skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 702.706  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Globalization and Summit Reform
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and Summit Reform

Heap, Peter C.

978-0-387-76531-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28518

Truy cập trực tuyến

2
学としての経済政策
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

学としての経済政策

戸田 信正.; Toda Nobumasa

東京 : 勁草書房 , 1989 - (338.9 TOD 1989) - ISBN9784326931439;ISBN4326931434

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking Sides : Clashing Views on Controversial Economic Issues

Swartz Thomas R; Bonello Frank J

Connecticut : The Dushkin Publishing Group, 1995 - (338.9 TAK 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some problems relating to the polish road to socialism

Lange Oskar

Warsaw : Polonia Pub. House, 1957 - (320.9438 LAN 1957)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Hard heads, soft hearts : tough-minded economics for a just society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hard heads, soft hearts : tough-minded economics for a just society

Blinder Alan S.

Reading, Massachusetts : Addison - Wesley Pub. Co., 1987 - (330 BLI 1987) - ISBN0201115042;ISBN0201145197

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Capitalism in crisis : inflation and the state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitalism in crisis : inflation and the state

Gamble Andrew.; Walton Paul joint author

London : Macmillan, 1976. - (HC59 .G276 1976b) - ISBN0333192125

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The welfare state as crisis manager  explaining the diversity of policy responses to economic crisis

Starke Peter

Palgrave Macmillan; 2013 - (303.372)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Well Being in Contemporary Society

Springer; 2015 - (306)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging markets and the state developmentalism in the 21st century

Wylde Christopher

Palgrave Macmillan; 2017 - (339.5)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Exposure Postmodern Postcapitalism

Sassower Raphael

Palgrave Macmillan; 2013 - (330.1)

Truy cập trực tuyến

11
Self-inflicted wounds : from LBJ's guns and butter to Reagan's voodoo economics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-inflicted wounds : from LBJ's guns and butter to Reagan's voodoo economics

Rowen Hobart.

New York : Times Books, c1994 - (338.973 ROW 1994) - ISBN0812918649 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pan  Africa rising  the cultural political economy of Nigeria's afri capitalism and South Africa's ubuntu business

Edozie Rita Kiki

Palgrave Macmillan; 2017 - (338.96)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The MIT encyclopedia of the Japanese economy

Hsu Robert C.

Cambridge, Mass : MIT Press , 1999 - (330.952 HSU 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Economic report of the President : transmitted to the Congress February 2006, together with the annual report of the Council of Economic Advisers.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic report of the President : transmitted to the Congress February 2006, together with the annual report of the Council of Economic Advisers.

United States.

Washington : U.S. G.P.O. : For sale by Supt. of Docs., U.S. G.P.O., 2006. - aWashington : U.S. G.P.O. : For sale by Supt. of Docs., U.S. G.P.O., 2006. - (1) - ISBN0160754186 (pbk.) :;ISBN9780160754180 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formations of European modernity a historical and political sociology of Europe

Delanty Gerard

Palgrave Macmillan; 2013 - (306.2094 DEL 2013)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues of regional policies : a report

Emanuel Aaron.; Emanuel A

[Paris] : Organisation for Economic Co-operation and Development, [1973] - (338.9 ISS 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Economic development : challenge and promise.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic development : challenge and promise.

Spiegelglas Stephen; Welsh Charles John

N.J. : Prentice-Hall, 1970 - (338.9 ECO 1970) - ISBN0132233541

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Japan's postwar economy : an insider's view of its history and its future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's postwar economy : an insider's view of its history and its future

Uchino Tatsurō; Harbison Mark A translator

Tokyo ; New York : Kodansha International, 1983. - (330.952 UCH 1983) - ISBN0870115952

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhỏ là đẹp: Về lợi thế của quy mô vừa và nhỏ trong kinh tế = Small is Beautiful

Schumacher E.F.

H. : KHXH : Viện Thông tin KHXH, 1995 - (330.01 SCH 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
State and economy in Australia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and economy in Australia

Head Brian

Melbourne ; New York : Oxford University Press, 1983 - (338.994 STA 1983) - ISBN0195542614 (pbk.) :;ISBN0195543548 (hard) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 702.706  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (3.511)
 2. 1957đến1972  (3.338)
 3. 1973đến1988  (120.828)
 4. 1989đến2005  (307.392)
 5. Sau 2005  (266.056)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (462.126)
 2. German  (3.764)
 3. Spanish  (2.624)
 4. French  (1.818)
 5. Russian  (1.815)
 6. Polish  (1.079)
 7. Portuguese  (828)
 8. Italian  (437)
 9. Turkish  (348)
 10. Czech  (290)
 11. Chinese  (275)
 12. Danish  (264)
 13. Ukrainian  (232)
 14. Hungarian  (216)
 15. Dutch  (213)
 16. Korean  (195)
 17. Lithuanian  (180)
 18. Romanian  (176)
 19. Slovak  (173)
 20. Greek  (116)
 21. Finnish  (102)
 22. Japanese  (57)
 23. Serbo-Croatian  (39)
 24. Hindi  (36)
 25. Bengali  (32)
 26. Malay  (28)
 27. Arabic  (28)
 28. Thai  (21)
 29. Macedonian  (18)
 30. Norwegian  (12)
 31. Gujarati  (11)
 32. Albanian  (8)
 33. Burmese  (5)
 34. Malayalam  (5)
 35. Vietnamese  (4)
 36. Persian  (3)
 37. Icelandic  (1)
 38. Maori  (1)
 39. Georgian  (1)
 40. Hebrew  (1)
 41. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. World Bank
 3. Gupta, Rangan
 4. Rodrik, Dani
 5. Ito, Takatoshi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...