skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 195.802  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Egyptian military in popular culture context and critique

Mostafa Dalia Said

Palgrave Macmillan; 2017 - (306.0962 EGY 2017)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egypt A country study

U S Government Printing Office; 1991 - (962)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media in Egypt and Tunisia From Control to Transition

Webb Edward

Palgrave Macmillan; 2014 - (302.2309611)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancient Egyptian Beads

Xia Nai

Springer; 2014 - (932)

Truy cập trực tuyến

5
Tutankhamun's armies : battle and conquest during ancient Egypt's late eighteenth dynasty
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tutankhamun's armies : battle and conquest during ancient Egypt's late eighteenth dynasty

Darnell John Coleman.; Manassa Colleen

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2007. - (932 DAR 2007) - ISBN0471743585 (alk. paper);ISBN9780471743583 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancient Egyptian beads

Xia Nai

Springer; 2014 - (391.7 XIA 2014)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancient Egyptian beads

Xia Nai

Springer; 2014 - (391.7 XIA 2014)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nữ hoàng Ai cập : tiểu thuyết lịch sử

Franzero C.M.; Đinh Xuân Hiền Người dịch

An Giang : Nxb. An Giang, 1988 - (823 FRA 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ramses trận chiến tại Kadesh

Jacq Christian

H. : VHTT, 2007 - (843 JAC 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gold and Gold Mining in Ancient Egypt and Nubia Geoarchaeology of the Ancient Gold Mining Sites in the Egyptian and Sudanese Eastern Deserts

Klemm Rosemarie; Klemm Dietrich

Springer; 2013 - (622.3422)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rise of Islamism in Egypt

Arafat Alaa Al Din

Palgrave Macmillan; 2017 - (320.5570962)

Truy cập trực tuyến

12
The hour of the cobra
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hour of the cobra

Williams Maiya.

New York : Amulet Books, 2006. - (813 WIL 2006) - ISBN9780810959705 (hbk.);ISBN0810959704 (hbk.);ISBN9780810993624 (pbk.);ISBN0810993627 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State memory and Egypt's victory in the 1973 war ruling by discourse

Menshawy Mustafa

Palgrave Macmillan; 2017 - (962.054)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sông Nile với đời sống vật chất và tinh thần của người Ai Cập cổ đại: Luận văn ThS. Khu vực học và văn hoá học: 603106

Nguyễn Kim Anh; Mai Ngọc Chừ

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2018 - (913.2 NG-A 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Islam in a Time of Revolt

Springer; 2017 - (320.557)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egypt after the new Suez Canal

Law Update, July 15, 2015

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment with misoprostol by midwives is safe and effective

Badawy, Ahmed M. ; Elnashar, Aboubakr M.

The Lancet, June 13, 2015, Vol.385(9985), p.2335(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complete genome sequence of Corynebacterium pseudotuberculosis Cp31, isolated from an Egyptian buffalo.(Report)(Author abstract)

Silva, Artur ; Ramos, Rommel Thiago Juca ; Carneiro, Adriana Ribeiro ; Pinto, Anne Cybelle ; De Castro Soares, Siomar ; Santos, Anderson Rodrigues ; Almeida, Sintia Silva ; Guimaraes, Luis Carlos ; Aburjaile, Flavia Figueira ; Barbosa, Eudes Guilherme Vieira ; Dorella, Fernanda Alves ; Rocha, Flavia Souza ; Lopes, Thiago Souza ; Kawasaki, Regiane ; Gomes Sa, Pablo ; Da Rocha Coimbra, Nilson Antonio ; Cerdeira, Louise Teixeira ; Barbosa, Maria Silvanira ; Schneider, Maria Paula Cruz ; Miyoshib, Anderson ; Selimc, Salah Abdel Karim ; Moawadc, Mohamed Salah ; Azevedob, Vasco

Journal of Bacteriology, Dec, 2012, Vol.194(23-24), p.6663(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Meta-goal Programming for a New Human Development Indicator with Distinguishable Country Ranks.(Report)(Author abstract)

