skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.959.355  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

principles of economics

Mankiw Gregory

International Edition South Western Cengage Learning Mason; 2012 - (330)

Truy cập trực tuyến

2
Principles of economics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of economics

Timothy, Taylor; Steven A, Greenlar; Eric R, Dodge

1938168232; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18579

Truy cập trực tuyến

3
A Successful Transformation?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Successful Transformation?

Pavlínek, Petr

978-3-7908-2039-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25449

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in mathematical economics Volume 21

Springer; 2017 - (330.0151 ADV 2017)

Truy cập trực tuyến

5
Strategic Communication Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Communication Networks

HAGENBACH, JEANNE; KOESSLER, FREDERIC

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22387

Truy cập trực tuyến

6
A Handbook of Transport Economics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Handbook of Transport Economics

André de Palma; Robin Lindsey; Emile Quinet

9781847202031; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19560

Truy cập trực tuyến

7
Bayesian Persuasion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bayesian Persuasion

Kamenica, Emir; Gentzkow, Matthew

Vol. 101, No. 6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22381

Truy cập trực tuyến

8
But Who Will Monitor the Monitor?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

But Who Will Monitor the Monitor?

Rahman, David

Vol. 102, No. 6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22379

Truy cập trực tuyến

9
Network Games
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network Games

GALEOTTI, ANDREA; GOYAL, SANJEEV; JACKSON, MATTHEW O.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22389

Truy cập trực tuyến

10
UNIVERSAL MECHANISMS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNIVERSAL MECHANISMS

FORGES, FRANCOISE

Vol. 58, No. 6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22391

Truy cập trực tuyến

11
Advances in Mathematical Economics Volume 11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Mathematical Economics Volume 11

S. Kusuoka; A. Yamazaki

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26090

Truy cập trực tuyến

12
Developing Vietnam domestic market textile
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing Vietnam domestic market textile

Vu, Le Mai; Tran, Thi Hien Luong; Nguyen, Thi Huong Bang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12846

Truy cập trực tuyến

13
Peer-to-Peer Video
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peer-to-Peer Video

Eli M. Noam; Lorenzo Maria Pupillo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25296

Truy cập trực tuyến

14
Adaptive Scalarization Methods in Multiobjective Optimization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Scalarization Methods in Multiobjective Optimization

Eichfelder, Gabriele

978-3-540-79159-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23959

Truy cập trực tuyến

15
Corporate Sustainability as a Challenge for Comprehensive Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Sustainability as a Challenge for Comprehensive Management

Klaus J. Zink.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28181

Truy cập trực tuyến

16
Computational Aspects of General Equilibrium Theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational Aspects of General Equilibrium Theory

Brown, Donald; Kubler, Felix

Brown, D., Kubler, F. (2008). Computational Aspects of General Equilibrium Theory; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27650; http://doi.org/10.1007/978-3-540-76591-2

Truy cập trực tuyến

17
Component-Based Digital Movie Production
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-Based Digital Movie Production

Pankow, Marcus

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27608

Truy cập trực tuyến

18
Competition Policy Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition Policy Analysis

Hüschelrath, Kai.

978-3-7908-2089-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30186

Truy cập trực tuyến

19
Rational Choice and Social Welfare
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rational Choice and Social Welfare

M. Salles, P. K. Pattanaik, K. Suzumura, Prasanta K. Pattanaik, Koichi Tadenuma, Yongsheng Xu, Naoki Yoshihara.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26714

Truy cập trực tuyến

20
Pension Systems, Demographic Change, and the Stock Market
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pension Systems, Demographic Change, and the Stock Market

Marten Hillebrand

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25302

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.959.355  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (300.093)
 2. 1957đến1972  (71.315)
 3. 1973đến1988  (135.625)
 4. 1989đến2005  (354.161)
 5. Sau 2005  (1.055.414)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.663.313)
 2. French  (114.715)
 3. German  (59.654)
 4. Spanish  (23.290)
 5. Portuguese  (17.631)
 6. Czech  (6.406)
 7. Russian  (4.336)
 8. Norwegian  (4.137)
 9. Italian  (3.465)
 10. Polish  (3.159)
 11. Indonesian  (2.796)
 12. Chinese  (1.643)
 13. Japanese  (1.380)
 14. Hungarian  (936)
 15. Danish  (877)
 16. Catalan  (662)
 17. Dutch  (593)
 18. Lithuanian  (577)
 19. Undetermined  (569)
 20. Korean  (448)
 21. Turkish  (423)
 22. Ukrainian  (260)
 23. Arabic  (220)
 24. Persian  (209)
 25. Bulgarian  (150)
 26. Romanian  (149)
 27. Serbian  (100)
 28. Finnish  (93)
 29. Slovak  (80)
 30. Vietnamese  (64)
 31. Romany  (60)
 32. Greek  (52)
 33. Serbo-Croatian  (50)
 34. Icelandic  (40)
 35. Estonian  (34)
 36. Hebrew  (14)
 37. Macedonian  (12)
 38. Malay  (3)
 39. Thai  (3)
 40. Germanic (Other)  (2)
 41. Maori  (1)
 42. Tagalog  (1)
 43. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Oak Ridge National Lab.
 2. Costanza, Robert
 3. Storesletten, Kjetil
 4. Coast, Joanna
 5. Jit, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...