skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 232.377  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Family stories and the life course
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family stories and the life course

White James M.; Martin Todd F; Bartolic Silvia K

Toronto: Pearson, 2013 - (306.85 WHI 2013) - ISBN9780132148139

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family Issues on Marriage Divorce and Older Adults in Japan With Special Attention to Regional Variations

Kumagai Fumie

Springer; 2015 - (306.850952)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The History of Fatherhood in Norway 1850–2012

Lorentzen Jørgen

Palgrave Macmillan; 2013 - (306.8742)

Truy cập trực tuyến

4
Families and their social worlds
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Families and their social worlds

Seccombe Karen

Boston : Pearson Allyn & Bacon, c2014 - (306.85 SEC 2014) - ISBN9781292040752;ISBN1292040750

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contemporary Family in France Partnership Trajectories and Domestic Organization

Springer; 2015 - (306.850944)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reimagining the European Family Cultures of Immigration

Simpson Patricia Anne

Palgrave Macmillan; 2013 - (306.850943)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family formation in 21st century Australia

Springer; 2015 - (306.8/5/0994)

Truy cập trực tuyến

8
Public & private families : an introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public & private families : an introduction

Cherlin Andrew J.|d1948-

Boston : McGraw-Hill College, 2002 - (306.85 CHE 2002) - ISBN0072405449

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
The distance from the heart of things
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The distance from the heart of things

Warlick Ashley.

Boston : Houghton Mifflin, c1996. - Boston : Houghton Mifflin, 1996 - (813 WAR 1996) - ISBN0395741777

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Fruitful : a real mother in the modern world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fruitful : a real mother in the modern world

Roiphe Anne Richardson

Boston : Houghton Mifflin, 1996. - (306.874 ROI 1996) - ISBN0395735319

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
A day late and a dollar short : a novel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A day late and a dollar short : a novel

McMillan Terry

New York : Penguin Books Ltd.,, 2001 - (813 MCM 2001) - ISBN0670896764

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Sự hài lòng với hôn nhân của các cặp vợ chồng trí thức trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Tâm lý học: 603104
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự hài lòng với hôn nhân của các cặp vợ chồng trí thức trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Tâm lý học: 603104

Phan, Thị Hạnh; Trịnh, Thị Linh; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phan, T. H. (2018). Sự hài lòng với hôn nhân của các cặp vợ chồng trí thức trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60310401; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63675; 155.64 PH-H 2018 / 02050005334

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adoption A Brief Social and Cultural History

Conn Peter

Palgrave Macmillan; 2013 - (362.734)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Master Servant Childhood A History of the Idea of Childhood in Medieval English Culture

Ryan Patrick Joseph

Palgrave Macmillan; 2013 - (305.230940902)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The transitory nature of parent sibling and romantic partner relationships in emerging adulthood

Milevsky Avidan; Thudium Kristie; Guldin Jillian

Springer; 2014 - (305.242 MIL 2014)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The transitory nature of parent sibling and romantic partner relationships in emerging adulthood

Milevsky Avidan; Thudium Kristie; Guldin Jillian

Springer; 2014 - (305.242 MIL 2014)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Là đàn ông

Phú Khánh : Tổng hợp Khú Khánh, 1989 - (155.6 LAĐ 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alien son

Waten Judah

New Zealand : Augus & Robertson, 1990 - (823 WAT 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brideshead revisited

Waugh E.

New York : A.A. Knopf : Distributed by Random House, 1993 - (823 WAU 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn hoá tâm lý gia đình

Ngân Hà Biên soạn; Vũ Hiếu Dân biên soạn

H. : Văn hoá Thông tin, 2001 - (155.9 VAN 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 232.377  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (3.322)
 2. 1957đến1971  (762)
 3. 1972đến1986  (4.566)
 4. 1987đến2002  (35.725)
 5. Sau 2002  (184.762)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (213.344)
 2. Spanish  (1.288)
 3. Korean  (1.148)
 4. Portuguese  (936)
 5. French  (877)
 6. German  (832)
 7. Japanese  (314)
 8. Russian  (233)
 9. Chinese  (170)
 10. Polish  (152)
 11. Czech  (97)
 12. Turkish  (96)
 13. Arabic  (66)
 14. Norwegian  (64)
 15. Italian  (63)
 16. Dutch  (56)
 17. Danish  (55)
 18. Indonesian  (51)
 19. Romanian  (32)
 20. Thai  (31)
 21. Persian  (21)
 22. Hungarian  (18)
 23. Vietnamese  (15)
 24. Lithuanian  (11)
 25. Finnish  (11)
 26. Ukrainian  (9)
 27. Maori  (9)
 28. Gujarati  (7)
 29. Serbo-Croatian  (6)
 30. Hindi  (6)
 31. Slovak  (5)
 32. Macedonian  (4)
 33. Greek  (3)
 34. Bengali  (2)
 35. Hebrew  (2)
 36. Armenian  (1)
 37. Icelandic  (1)
 38. Albanian  (1)
 39. Malayalam  (1)
 40. Basque  (1)
 41. Samoan  (1)
 42. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brooks-Gunn, Jeanne
 2. Garfinkel, Irwin
 3. Turney, Kristin
 4. Cancian, Maria
 5. Ayón, Cecilia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...