skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 604.741  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in research on fertilization management of vegetable crops

Springer; 2017 - (635.0489 ADV 2017)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista latinoamericana de microbiología

ISSN0034-9771

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

日本放線菌学会誌

ISSN0914-5818

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

食品と微生物

ISSN0910-8637

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

日本食品微生物学会雑誌

ISSN1340-8267

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

真菌と真菌症

ISSN0583-0516

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of General Microbiology

ISSN0022-1287

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Zealand journal of medical laboratory technology

ISSN0028-8349

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular Oral Microbiology

ISSN2041-1006

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of pure & applied microbiology

ISSN0973-7510

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Journal of Probiotics and Prebiotics

ISSN1555-1431

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acta Microbiologica Polonica

ISSN0137-1320

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied and Environmental Microbiology

ISSN0099-2240

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Journal of General and Applied Microbiology

ISSN0022-1260

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ウイルス

ISSN0042-6857

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biocontrol Science

ISSN1342-4815

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian Journal of Microbiology

ISSN0046-8991

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postępy mikrobiologii

ISSN0079-4252

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista latinoamericana de microbiología

ISSN0187-4640

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bifidobacteria and Microflora

ISSN0286-9306

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 604.741  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (11.405)
 2. 1957đến1972  (21.799)
 3. 1973đến1988  (68.023)
 4. 1989đến2005  (104.851)
 5. Sau 2005  (395.013)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (496.362)
 2. Chinese  (76.690)
 3. French  (25.258)
 4. German  (24.120)
 5. Russian  (16.868)
 6. Spanish  (11.418)
 7. Korean  (5.732)
 8. Portuguese  (4.988)
 9. Japanese  (4.755)
 10. Polish  (3.380)
 11. Italian  (2.444)
 12. Czech  (2.135)
 13. Danish  (1.806)
 14. Dutch  (1.539)
 15. Finnish  (1.490)
 16. Norwegian  (1.439)
 17. Thai  (1.386)
 18. Ukrainian  (1.258)
 19. Romanian  (1.047)
 20. Slovak  (1.013)
 21. Hungarian  (925)
 22. Persian  (504)
 23. Arabic  (375)
 24. Turkish  (366)
 25. Hebrew  (109)
 26. Vietnamese  (107)
 27. Greek  (106)
 28. Serbo-Croatian  (99)
 29. Lithuanian  (65)
 30. Georgian  (31)
 31. Albanian  (30)
 32. Macedonian  (20)
 33. Malay  (16)
 34. Icelandic  (7)
 35. Hindi  (6)
 36. Armenian  (2)
 37. Malayalam  (2)
 38. Amharic  (1)
 39. Bengali  (1)
 40. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI Wei
 2. Sanders John Larry
 3. Cao Guangfeng
 4. Garcia Martinez, Rafael Alberto
 5. Zhang Rui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...