skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.835  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
High-payoff strategies : how education leaders get results
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-payoff strategies : how education leaders get results

Jody Spiro

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61934

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leadership for tomorrow's schools

Patterson Jerry L

Association for Supervision and Curriculum Development; 1993 - (371.2 PAT 1993)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blending Leadership Six Simple Beliefs for Leading Online and Off

Stephen J Valentine; Dr Reshan Richards

Jossey Bass; 2016

Truy cập trực tuyến

4
Handbook of research on administration, policy, and leadership in higher education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of research on administration, policy, and leadership in higher education

Mukerji, Siran; Tripathi, Purnendu

9781522506737; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32855

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The administrator's guide to school community relations

Pawlas George

Larchmont N Y Eye on Education; 2005 - (371.19 PAW 2005)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Art of School Leadership

Hoerr Thomas R

H ASCD; 2005 - (371.2)

Truy cập trực tuyến

7
The leader's guide to 21st century education : 7 steps for schools and districts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The leader's guide to 21st century education : 7 steps for schools and districts

Kay Ken; Greenhill Valerie

Boston: Pearson, 2013 - (371.20973 KAY 2013) - ISBN9780132117593;ISBN0132117592

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
School leadership that works : from research to results
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

School leadership that works : from research to results

Marzano Robert J.; Waters Timothy; McNulty Brian A.

Alexandria, Va. : Association for Supervision and Curriculum Development ; Aurora, Col. : Mid-continent Research for Education and Learning,, 2005. - (371.2 MAR 2005) - ISBN9781416602279

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Leaders of learning : how district, school, and classroom leaders improve student achievement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leaders of learning : how district, school, and classroom leaders improve student achievement

Dufour Richard; Marzano Robert J

Bloomington, IN: Solution Tree Press, 2011 - (371.2 DUF 2011) - ISBN9781935542667

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
School leadership through action research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

School leadership through action research

Logan Joyce P.

Boston: Pearson, 2014 - (370.7 LOG 2014) - ISBN9780132486019

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
High-payoff strategies : how education leaders get results
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-payoff strategies : how education leaders get results

Spiro Jody

San Francisco, CA : Jossey-Bass, a Wiley brand, [2016] - (371.2 SPI 2016) - ISBN9781118834411 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Cẩm nang Quản lí và lãnh đạo Nhà trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cẩm nang Quản lí và lãnh đạo Nhà trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Nguyễn Vũ Bích Hiền; Bùi Minh Hiền

Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2018 - (373.12011 CAM 2018) - ISBN9786045444245

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
If You Don't Feed the Teachers They Eat the Students! : a guide to success for administrators and teachers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

If You Don't Feed the Teachers They Eat the Students! : a guide to success for administrators and teachers

Connors Neila A.

Chicago : World Book, Inc , 2014 - (371.200973 COR 2014) - ISBN9781629500065

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Emotionally intelligent leadership for students. Student workbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotionally intelligent leadership for students. Student workbook

Shankman Marcy Levy; Allen Scott J. 1972-; Haber-Curran Paige

New York Jossey-Bas , 2015 - (158.4076 SHA 2015) - ISBN9781118821824

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultures of educational leadership Global and intercultural perspectives

Palgrave Macmillan; 2017 - (371.2)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

If you don't feed the teachers they eat the students

Connors Neila A

Incentive Publications; 2010

Truy cập trực tuyến

17
District Leadership That Works : Striking the Right Balance
District Leadership That Works : Striking the Right Balance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

District Leadership That Works : Striking the Right Balance

Bloomington, IN: Solution Tree Press, 2009 - (371.2 MAR 2009) - ISBN1-935249-19-3;ISBN1-935542-36-2

Truy cập trực tuyến

18
Leadership for the schoolhouse : how is it different? Why is it important?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leadership for the schoolhouse : how is it different? Why is it important?

Sergiovanni Thomas J.

San Francisco : Jossey-bass publishers, 1996 - (371.2 SER 1996) - ISBN0787901199

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
The Jossey-Bass reader on educational leadership
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Jossey-Bass reader on educational leadership

Jossey-Bass Inc.

San Francisco, CA : Jossey-Bass, c2007. - (371.2 JOS 2007) - ISBN0787984000 (pbk.);ISBN9780787984007 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
10 winning strategies for leaders in the classroom : a transformational approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 winning strategies for leaders in the classroom : a transformational approach

Osula Bramwell.; Ideboen Renae

Thousand Oaks, Calif. : Sage, 2010. - (371.102 OSU 2010) - ISBN9788132105640 (paper back)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 7.835  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (12)
 2. 1981đến1989  (26)
 3. 1990đến1998  (79)
 4. 1999đến2008  (701)
 5. Sau 2008  (6.724)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.970)
 2. Spanish  (87)
 3. Portuguese  (29)
 4. French  (13)
 5. Chinese  (12)
 6. Turkish  (11)
 7. Arabic  (6)
 8. Czech  (5)
 9. Italian  (5)
 10. Indonesian  (4)
 11. Norwegian  (3)
 12. German  (3)
 13. Afrikaans  (3)
 14. Danish  (3)
 15. Russian  (2)
 16. Vietnamese  (2)
 17. Slovenian  (2)
 18. Korean  (1)
 19. Icelandic  (1)
 20. Basque  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Avenell, Ken
 3. Bowers, Alex J.
 4. Hawes, Liz
 5. Clarke, Simon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...