skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22.937.170  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Piezoelectric Transducers and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piezoelectric Transducers and Applications

Vives, Antonio Arnau

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25419

Truy cập trực tuyến

2
Advances in Differential Evolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Differential Evolution

Janusz Kacprzyk; Uday K. Chakraborty

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24161

Truy cập trực tuyến

3
Advances in Communication Systems and Electrical Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Communication Systems and Electrical Engineering

Huang, Xu.; Chen, Yuh-Shyan.; Ao, Sio-Iong.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24127

Truy cập trực tuyến

4
Bioengineering in Cell and Tissue Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioengineering in Cell and Tissue Research

Artmann, Gerhard M.; Chien, Shu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26798

Truy cập trực tuyến

5
PID Control for Multivariable Processes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

PID Control for Multivariable Processes

Qing-Guo Wang; Zhen Ye, Wen-Jian Cai, Chang-Chieh Hang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25411

Truy cập trực tuyến

6
Innovation in European Freight Transportation : basic, methodology and case studies for the European markets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation in European Freight Transportation : basic, methodology and case studies for the European markets

Savelsberg, Eva

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24110

Truy cập trực tuyến

7
Analysis and Design of Quadrature Oscillators
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and Design of Quadrature Oscillators

Mohammed Ismail.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24594

Truy cập trực tuyến

8
Internationalisation of Logistics Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internationalisation of Logistics Systems

Frank Straube, Michael Bohn, Shihua Ma.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24746

Truy cập trực tuyến

9
Piezoelectric and Acoustic Materials for Transducer Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piezoelectric and Acoustic Materials for Transducer Applications

Ahmad Safari; E. Koray Akdoğan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25417

Truy cập trực tuyến

10
Interval / Probabilistic Uncertainty and Non-Classical Logics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interval / Probabilistic Uncertainty and Non-Classical Logics

Van-Nam Huynh, Yoshiteru Nakamori, Hiroakira Ono

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24763

Truy cập trực tuyến

11
Analysis of Computer and Communication Networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Computer and Communication Networks

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24604

Truy cập trực tuyến

12
Justifying the Dependability of Computer-based Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justifying the Dependability of Computer-based Systems

'Pierre-Jacques Courtois.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25405

Truy cập trực tuyến

13
Adaptive Techniques for Dynamic Processor Optimization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Techniques for Dynamic Processor Optimization

Wang, Alice; Naffziger, Samuel

978-0-387-76472-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26100

Truy cập trực tuyến

14
Artificial Neural Networks for the Modelling and Fault Diagnosis of Technical Processes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial Neural Networks for the Modelling and Fault Diagnosis of Technical Processes

Patan, Krzysztof

978-3-540-79871-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25007

Truy cập trực tuyến

15
Kinematics and Dynamics of Multibody Systems with Imperfect Joints
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinematics and Dynamics of Multibody Systems with Imperfect Joints

P. Flores, J. Ambrósio, J.C. Pimenta Claro, Hamid M. Lankarani.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25432

Truy cập trực tuyến

16
The Art and Science of Interface and Interaction Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Art and Science of Interface and Interaction Design

Sommerer, Christa; Jain, Lakhmi C.; Mignonneau, Laurent

978-3-540-79869-9; 1860949X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24994; 10.1007/978-3-540-79870-5

Truy cập trực tuyến

17
Analog Integrated Circuits for Communication
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analog Integrated Circuits for Communication

Donald O. Pederson; Kartikeya Mayaram

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24558

Truy cập trực tuyến

18
Intelligent Distributed Computing, Systems and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Distributed Computing, Systems and Applications

Janusz Kacprzyk, Costin Badica, Giuseppe Mangioni, Vincenza Carchiolo, Dumitru Dan Burdescu.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24592

Truy cập trực tuyến

19
Intelligent Interactive Systems in Knowledge-Based Environments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Interactive Systems in Knowledge-Based Environments

Maria Virvou, Lakhmi C. Jain.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24602

Truy cập trực tuyến

20
Quantitative Information Fusion for Hydrological Sciences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Information Fusion for Hydrological Sciences

Cai, Xing; Jim Yeh, T.-C.

9783540753834; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26586

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 22.937.170  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.454.623)
 2. Toàn văn trực tuyến (22.931.297)
 3. Trong mục lục thư viện (6.198)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (998.280)
 2. 1956đến1971  (720.971)
 3. 1972đến1987  (3.228.532)
 4. 1988đến2004  (5.546.412)
 5. Sau 2004  (12.201.277)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Mechanical engineering  (13.567.351)
 2. Engineering  (4.120.336)
 3. Separation  (400.738)
 4. Oxidation  (63.645)
 5. Diffusion  (51.752)
 6. Komposit  (43.675)
 7. Nanopartikel  (43.300)
 8. Chemical engineering  (38.536)
 9. Membranes  (34.029)
 10. Polymer  (31.087)
 11. Kohlenstoff  (31.025)
 12. Sauerstoff  (26.189)
 13. Lithium  (23.479)
 14. Elektrode  (23.189)
 15. Control engineering  (17.116)
 16. Membran  (16.254)
 17. Oxid  (15.690)
 18. Elektrolyt  (14.736)
 19. Anode  (11.177)
 20. Kathode  (10.170)
 21. Industrial engineering  (9.290)
 22. Brennstoffzelle  (8.878)
 23. Entladung  (8.426)
 24. Lithiumionenbatterie  (4.191)
 25. Production engineering  (3.789)
 26. Chemical Engineering and Technology  (2.528)
 27. Engineering mathematics  (2.085)
 28. Hóa học  (425)
 29. Engineering graphics  (125)
 30. Toán kỹ thuật  (31)
 31. Electronics & Electrical Engineering  (4)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19.645.793)
 2. French  (2.708.943)
 3. Chinese  (2.484.758)
 4. German  (2.470.029)
 5. Korean  (546.116)
 6. Japanese  (477.317)
 7. Spanish  (349.818)
 8. Russian  (324.181)
 9. Portuguese  (194.671)
 10. Swedish  (125.242)
 11. Italian  (122.477)
 12. Danish  (68.104)
 13. Finnish  (62.843)
 14. Norwegian  (57.860)
 15. Dutch  (48.811)
 16. Polish  (35.038)
 17. Czech  (21.595)
 18. Undetermined  (15.064)
 19. Ukrainian  (13.552)
 20. Romanian  (13.318)
 21. Turkish  (12.636)
 22. Hungarian  (10.358)
 23. Indonesian  (6.408)
 24. Greek  (5.781)
 25. Hebrew  (4.348)
 26. Vietnamese  (3.257)
 27. Lithuanian  (1.469)
 28. Persian  (1.318)
 29. Arabic  (1.280)
 30. Slovenian  (225)
 31. Icelandic  (197)
 32. Afrikaans  (196)
 33. Serbo-Croatian  (147)
 34. Slovak  (124)
 35. Romany  (8)
 36. Thai  (3)
 37. Basque  (3)
 38. Malay  (2)
 39. Maori  (2)
 40. Welsh  (1)
 41. Armenian  (1)
 42. Albanian  (1)
 43. Hindi  (1)
 44. Germanic (Other)  (1)
 45. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y
 2. Wang, Wei
 3. Zhang, Lei
 4. Jain, Lakhmi C.
 5. Wang, Bo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...