Sayed, Hussein ; Hamed, Ramadan ; Ramadan, Mohamed Abdel-Ghani ; Hosny, Samaa

Social Indicators Research, 2015, Vol.123(1), p.1(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-8300

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on secularism, democracy, and politics in Egypt.(Author abstract)(Essay)

Agrama, Hussein Ali

American Ethnologist, Feb, 2012, Vol.39(1), p.26(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-0496

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 195.802  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (10.550)
 2. 1956đến1971  (300)
 3. 1972đến1987  (3.442)
 4. 1988đến2004  (12.666)
 5. Sau 2004  (158.641)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Egypt  (127.117)
 2. Cairo Egypt  (30.576)
 3. Africa  (14.733)
 4. History  (3.774)
 5. History & Archaeology  (2.739)
 6. Medicine  (2.474)
 7. Male  (2.278)
 8. Female  (2.176)
 9. Humans  (1.909)
 10. Agriculture  (1.298)
 11. Engineering  (1.156)
 12. Public Health  (1.032)
 13. Adult  (950)
 14. Research Article  (885)
 15. Sciences (General)  (718)
 16. Biology  (696)
 17. Children  (626)
 18. Epidemiology  (411)
 19. Prevalence  (258)
 20. Jewelry  (211)
 21. Cleopatra, Queen of Egypt, -30 B.C  (39)
 22. Space and time  (4)
 23. Văn hóa truyền thống  (2)
 24. Adventure and adventurers  (2)
 25. Tiểu thuyết lịch sử  (2)
 26. Ai cập  (2)
 27. Hạt cườm Ai Cập Lịch sử  (2)
 28. Đồ hoàn kinh  (2)
 29. Beads Egypt History  (2)
 30. Jewelry Ancient Egypt  (2)
 31. Trang sức cổ đại Ai Cập  (2)
 32. Country studies  (1)
 33. Military history, Ancient  (1)
 34. Ramses , III, King of Egypt  (1)
 35. Cleopatra, Queen of Egypt, d.30 B.C  (1)
 36. Jamʿīyat al Ikhwān al Muslimīn Egypt  Jamʿīyat al Ikhwān al Muslimīn Egypt  Political science  Islamic fundamentalism  Egypt  Islam and politics  Egypt  Islam  Egypt  History 21st century  POLITICAL SCIENCE Essays  POLITICAL SCIENCE Government General  POLITICAL SCIENCE Government National  POLITICAL SCIENCE Reference  Islam  Islam and politics  Islamic fundamentalism  Political Science Political Ideologies Democracy  Religion Education  Political Science Political Freedom & Security International Security  Elections & referenda  Politics & government  Faith religious schools  Warfare & defence  Political structures democracy  Religion and politics  Elections  Religion and education  Politics and war  Democracy  Religion Religion Politics & State  Religion & politics  Egypt  Electronic books  History  (1)
 37. Tiểu sử  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (183.836)
 2. French  (1.853)
 3. German  (386)
 4. Italian  (221)
 5. Spanish  (197)
 6. Arabic  (182)
 7. Portuguese  (131)
 8. Japanese  (88)
 9. Chinese  (63)
 10. Czech  (54)
 11. Turkish  (29)
 12. Norwegian  (27)
 13. Dutch  (25)
 14. Korean  (24)
 15. Danish  (21)
 16. Russian  (15)
 17. Polish  (15)
 18. Slovak  (13)
 19. Greek  (13)
 20. Romanian  (10)
 21. Persian  (8)
 22. Finnish  (6)
 23. Hungarian  (5)
 24. Lithuanian  (3)
 25. Hebrew  (3)
 26. Vietnamese  (3)
 27. Syriac  (2)
 28. Icelandic  (2)
 29. Ukrainian  (2)
 30. Malay  (2)
 31. Malayalam  (1)
 32. Welsh  (1)
 33. Tagalog  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. English fiction  (1)
 2. French fiction  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yount, Kathryn M
 2. Yount, Kathryn
 3. Esmat, Gamal
 4. Kandeel, Amr
 5. Kayali, Ghazi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...