skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28.573.389  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Recent Advances in Learning and Control
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Advances in Learning and Control

Blondel, Vincent D.; Boyd, Stephen P.; Kimura, Hidenori

978-1-84800-154-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28761

Truy cập trực tuyến

2
Intelligent Computing Based on Chaos
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Computing Based on Chaos

Kocarev, Ljupco; Galias, Zbigniew; Lian, Shiguo

9783540959717; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31074

Truy cập trực tuyến

3
Hardware-dependent Software
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardware-dependent Software

Ecker, Wolfgang; Müller, Wolfgang; Dömer, Rainer

978-1-4020-9435-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30966

Truy cập trực tuyến

4
Introduction to Network Simulator NS2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Network Simulator NS2

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31163

Truy cập trực tuyến

5
Planar Double-Gate Transistor
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planar Double-Gate Transistor

Amara, A.; Rozeau, O.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31325

Truy cập trực tuyến

6
IUTAM Symposium on Scaling in Solid Mechanics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

IUTAM Symposium on Scaling in Solid Mechanics

G.M.L. Gladwell, R. Moreau, J. Engelbrecht, L.B. Freund, A

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31185

Truy cập trực tuyến

7
Inhibitory Rules in Data Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibitory Rules in Data Analysis

Delimata,Pawel; Moshkov, Mikhail Ju.; Suraj, Zbigniew

9783540856375; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31051

Truy cập trực tuyến

8
Rocket and Spacecraft Propulsion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rocket and Spacecraft Propulsion

Bevrani, Hassan

9780387848785; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31390

Truy cập trực tuyến

9
Innovation Management for Technical Products
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation Management for Technical Products

Eversheim, Walter

9783540857273; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31056

Truy cập trực tuyến

10
Pattern Recognition using Neural and Functional Networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pattern Recognition using Neural and Functional Networks

David, Vasantha Kalyani; Rajasekaran, Sundaramoorthy

9783540851295; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31316

Truy cập trực tuyến

11
Music-Inspired Harmony Search Algorithm
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music-Inspired Harmony Search Algorithm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31275

Truy cập trực tuyến

12
Modeling, Simulation and Control of Nonlinear Engineering Dynamical Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling, Simulation and Control of Nonlinear Engineering Dynamical Systems

Awrejcewicz, Jan

9781402087783; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31268

Truy cập trực tuyến

13
Metaheuristic Clustering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metaheuristic Clustering

Das, Swagatam; Abraham, Ajith; Konar, Amit

9783540939641; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31261

Truy cập trực tuyến

14
2nd International Workshop on Practical Applications of Computational Biology and Bioinformatics (IWPACBB 2008)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

2nd International Workshop on Practical Applications of Computational Biology and Bioinformatics (IWPACBB 2008)

J. Kacprzyk, Juan M. Corchado, Juan F. Paz, Miguel P. Rocha, Florentino Fernández Riverola

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31159

Truy cập trực tuyến

15
Periodic Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Periodic Systems

Bittanti, Sergio; Colaneri, Patrizio

9781848009110; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31323

Truy cập trực tuyến

16
Rough Set Theory: A True Landmark in Data Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rough Set Theory: A True Landmark in Data Analysis

Abraham, Ajith; Falcón, Rafael; Bello, Rafael

978-3-540-89920-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31514; http://doi.org/10.1007/978-3-540-89921-1

Truy cập trực tuyến

17
Modelling Stochastic Fibrous Materials with Mathematica®
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling Stochastic Fibrous Materials with Mathematica®

Sampson, William Wyatt

9781848009912; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31270

Truy cập trực tuyến

18
High Speed Serdes Devices and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Speed Serdes Devices and Applications

Stauffer, David R.; Mechler, Jeanne Trinko; Sorna, Michael; Dramstad, Kent; Ogilvie, Clarence R.; Mohammad, Amanullah; Rockrohr, James

490 p.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31029

Truy cập trực tuyến

19
Language-driven Exploration and Implementation of Partially Re-configurable ASIPs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language-driven Exploration and Implementation of Partially Re-configurable ASIPs

Chattopadhyay, A.; Leupers, R.; Meyr, H.; Ascheid, G.

9781402092961; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31248

Truy cập trực tuyến

20
Structured Analog CMOS Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structured Analog CMOS Design

Danica Stefanović, Maher Kayal ; edited by Mohammed Ismail

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31641

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 28.573.389  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5.424.371)
 2. Toàn văn trực tuyến (22.197.175)
 3. Trong mục lục thư viện (6.161)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (932.768)
 2. 1956đến1971  (770.845)
 3. 1972đến1987  (3.472.261)
 4. 1988đến2004  (6.637.484)
 5. Sau 2004  (16.487.639)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (24.901.165)
 2. French  (2.727.576)
 3. German  (2.524.842)
 4. Chinese  (2.496.250)
 5. Korean  (579.689)
 6. Japanese  (488.915)
 7. Spanish  (351.548)
 8. Russian  (336.261)
 9. Portuguese  (180.689)
 10. Swedish  (129.682)
 11. Italian  (123.819)
 12. Danish  (68.520)
 13. Finnish  (62.946)
 14. Norwegian  (58.778)
 15. Dutch  (49.609)
 16. Polish  (36.510)
 17. Czech  (23.280)
 18. Ukrainian  (14.670)
 19. Romanian  (14.061)
 20. Turkish  (13.427)
 21. Hungarian  (10.882)
 22. Indonesian  (7.232)
 23. Greek  (5.789)
 24. Hebrew  (4.414)
 25. Vietnamese  (3.334)
 26. Lithuanian  (2.079)
 27. Arabic  (1.417)
 28. Persian  (1.326)
 29. Undetermined  (736)
 30. Slovak  (639)
 31. Slovenian  (305)
 32. Afrikaans  (204)
 33. Icelandic  (200)
 34. Serbo-Croatian  (192)
 35. Thai  (46)
 36. Malay  (13)
 37. Hindi  (12)
 38. Macedonian  (10)
 39. Romany  (8)
 40. Maori  (7)
 41. Georgian  (5)
 42. Bengali  (4)
 43. Panjabi  (3)
 44. Armenian  (3)
 45. Basque  (3)
 46. Malayalam  (2)
 47. Burmese  (1)
 48. Albanian  (1)
 49. Gujarati  (1)
 50. Tagalog  (1)
 51. Germanic (Other)  (1)
 52. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Oak Ridge National Lab.
 2. Wang, Wei
 3. Argonne National Lab.
 4. Zhang, Lei
 5. Liu, Wei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...