skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 219.902  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global migration patterns processes and politics

Mavroudi lizabeth; Nagel Caroline

Routledge; 2016 - (325)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration policy and the Scandinavian welfare state 1945 2010

Brochmann Grete

Palgrave Macmillan; 2012 - (325.48)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship Belonging and Intergenerational Relations in African Migration

Palgrave Macmillan; 2012 - (304.8096)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social transformation and migration national and local experiences in South Korea Turkey Mexico and Australia

Palgrave Macmillan; 2015 - (304.8)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration diaspora and identity cross national experiences

Springer; 2014 - (305.8)

Truy cập trực tuyến

6
Immigration
Immigration
Immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

San Diego, Calif. : Greenhaven Press, c2005. - (325.73 IMM 2005) - ISBN0-7377-2779-9

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurafrican migration legal economic and social responses to irregularmigration

Palgrave Macmillan; 2015 - (304.8 EUR 2015)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding lifestyle migration theoretical approaches to migration and the quest for a better way of life

Palgrave Macmillan; 2014 - (304.8)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issei Japanese immigrants in Hawaii

Kimura Yukiko

Honolulu : University of Hawaii Press, 1988 - (996.9 KIM 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile Commons Migrant Digitalities and the Right to the City

Trimikliniotis N; Parsanoglou D; Tsianos V

Palgrave Macmillan; 2015 - (304.8)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emigration nations policies and ideologies of emigrant engagement

Palgrave Macmillan; 2013 - (325.2)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

People on the move in a changing climate the regional impact of environmental change on migration

Springer; 2014 - (304.8)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Perspectives on Migration and Development GFMD Puerto Vallarta and Beyond

Springer; 2012 - (304.8)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

West African migrations transnational and global pathways in a new century

Palgrave Macmillan; 2012 - (304.80966)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crimes of mobility  criminal law and the regulation of immigration

Aliverti Ana J

Routledge; 2013 - (345.410237)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contested voices women immigrants in today's world

Githens Marianne

Palgrave Macmillan; 2013 - (305.48/412)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EU and Immigration Policies Cracks in the Walls of Fortress Europe

Roos C

Palgrave Macmillan; 2013 - (325.4)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying Respondent Driven Sampling to Migrant Populations Lessons from the Field

Palgrave Macmillan; 2014 - (305.90691 APP 2014)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global migration challenges in the twenty first century

Palgrave Macmillan; 2012 - (304.8 GLO 2012)

Truy cập trực tuyến

20
Handbook on international migration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook on international migration

Serow William J.; Serow William J

New York : Greenwood press, 1990. - (304.8 SER 1990) - ISBN0313261172 (lib. bdg. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 219.902  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (2.551)
 2. 1958đến1972  (897)
 3. 1973đến1987  (10.681)
 4. 1988đến2003  (26.866)
 5. Sau 2003  (177.930)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (187.593)
 2. French  (2.315)
 3. Spanish  (1.515)
 4. German  (1.332)
 5. Portuguese  (420)
 6. Italian  (384)
 7. Polish  (372)
 8. Russian  (331)
 9. Norwegian  (262)
 10. Danish  (248)
 11. Dutch  (236)
 12. Japanese  (143)
 13. Korean  (122)
 14. Chinese  (113)
 15. Czech  (94)
 16. Romanian  (68)
 17. Hebrew  (66)
 18. Hungarian  (51)
 19. Ukrainian  (26)
 20. Arabic  (22)
 21. Lithuanian  (21)
 22. Albanian  (18)
 23. Turkish  (16)
 24. Finnish  (16)
 25. Persian  (11)
 26. Armenian  (10)
 27. Slovak  (9)
 28. Serbo-Croatian  (8)
 29. Greek  (8)
 30. Icelandic  (4)
 31. Macedonian  (3)
 32. Basque  (3)
 33. Thai  (2)
 34. Hindi  (1)
 35. Bengali  (1)
 36. Yiddish  (1)
 37. Gujarati  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mckenzie, David
 2. Peri, Giovanni
 3. Amuedo-Dorantes, Catalina
 4. Gibson, John
 5. Steel, Zachary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...