skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective multilateralism through the looking glass of East Asia

Palgrave Macmillan; 2013 - (327.17095 AFF 2013)

Truy cập trực tuyến

2
The major powers of Northeast Asia : seeking peace and security
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The major powers of Northeast Asia : seeking peace and security

Kwak Tae-Huwan; Olsen Edward A

Boulder : Lynne Rienner, 1996 - (327.1 MAJ 1996) - ISBN1555875661

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
The international politics of the new Asia Pacific
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The international politics of the new Asia Pacific

McDougall Derek

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 1997. - (327.5 MCD 1997) - ISBN1555877230 (hardcover : alk. paper);ISBN1555877281 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu
State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Diplomacy in Early Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu

Stanford, Calif. : Stanford University Press, [1991] - (327.52 TOB 1991) - ISBN0-8047-1952-7;ISBN0-8047-1951-9

Truy cập trực tuyến

5
Bilateral Legacies in East and Southeast Asia /edited by N. Ganesan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilateral Legacies in East and Southeast Asia /edited by N. Ganesan

Ganesan N (Narayanan)

Singapore : Institute of Southeast Asian Studies , 2015 - (327.59 BIL 2015) - ISBN9789814620413

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
East Asia-Arctic Relations: Boundary, Security and International Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Asia-Arctic Relations: Boundary, Security and International Politics

Hara, Kimie (Editor) ; Coates, Ken (Editor)

ISBN: 9781928096511 ; ISBN: 1928096514

Truy cập trực tuyến

7
The History Problem - The Politics of War Commemoration in East Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The History Problem - The Politics of War Commemoration in East Asia

Saito, Hiro

ISBN: 9780824856748 ; E-ISBN: 9780824856779

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Politics, culture and identities in East Asia integration and division.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics, culture and identities in East Asia integration and division.

Lam, Peng Er;;

E-ISBN 9789813226227 ; E-ISBN 9789813226234 ; E-ISBN 9813226226 ; E-ISBN 9813226234

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and diplomacy in early modern Japan: Asia in the development of the Tokugawa Bakufu

Toby, Ronald P.

ISBN: 0-804719-52-7 ; ISBN: 8-04719519 ; ISBN: 978-0804719-52-0

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-regional security in the north Pacific: Canadian interests and involvement

MacWha, Shawn C.; University of Calgary; University of Calgary; Barry, Donald

DOI: 10.11575/PRISM/11290 ; ISBN: 031599410X

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (2)
 2. 1994đến1995  (1)
 3. 1996đến1996  (1)
 4. 1997đến2013  (2)
 5. Sau 2013  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Coates, Ken
 2. Toby Ronald P.
 3. MacWha, Shawn C.
 4. Olsen Edward A
 5. Kimie Hara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...