skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29.347  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial entomology

2017 - (595.7 IND 2017)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nouvelles / Centre Suisse de Cartographie de la Faune

ISSN1423-3991

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arthropod-Plant Interactions

ISSN1872-8855

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A dictionary of entomology

Leftwich A.W.

London : Constable , 1976 - (595 LEF 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The insects : an outline of entomology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The insects : an outline of entomology

Gullan P. J.; Cranston P. S

Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwel, 2010. - (595.7 GUL 2010) - ISBN9781444330366 (hardback : alk. paper);ISBN1444330365 (hardback : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista de la Sociedad Entomológica Argentina

ISSN0373-5680

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista Brasileira de entomologia

ISSN0085-5626

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the New York Entomological Society

ISSN0028-7199

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Journal of Arachnology

ISSN0161-8202

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian Entomologist

ISSN0008-347X

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systematic and Applied Acarology

ISSN1362-1971

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entomotropica

ISSN1317-5262

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of entomology

ISSN1812-5670

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entomología y vectores

ISSN0328-0381

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entomologie Faunistique

ISSN2030-6318

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entomological Review

ISSN0013-8738

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Asia Pacific Entomology

ISSN1226-8615

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deutsche Entomologische Zeitschrift

ISSN1435-1951

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Zealand journal of crop and horticultural science

ISSN0114-0671

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

日本蚕糸学雑誌

ISSN0037-2455

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 29.347  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (3.128)
 2. 1958đến1972  (3.039)
 3. 1973đến1987  (7.723)
 4. 1988đến2003  (1.805)
 5. Sau 2003  (10.314)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (22.746)
 2. Portuguese  (2.570)
 3. French  (2.017)
 4. Spanish  (1.398)
 5. German  (1.299)
 6. Dutch  (318)
 7. Japanese  (302)
 8. Italian  (291)
 9. Chinese  (150)
 10. Latin  (137)
 11. Russian  (104)
 12. Danish  (26)
 13. Polish  (16)
 14. Czech  (15)
 15. Arabic  (14)
 16. Korean  (6)
 17. Norwegian  (4)
 18. Turkish  (4)
 19. Persian  (3)
 20. Afrikaans  (3)
 21. Greek  (2)
 22. Hungarian  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (146)
 2. R - Medicine.  (15)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Entomological Society of Victoria
 2. Vlaamse Vereniging Voor Entomologie
 3. Société Royale de Zoologie D'Anvers
 4. Amendt, Jens
 5. Zhou, Xuguo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...