skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 28.247.342  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vector Control of Three Phase AC Machines

Nguyen Phung Quang Jörg Andreas Dittrich

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rule Extraction from Support Vector Machines

Joachim Diederich

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Devices and Machines for Advanced Manufacturing

Lihui Wang Jeff Xi

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Axial Flux Permanent Magnet Brushless Machines

Jacek F Gieras Rong Jie Wang Maarten J Kamper

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots

Luigi Biagiotti Claudio Melchiorri

Springer; 2009

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Automotive Chassis

Frederick F Ling Giancarlo Genta Lorenzo Morello

Springer; 2009

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Trends in Optimal Filtering and Control for Polynomial and Time Delay Systems

Manfred Morari Manfred Thoma

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advancements in Electric Machines

Jacek F GierasJ F Gieras

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

9
Analysis and Design of Quadrature Oscillators
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and Design of Quadrature Oscillators

Mohammed Ismail.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24594

Truy cập trực tuyến

10
Interval / Probabilistic Uncertainty and Non-Classical Logics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interval / Probabilistic Uncertainty and Non-Classical Logics

Van-Nam Huynh, Yoshiteru Nakamori, Hiroakira Ono

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24763

Truy cập trực tuyến

11
Intelligent Decision Making: An AI-Based Approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Decision Making: An AI-Based Approach

Gloria Phillips-Wren, Nikhil Ichalkaranje; Lakhmi C. Jain.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24516

Truy cập trực tuyến

12
Partial Covers, Reducts and Decision Rules in Rough Sets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial Covers, Reducts and Decision Rules in Rough Sets

Janusz Kacprzyk

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25213

Truy cập trực tuyến

13
Adaptive Spatial Filters for Electromagnetic Brain Imaging
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Spatial Filters for Electromagnetic Brain Imaging

Sekihara, Kensuke; Nagarajan, Srikatan S.

978-3-540-79370-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23963

Truy cập trực tuyến

14
Acoustics for Engineers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acoustics for Engineers

Jens Blauert; Ning Xiang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23893

Truy cập trực tuyến

15
Advances in Communication Systems and Electrical Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Communication Systems and Electrical Engineering

Huang, Xu.; Chen, Yuh-Shyan.; Ao, Sio-Iong.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24127

Truy cập trực tuyến

16
Internationalisation of Logistics Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internationalisation of Logistics Systems

Frank Straube, Michael Bohn, Shihua Ma.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24746

Truy cập trực tuyến

17
Acoustic Emission Testing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acoustic Emission Testing

Christian Grosse; Masayasu Ohtsu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23886

Truy cập trực tuyến

18
Intelligent Decision and Policy Making Support Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Decision and Policy Making Support Systems

Ruan, Frank Hardeman; Klaas Meer.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24509

Truy cập trực tuyến

19
Mechanical System Dynamics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical System Dynamics

F. Pfeiffer, P. Wriggers, Friedrich Pfeiffer.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26336

Truy cập trực tuyến

20
Piezoelectric and Acoustic Materials for Transducer Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piezoelectric and Acoustic Materials for Transducer Applications

Ahmad Safari; E. Koray Akdoğan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25417

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 28.247.342  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5.329.819)
 2. Toàn văn trực tuyến (22.313.348)
 3. Trong mục lục thư viện (6.148)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (942.949)
 2. 1956đến1971  (768.040)
 3. 1972đến1987  (3.470.452)
 4. 1988đến2004  (6.639.391)
 5. Sau 2004  (16.152.147)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (24.561.147)
 2. French  (2.722.105)
 3. Chinese  (2.496.015)
 4. German  (2.487.808)
 5. Korean  (579.320)
 6. Japanese  (486.908)
 7. Spanish  (352.135)
 8. Russian  (335.841)
 9. Portuguese  (194.997)
 10. Swedish  (127.347)
 11. Italian  (123.764)
 12. Danish  (68.515)
 13. Finnish  (62.943)
 14. Norwegian  (58.383)
 15. Dutch  (49.586)
 16. Polish  (36.493)
 17. Czech  (22.723)
 18. Ukrainian  (14.637)
 19. Romanian  (14.058)
 20. Turkish  (13.355)
 21. Hungarian  (10.881)
 22. Indonesian  (6.636)
 23. Greek  (5.788)
 24. Hebrew  (4.416)
 25. Undetermined  (3.463)
 26. Vietnamese  (3.293)
 27. Lithuanian  (2.048)
 28. Arabic  (1.304)
 29. Persian  (1.284)
 30. Slovak  (645)
 31. Slovenian  (291)
 32. Afrikaans  (203)
 33. Icelandic  (199)
 34. Serbo-Croatian  (181)
 35. Thai  (45)
 36. Hindi  (12)
 37. Macedonian  (10)
 38. Malay  (9)
 39. Romany  (8)
 40. Maori  (6)
 41. Georgian  (5)
 42. Bengali  (4)
 43. Panjabi  (3)
 44. Armenian  (3)
 45. Basque  (3)
 46. Malayalam  (2)
 47. Welsh  (1)
 48. Burmese  (1)
 49. Gujarati  (1)
 50. Tagalog  (1)
 51. Germanic (Other)  (1)
 52. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Oak Ridge National Lab.
 2. Argonne National Lab.
 3. Wang, Wei
 4. Zhang, Lei
 5. Liu, Wei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...