skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.951.308  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

principles of economics

Mankiw Gregory

International Edition South Western Cengage Learning Mason; 2012 - (330)

Truy cập trực tuyến

2
Principles of economics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of economics

Timothy, Taylor; Steven A, Greenlar; Eric R, Dodge

1938168232; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18579

Truy cập trực tuyến

3
A Successful Transformation?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Successful Transformation?

Pavlínek, Petr

978-3-7908-2039-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25449

Truy cập trực tuyến

4
Strategic Communication Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Communication Networks

HAGENBACH, JEANNE; KOESSLER, FREDERIC

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22387

Truy cập trực tuyến

5
A Handbook of Transport Economics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Handbook of Transport Economics

André de Palma; Robin Lindsey; Emile Quinet

9781847202031; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19560

Truy cập trực tuyến

6
Bayesian Persuasion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bayesian Persuasion

Kamenica, Emir; Gentzkow, Matthew

Vol. 101, No. 6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22381

Truy cập trực tuyến

7
But Who Will Monitor the Monitor?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

But Who Will Monitor the Monitor?

Rahman, David

Vol. 102, No. 6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22379

Truy cập trực tuyến

8
Network Games
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network Games

GALEOTTI, ANDREA; GOYAL, SANJEEV; JACKSON, MATTHEW O.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22389

Truy cập trực tuyến

9
UNIVERSAL MECHANISMS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNIVERSAL MECHANISMS

FORGES, FRANCOISE

Vol. 58, No. 6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22391

Truy cập trực tuyến

10
Otto Neurath's Economics in Context
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Otto Neurath's Economics in Context

Uebel, Thomas E.; Nemeth, Elisabeth; Schmitz, Stefan W.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25093

Truy cập trực tuyến

11
Rational Choice and Social Welfare
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rational Choice and Social Welfare

M. Salles, P. K. Pattanaik, K. Suzumura, Prasanta K. Pattanaik, Koichi Tadenuma, Yongsheng Xu, Naoki Yoshihara.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26714

Truy cập trực tuyến

12
Bond Portfolio Optimization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bond Portfolio Optimization

Michael Puhle.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26972

Truy cập trực tuyến

13
Antecedents of Venture Firms¿ Internationalization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antecedents of Venture Firms¿ Internationalization

Julia Christofor

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24697

Truy cập trực tuyến

14
Advances in Enterprise Engineering I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Enterprise Engineering I

Jan L. G. Dietz; Antonia Albani; Joseph Barjis

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24172

Truy cập trực tuyến

15
Public Policy in an Entrepreneurial Economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Policy in an Entrepreneurial Economy

Acs, Zoltan J.; Stough, Roger R.

978-0-387-72662-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26745

Truy cập trực tuyến

16
Advanced Data Mining Techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Data Mining Techniques

Olson, David L.; Delen, Dursun

978-3-540-76916-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23999

Truy cập trực tuyến

17
Quantitative Economics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Economics

Peter Bartelmus.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26738

Truy cập trực tuyến

18
Adaptive Scalarization Methods in Multiobjective Optimization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Scalarization Methods in Multiobjective Optimization

Eichfelder, Gabriele

978-3-540-79159-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23959

Truy cập trực tuyến

19
Power, Freedom, and Voting
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power, Freedom, and Voting

Braham, Matthew; Steffen, Frank

978-3-540-73381-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25672

Truy cập trực tuyến

20
Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy

Charles K. Rowley, Friedrich G. Schneider.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26724

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.951.308  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (307.633)
 2. 1957đến1972  (73.997)
 3. 1973đến1988  (138.838)
 4. 1989đến2005  (363.801)
 5. Sau 2005  (1.024.515)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.637.196)
 2. French  (113.949)
 3. German  (74.867)
 4. Portuguese  (22.697)
 5. Spanish  (22.502)
 6. Undetermined  (12.397)
 7. Czech  (6.375)
 8. Russian  (4.125)
 9. Norwegian  (3.512)
 10. Italian  (3.447)
 11. Polish  (3.118)
 12. Indonesian  (2.335)
 13. Chinese  (1.636)
 14. Japanese  (1.363)
 15. Hungarian  (929)
 16. Danish  (873)
 17. Catalan  (650)
 18. Dutch  (598)
 19. Lithuanian  (573)
 20. Turkish  (415)
 21. Korean  (405)
 22. Ukrainian  (222)
 23. Arabic  (206)
 24. Bulgarian  (150)
 25. Romanian  (147)
 26. Finnish  (92)
 27. Serbian  (86)
 28. Persian  (83)
 29. Slovak  (78)
 30. Vietnamese  (63)
 31. Romany  (60)
 32. Greek  (54)
 33. Serbo-Croatian  (50)
 34. Icelandic  (37)
 35. Estonian  (34)
 36. Hebrew  (15)
 37. Macedonian  (12)
 38. Malay  (3)
 39. Thai  (3)
 40. Yiddish  (2)
 41. Germanic (Other)  (2)
 42. Armenian  (1)
 43. Tagalog  (1)
 44. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Oak Ridge National Lab.
 2. Hansjürgens, Bernd
 3. Costanza, Robert
 4. Coast, Joanna
 5. Jit, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...