skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 100.742  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ionics

ISSN0947-7047

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of electrochemistry

Elsevier; 2007 - (541.37)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical Science for a Sustainable Society A Tribute to John O’M Bockris

Springer; 2017 - (541.37)

Truy cập trực tuyến

4
Fundamentals of electrochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of electrochemistry

Bagotsky V. S.

Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, c2006. - (541 BAG 2006) - ISBN0471700584 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Modern aspects of electrochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern aspects of electrochemistry

Vayenas, Costas G. ; White, Ralph E. ; Gamboa-Aldeco, Maria E.

9780387494883; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28316

Truy cập trực tuyến

6
Electrochemistry for Materials Science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemistry for Materials Science

Waldfried, Plieth

978-0-444-52792-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32204

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

MRS Internet journal of nitride semiconductor research

ISSN1092-5783

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of power sources

ISSN0378-7753

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Electrochemistry Volume 7b Inorganic Chemistry

Wiley VCH; 2006 - (541.13 ENC 2006)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to electrochemistry

Glasstone Samuel

Libro : Insti. Libro, 1962 - (541 GLA 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Student solutions manual : to accompany Electrochemical methods : fundamentals and applications, second edition [by] Allen J. Bard, Larry R. Faulkner
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student solutions manual : to accompany Electrochemical methods : fundamentals and applications, second edition [by] Allen J. Bard, Larry R. Faulkner

Zoski Cynthia G.; Leddy Johna; Dunwoody Drew; Bard Allen J.

New York ; [Great Britain] : John Wiley, 2002. - (541.37 BAR 2002) - ISBN9780471405214

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điện hoá học

Nguyễn Văn Tuế; Trần Trung

H. : ĐHTH, 1976

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Electrochemical Science and Technology : fundamentals and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical Science and Technology : fundamentals and applications

Oldham Keith B.; Myland Jan C; Bond A. M

Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken : John Wiley & Sons , 2012 - (541.37 OLD 2012) - ISBN9780470710845

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Điện hóa học nâng cao
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điện hóa học nâng cao

Lê Quốc Hùng; Phan Thị Bình; Vũ Thị Thu Hà; Phạm Hồng Phong

Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ , 2016 - (541.37 ĐIE 2016) - ISBN9786049134524

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Solid State Electrochemistry

ISSN1432-8488

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of electron spectroscopy and related phenomena

ISSN0368-2048

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioelectrochemistry (Amsterdam)

ISSN1567-5394

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of electrochemical energy

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical chemistry

ISSN0003-2700

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electro Chemo Mechanics of Solids

Springer; 2017 - (620.11)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 100.742  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (777)
 2. 1959đến1973  (3.397)
 3. 1974đến1988  (6.348)
 4. 1989đến2004  (13.139)
 5. Sau 2004  (76.688)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (95.844)
 2. German  (875)
 3. French  (480)
 4. Japanese  (441)
 5. Chinese  (405)
 6. Russian  (336)
 7. Spanish  (69)
 8. Korean  (56)
 9. Portuguese  (55)
 10. Italian  (23)
 11. Polish  (21)
 12. Dutch  (12)
 13. Czech  (10)
 14. Hungarian  (5)
 15. Norwegian  (4)
 16. Ukrainian  (3)
 17. Slovak  (2)
 18. Arabic  (2)
 19. Vietnamese  (2)
 20. Persian  (2)
 21. Lithuanian  (1)
 22. Romanian  (1)
 23. Hebrew  (1)
 24. Hindi  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (338)
 2. T - Technology .  (185)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pumera, Martin
 2. Bard, Allen J
 3. Wang, Jun
 4. Schuhmann, Wolfgang
 5. Wang, Yan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...