skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 370.146  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

車両用制御装置および故障検出方法

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrical locomotive overvoltage suppression absorbing system

LI Xiaoping ; LI Peng ; He Wen ; Luo Jiguang ; Liu Xuequan ; Yao Xiaodong ; Guo Jian ; Zhou Hua

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

電源システム
POWER SUPPLY SYSTEM

Tsuchiya Shingo ; Kamata Seiji

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAGNETIC LEVITATION SYSTEM AND MAGNETIC LEVITATION METHOD USING HALBACH ARRAY

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

列車情報管理システム
TRAIN INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

Deguchi Seiji

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antriebsvorrichtung für ein Eisenbahnfahrzeug
Dispositif de commande pour véhicule ferroviaire
Drive device for railway vehicle

Ayata, Masataka ; Hishida, Akihiro ; Kono, Yasuhiko ; Toyota, Eiichi

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

hastes (alavancas) isoladas captadoras de energia elétrica

Carlos Eduardo Da Costa Simão

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP5342936B

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vehicle electrical motor control system with safety monitoring function and monitoring method of vehicle electrical motor control system

Cai Jiaoming ; Luo Xiao ; Wang Jinlei ; Chen Lichong ; Wang Ying

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种具有PLC载波通讯功能的充电桩

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ladeschiene in der Leitplanke auf Straßen und Autobahnen

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

气浮列车
Air-levitated train

Shang Demin ; Shang Erhai ; Shang Erli

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety third rail for segmental power supply

Guo Lei ; Wang Jintian ; Teng Wanxiu ; Tan Fuxing ; GAO Yang ; Xu Yang ; Liu Hongtao ; An Changcai ; Wang Haifeng ; Jiang Baoku ; LI Jun ; Yan Yongyong ; Zhang Keying ; Zhang Peng ; Liu Yantong

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电力变换装置以及电力变换装置的控制方法

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种双源无轨电车集电杆系统半自动捕捉装置
Semi-automatic catching device of dual-source trolley bus trolley pole system

Huang Miaohua ; GAO Dong ; Chen Yi ; Xie Jiangang

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种直流通电自锁式新能源汽车充电桩

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

集電装置
CURRENT COLLECTION DEVICE

Nguyen Qion-Mao ; Kono Shigeki

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy-saving device of Electric Vehicle

Liu, Ting-Shuo

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic parking brake control system and automobile using same

Lu Changjun

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 370.146  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (10.087)
 2. 1960đến1974  (7.042)
 3. 1975đến1989  (25.182)
 4. 1990đến2005  (55.434)
 5. Sau 2005  (270.809)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (303.977)
 2. French  (65.213)
 3. German  (63.180)
 4. Chinese  (61.873)
 5. Japanese  (29.902)
 6. Korean  (17.120)
 7. Russian  (4.577)
 8. Spanish  (3.442)
 9. Portuguese  (1.890)
 10. Italian  (1.353)
 11. Danish  (403)
 12. Polish  (363)
 13. Finnish  (337)
 14. Dutch  (309)
 15. Norwegian  (302)
 16. Czech  (249)
 17. Romanian  (211)
 18. Ukrainian  (168)
 19. Hungarian  (103)
 20. Turkish  (95)
 21. Hebrew  (63)
 22. Greek  (34)
 23. Arabic  (5)
 24. Icelandic  (4)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...