen des Marchés des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture - Faits saillants du mois.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

EUMOFA, Observatoire Européen des Marchés des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture - Faits saillants du mois.

European Commission ; Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries

ISSN: 2363-409X

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 348  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (18)
 2. 1997đến2000  (31)
 3. 2001đến2007  (21)
 4. 2008đến2012  (40)
 5. Sau 2012  (237)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (136)
 2. French  (56)
 3. Spanish  (46)
 4. German  (28)
 5. Italian  (18)
 6. Portuguese  (10)
 7. Japanese  (10)
 8. Greek  (9)
 9. Danish  (9)
 10. Dutch  (8)
 11. Finnish  (7)
 12. Swedish  (7)
 13. Chinese  (4)
 14. Polish  (3)
 15. Bulgarian  (3)
 16. Slovak  (2)
 17. Lithuanian  (2)
 18. Hungarian  (2)
 19. Czech  (2)
 20. Latvian  (2)
 21. Romanian  (2)
 22. Turkish  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...