skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 339.601  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种船舶舱口盖
Boats and ships hatch board

Yu Dongxu

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

유리구가 혼합된 복합소재 부력제
floating thing of composite material with glass beads

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispositivo de amarre para amarrar un buque

Boerleider, Johan ; Mampaeij, Gerardus Antonius Jozef ; Leenders, Constantinus Wilhelmus ; Van Reenen, Wouter

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SHIP-BUILDING METHOD FOR SEMI-SUBMERSIBLE DRILLING RIG USING THE SMALL DOCK

Park, Hee Gab ; Lee, Won Jin ; Eum, Sung Hee

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced Watercraft

Roach Richard S ; Roach Karen M

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

自動車運搬船のウエブフレーム深さの決定方法
METHOD FOR DETERMINING WEB FRAME DEPTH OF AUTOMOBILE CARRIER

Yoshida Daisuke

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dismountable gangboard ladder

Yang Zhonglin ; Kong Lingqing

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Steel floats safety warning floater

Chen Junlei

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wave damping device of ship model towing tank

MA Yong ; Zhang Liang ; Luan Jinglei ; Shi Changquan

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus for attenuating vibration

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

船舶の区画構造
COMPARTMENT STRUCTURE OF CRAFT

Yamato Kuniaki

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus for Launching Life Boat for Offshore Structure

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE BOAT LADDER

Neese David A

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manufacturing Method for Main Node of Top Side

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integral hoisting technology of upper layer building of ship

Zhang Rui

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOILE ANTI-NAUFRAGE

Chaland Patrick

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronics pedestal for boats

Allison Darris E

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locking device of ship fin stabilizer

Liu Xin ; Huang Jinming ; Cai Pengfei ; Zhong Tao ; Ni Ming

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Side port for ship

Liu Weibin ; Tao Junhuan ; Liu Xuewei

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boat

Yu Geping

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 339.601  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (339.600)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (18.971)
 2. 1960đến1974  (24.778)
 3. 1975đến1989  (77.499)
 4. 1990đến2005  (65.127)
 5. Sau 2005  (149.412)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (339.600)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Sciences  (339.600)
 2. Medicine  (339.600)
 3. Transporting  (339.600)
 4. Equipment FOR Shipping  (339.600)
 5. Related Equipment  (339.600)
 6. Ships OR Other Waterborne Vessels  (339.600)
 7. Performing Operations  (339.600)
 8. Chemistry  (339.600)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (274.362)
 2. French  (46.776)
 3. Korean  (34.547)
 4. German  (33.193)
 5. Chinese  (33.170)
 6. Norwegian  (7.411)
 7. Russian  (7.177)
 8. Spanish  (7.027)
 9. Japanese  (5.149)
 10. Portuguese  (3.828)
 11. Italian  (3.270)
 12. Finnish  (3.187)
 13. Dutch  (2.969)
 14. Danish  (2.367)
 15. Polish  (745)
 16. Greek  (308)
 17. Turkish  (230)
 18. Ukrainian  (202)
 19. Romanian  (141)
 20. Czech  (110)
 21. Hungarian  (62)
 22. Hebrew  (28)
 23. Icelandic  (24)
 24. Arabic  (15)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bae, Jae Ryu
 2. Kim, Byung Woo
 3. Zhang Wei
 4. Lee, Byeong ROK
 5. LI Feng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...