skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.095.724  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display Apparatus, Display Method, and Program

Miyazawa Yusuke ; Homma Fuminori ; Nashida Tatsushi

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Multimedia Search to Identify Products

LI Wenlong ; Tong Xiaofeng ; Zhang Yimin

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPORTANCE CLASS BASED DATA MANAGEMENT

Subramaniam, Kalambur ; Schroth, Albrecht

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CODE MIGRATION SYSTEMS AND METHODS

Peled, Guy

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

開発支援システム

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal serial bus hub and control method thereof

Chen, Yi-Te ; Shih, Terrance Shiyang ; Lin, Hsiaoyi

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tree-based versioning and merging

Fuchs Matthias

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touch pad having electromagnetic interference shielding plate

Choi Hong-Giu ; Kim Soo-Hyung ; Lee Jung-Hyeong ; Kim Jong-Min

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevent hot wall machine case

Xue Chenghong ; Lu Bingguang ; Zhang Youlu

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR AUTOMATIC ASSIGNMENT AND PRESERVATION OF NETWORK CONFIGURATION FOR A VIRTUAL MACHINE

Spradlin Michael ; Chen Oswald ; LI Hui ; Taylor Frank S

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCHEDULING JOBS IN A COMPUTING CLUSTER

Chen, Yuan ; Talwar, Vanish ; Milojicic, Dejan S

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS, METHODS AND DEVICES FOR COMPRESSING SNAPSHOT DATA AND FOR BLOCK SHARING ACROSS VOLUMES

Periyagaram Subramaniam ; Subramanian Ananthan ; Katiyar Manish

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

演算処理システム、再同期方法、およびファームプログラム

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touch-point tracking, positioning and correcting method and system

Huang Anqi ; Hu Junpeng

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for designing roller shape of two-roller straightener concave roller

MA Lifeng ; MA Ziyong ; Huang Qingxue ; MA Lidong ; Wang Rongjun ; Chu Zhibing

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat sink with improved heat dissipation efficiency

Huang, Chong-Xian

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FLASH STORAGE SYSTEM AND METHOD FOR ACCESSING A BOOT PROGRAM

Moshayedi Mark

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATA PROCESSING METHOD AND DATA PROCESSING APPARATUS

Viel Emeric ; Ueda Haruyasu

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.095.724  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5.092)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (4.642)
 2. 1956đến1970  (16.206)
 3. 1971đến1985  (179.531)
 4. 1986đến2001  (763.592)
 5. Sau 2001  (4.129.121)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tài liệu mới 

 1. Mới từ 3 tháng trước  (1.041.278)
 2. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (5.084.805)
 2. Chemistry  (5.084.437)
 3. Sciences  (5.084.230)
 4. Physics  (5.058.988)
 5. Counting  (5.053.622)
 6. Calculating  (5.053.621)
 7. Computing  (5.053.621)
 8. Electric Digital Data Processing  (5.052.961)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.664.187)
 2. Chinese  (829.618)
 3. French  (768.563)
 4. German  (468.775)
 5. Korean  (227.120)
 6. Japanese  (201.086)
 7. Russian  (38.229)
 8. Spanish  (25.736)
 9. Portuguese  (17.788)
 10. Italian  (4.909)
 11. Finnish  (4.632)
 12. Norwegian  (4.045)
 13. Dutch  (3.440)
 14. Danish  (3.270)
 15. Polish  (1.657)
 16. Ukrainian  (1.231)
 17. Hebrew  (1.199)
 18. Czech  (1.159)
 19. Turkish  (833)
 20. Hungarian  (683)
 21. Romanian  (595)
 22. Greek  (397)
 23. Arabic  (82)
 24. Icelandic  (9)
 25. Lithuanian  (6)
 26. Slovak  (3)
 27. Macedonian  (2)
 28. Maori  (2)
 29. Albanian  (1)
 30. Serbo-Croatian  (1)
 31. Persian  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. The Inventor Has Waived The Right To Be Mentioned
 2. Wang Lei
 3. Zhang Chao
 4. Wang Bo
 5. Patil Sandeep R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...