skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 51.760  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LANGE Q&A Physician Assistant Examination Seventh Edition

Carlson Rachel A Simon Albert F McMullen Bob

McGraw Hill Education; 2016 - (610.7372069076)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiology Case Review Series Genitourinary Imaging

Kumar Prasanna R G ��Friedman Arnold C ��Pandey Tarun

McGraw Hill Education; 2016 - (616.60754076)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physician Assistant Exam Review Fifth Edition

McGraw Hill; 2014 - (610.7372069076)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathology The Big Picture

Kemp Walter L Burns Dennis K Brown Travis G

McGraw Hill; 2007 - (616.07076)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

First Aid for the Surgery Clerkship Third Edition

Ganti Latha Kaufman Matthew S Mishra Nitin

McGraw Hill Education; 2017 - (617.0076)

Truy cập trực tuyến

6
Pediatric emergency medicine secrets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pediatric emergency medicine secrets

Selbst Steven M.; Cronan Kate

Philadelphia, PA : Hanley & Belfus, c2001. - (618.92 SEL 2001) - ISBN1560534117

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

First Aid for the Pediatric Boards Second Edition

Tao Le Lam Wilbur A Rabizadeh Shervin Schroeder Alan Vera Kimberly

McGraw Hill; 2010 - (618.9200076)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Otolaryngology Board Review Third Edition

McGraw Hill; 2012 - (617.510076)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiovascular Nursing Demystified

Keogh Jim

McGraw Hill Education; 2016 - (617.0231)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gastroenterology and Hepatology Board Review Third Edition

DiBaise John K

McGraw Hill; 2012 - (616.330076)

Truy cập trực tuyến

11
Microbiology : PreTest self-assessment and review
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : PreTest self-assessment and review

Grisham Matthew B. editor

New York : McGraw-Hill Education Medical, [2014]; 2014 - (616.9041 MIC 2014) - ISBN9780071791045 (paperback : alk. paper);ISBN0071791043 (paperback : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Care Nursing Review Second Edition

Gossman William G Plantz Scott H Lorenzo Nicholas Gossman Sheryl L Skebelsky Roger Grady Brent

McGraw Hill; 2006 - (616.028076)

Truy cập trực tuyến

13
Student study guide to accompany Anatomy and physiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student study guide to accompany Anatomy and physiology

Tate Philip; Kennedy Lames; Seeley Rod R

Boston, MA. : McGraw-Hill, 2000 - (611 TAT 2000) - ISBN0072899182

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examination of Textiles with Mathematical and Physical Methods

Ehrmann Andrea Blachowicz Tomasz

Springer; 2017 - (510.76)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

McGraw Hill Education's EMT Paramedic Exam Review Third Edition

DiPrima Peter A Jr

McGraw Hill Education; 2016 - (616.025076)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Procedures for Ocular Examination Fourth Edition

Carlson Nancy B Kurtz Daniel

McGraw Hill Education; 2016 - (617.715)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physiology PreTest Self Assessment and Review 14th Edition

Metting Patricia J

McGraw Hill; 2014 - (612.0076)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seidel's guide to physical examination Seventh Edition

Elsevier; 2011 - (616.0754)

Truy cập trực tuyến

19
Family medicine board review
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family medicine board review

Waickus Cynthia M.; Schwer William A; Plantz Scott H

New York : McGraw-Hill Professional , 2010 - (610.76 WAI 2010) - ISBN9780071625517

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Biochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biochemistry

Ferrier Denise R.

Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, c2014. - (612.3 FER 2014) - ISBN9781451175622 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 51.760  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (621)
 2. 1957đến1972  (1.169)
 3. 1973đến1988  (1.761)
 4. 1989đến2005  (10.227)
 5. Sau 2005  (37.532)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (43.929)
 2. Japanese  (1.680)
 3. German  (951)
 4. Portuguese  (590)
 5. French  (561)
 6. Russian  (411)
 7. Spanish  (347)
 8. Korean  (208)
 9. Chinese  (183)
 10. Norwegian  (128)
 11. Italian  (78)
 12. Turkish  (55)
 13. Persian  (43)
 14. Danish  (42)
 15. Polish  (40)
 16. Czech  (35)
 17. Arabic  (18)
 18. Ukrainian  (11)
 19. Dutch  (8)
 20. Romanian  (4)
 21. Lithuanian  (3)
 22. Hungarian  (3)
 23. Chamorro  (2)
 24. Greek  (2)
 25. Finnish  (2)
 26. Thai  (1)
 27. Icelandic  (1)
 28. Serbo-Croatian  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. R - Medicine.  (21)
 2. Q - Science.  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Wei
 2. Harmon, Kimberly G
 3. Hegedus, Eric J
 4. Neudert, M
 5. Drezner, Jonathan A

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Medicine
 3. Female
 4. Male
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...