skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 132.698  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Entrepreneur's actual behavioral controls, psychic distance stimuli, and export mode choice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entrepreneur's actual behavioral controls, psychic distance stimuli, and export mode choice

NGO, VI DUNG; JANSSEN, FRANK

Scopus; 10849467; http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1084946715500132; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33065

Truy cập trực tuyến

2
What determines export participation of private domestic manufacturing SMEs in vietnam?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What determines export participation of private domestic manufacturing SMEs in vietnam?

Nguyen, Trong Co; Tran, Duc Hiep; Vu, Van Huong

Scopus; 19112017; http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/42987; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32366

Truy cập trực tuyến

3
Impact of export variety on productivity in Japan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of export variety on productivity in Japan

Nguyen, Anh Thu

Nguyễn, A. T. (2010). Impact of export variety on productivity in Japan. VNU Journal of Science, Economics and Business 28, p. 47‐59; 2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14169

Truy cập trực tuyến

4
What Determines Export Participation of Private Domestic Manufacturing SMEs in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Determines Export Participation of Private Domestic Manufacturing SMEs in Vietnam

Nguyen, Trong Co; Tran, Duc Hiep; Vu, Van Huong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12824

Truy cập trực tuyến

5
Some solutions to develop software export production in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some solutions to develop software export production in Vietnam

Le, Huy Hoang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12947

Truy cập trực tuyến

6
How Free Trade Agreements Affect Exports and Imports in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Free Trade Agreements Affect Exports and Imports in Vietnam

Nguyen, Thi Hoang Oanh

Nguyen, T. H. O. (2017). How Free Trade Agreements Affect Exports and Imports in Vietnam. VNU Journal of Science: Business and Economics. Vol. 33, No. 5E (2017); 1-15; 2588 - 1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61497

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of international marketing 9th ed

Czinkota Michael R Ronkainen Ilkka A

South Western Cengage Learning; 2010 - (658.84 CZI 2010)

Truy cập trực tuyến

8
Global marketing : foreign entry, local marketing & global management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global marketing : foreign entry, local marketing & global management

Johansson Johny K.

Boston : McGraw-Hill Irwin, c2006. - (658.8 JOH 2006) - ISBN0072961805 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Marketing Foreign Entry Local Marketing and Global Management

Johansson Johny K

McGraw Hill Irwin; 2006 - (658.8 JOH 2006)

Truy cập trực tuyến

10
Domestic institutional attributes as drivers of export performance in an emerging and transition economy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domestic institutional attributes as drivers of export performance in an emerging and transition economy

Vi, Dung Ngo; Janssen, Frank; Leonidou, Leonidas C.

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27201

Truy cập trực tuyến

11
Domestic institutional attributes as drivers of export performance in an emerging and transition economy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domestic institutional attributes as drivers of export performance in an emerging and transition economy

Ngo, V.D.; Janssen, F.; Leonidou, L.C.; Christodoulides, P.

Scopus; 01482963; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315007018; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32781

Truy cập trực tuyến

12
THE IMPACT OF EXCHANGE RATE ON TRADE BALANCE IN VIETNAM (THROUGH IMPORT AND EXPORT PERFORMANCE)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE IMPACT OF EXCHANGE RATE ON TRADE BALANCE IN VIETNAM (THROUGH IMPORT AND EXPORT PERFORMANCE)

Cu, Thuy Nga; Nguyen, Van Dinh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67984

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International marketing

Terpstra Vern

New York : The Dryden Press, 1994 - (658.8 TER 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing quốc tế : giáo trình dành cho sinh viên kinh tế

Nguyễn Cao Văn Biên soạn

H. : Giáo dục, 1997 - (658.84 MAR 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Managing exports : navigating the complex rules, controls, barriers, and laws
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing exports : navigating the complex rules, controls, barriers, and laws

Reynolds Frank

Hoboken, N.J. : J. Wiley, c2003. - (658.8 REY 2003) - ISBN0471221732 (hardback : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing quốc tế

Vũ Phương Thảo

H. : ĐHQGHN, 2005 - (658.84 VU-T 2005)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing quốc tế

Trần Minh Đạo; Vũ Trí Dũng

H. : ĐHKTQD, 2012 - (658.84 TR-Đ 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing thương mại quốc tế

Nguyễn Bách Khoa

H. : Nxb. Giáo Dục , 1999 - (658.8 NG-K 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International marketing and export management 7th ed

Albaum Gerald S Duerr Edwin

Prentice Hall; 2011 - (658.8 ALB 2011)

Truy cập trực tuyến

20
Global marketing : foreign entry, local marketing, and global management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global marketing : foreign entry, local marketing, and global management

Johansson Johny K.

Chicago : Irwin, 1997 - (658.8 JOH 1997) - ISBN0256160511

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 132.698  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (318)
 2. 1958đến1972  (489)
 3. 1973đến1987  (12.946)
 4. 1988đến2003  (26.513)
 5. Sau 2003  (91.337)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (87.999)
 2. German  (2.277)
 3. Spanish  (1.330)
 4. French  (1.303)
 5. Korean  (1.034)
 6. Chinese  (720)
 7. Czech  (489)
 8. Portuguese  (434)
 9. Italian  (432)
 10. Russian  (423)
 11. Dutch  (371)
 12. Polish  (249)
 13. Danish  (226)
 14. Japanese  (162)
 15. Greek  (127)
 16. Turkish  (79)
 17. Slovak  (79)
 18. Hungarian  (70)
 19. Ukrainian  (55)
 20. Romanian  (47)
 21. Arabic  (47)
 22. Indonesian  (46)
 23. Persian  (41)
 24. Lithuanian  (29)
 25. Finnish  (26)
 26. Norwegian  (16)
 27. Vietnamese  (14)
 28. Thai  (11)
 29. Macedonian  (5)
 30. Malay  (2)
 31. Georgian  (2)
 32. Serbo-Croatian  (1)
 33. Burmese  (1)
 34. Icelandic  (1)
 35. Hindi  (1)
 36. Gujarati  (1)
 37. Hebrew  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (1.029)
 2. K - Law.  (327)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Crick, Dave
 2. Cadogan, John W
 3. Leonidou, L.C.
 4. Boso, Nathaniel
 5. Kroeze, Carolien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...