skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impacts of Conditional Cash Transfers in Four Presidential Elections (2002–2014)

Zucco Jr, Cesar

Brazilian Political Science Review, 01 April 2015, Vol.9(1), pp.135-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1981-3821 ; E-ISSN: 1981-3821 ; DOI: 10.1590/1981-38212014000200006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of cutback management in thirteen European countries: statistical evidence on causes and effects

Kickert, Walter ; Randma-Liiv, Tiina

Public Management Review, 07 February 2017, Vol.19(2), pp.175-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-9037 ; E-ISSN: 1471-9045 ; DOI: 10.1080/14719037.2016.1148193

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal aggregation in political budget cycles

Lema, Daniel

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Del fascismo al movimiento nacional-popular: el peronismo y el intercambio Germani-Lipset, 1956-1961

Amaral, Samuel

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macroeconomics and micropolitics: the electoral effects of economic issues

Hudson, John

Economic Journal, March, 1986, Vol.96(381), p.263(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macroeconomics and micropolitics: the electoral effects of economic issues

Kushner, Harvey W.

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Sept, 1984, Vol.475, p.202(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (2)
 2. Portuguese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kickert, W
 2. Randma-Liiv, T
 3. Randma-Liiv, Tiina
 4. Zucco Jr, Cesar
 5. Zucco, Cesar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...