skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhận thức của cộng đồng địa phương về du lịch có trách nhiệm tại Sầm Sơn : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Lê Thị Tuyết; Phạm Hồng Long

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn , 2017 - (338.4791 LE-T 2017)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu về phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nguyễn Thị Phương; Nguyễn Mạnh Hà

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2017 - (338.4791 NG-P 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sản phẩm du lịch cho khách du lịch ba-lô (backpacker) đến Hạ Long : Luận văn ThS. Du lịch (Thí điểm)

Trần Văn Quân; Phạm Hồng Long

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2018 - (338.4791 TR-Q 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đẩy mạnh hoạt động marketing hình ảnh du lịch Việt Nam thông qua điện ảnh : Luận văn ThS. Du lịch (Thí điểm)

Nguyễn Thúy Vi; Phạm Hồng Long

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2018 - (338.4791 NG-V 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tại thành phố Việt Trì : Luận văn ThS. Du lịch (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Trần Thị Thu Hảo; Phạm Quốc Sử

Hà Nội : ĐHKHXH & NV, 2017 - (338.4791 TR-H 2017)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu động cơ du lịch của sinh viên Hà Nội : Luận văn ThS. Du lịch (Thí điểm)

Nguyễn Thị Việt Linh; Trần Thúy Anh

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2017 - (338.4791 NG-L 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch bền vững ở di tích cấp quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, Hà Nam : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đoàn Thị Huệ; Nguyễn văn Bình

Hà Nội : Khoa Các khoa học liên ngành, 2017 - (338.4791 ĐO-H 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển hoạt động marketing online khách sạn, ứng dụng cho các khách sạn 3 sao phố cổ Hà Nội : Luận văn ThS. Du lịch (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Nguyễn Thị Giang; Vũ Nam

Hà Nội : ĐHKHXH & NV, 2017 - (338.4791 NG-G 2017)

Truy cập trực tuyến

9
Du lịch Việt Nam thời kỳ đổi mới
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Du lịch Việt Nam thời kỳ đổi mới

Trần Thị Minh Hòa; Trần Đức Thanh

Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội , 2015 - H. : ĐHQGHN, 2015 - (338.4 DUL 2015) - ISBN9786046218326

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of research methods in tourism quantitative and qualitative approaches

Edward Elgar; 2012 - (338.4 HAN 2012)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích, đánh giá điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Vĩnh Phúc : Luận án TS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 62 85 01 01

Lương Chi Lan; Phạm Hoàng Hải; Trần Anh Tuấn

H. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2016 - (333.78 LU-L 2016)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển chương trình du lịch theo dấu chân Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, Trung Quốc : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nguyễn Thị Thủy; Phạm Quốc Sử

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2016 - (338.4791 NG-T 2016)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu du lịch dựa vào cộng đồng người Tày khu vực ven Hồ thủy điện Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang: Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Bùi Cẩm Phượng; Trần Đức Thành; Vũ Kim Chi

Hà Nội : Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, 2018 - (915.97 BU-P 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo tồn hiệu quả (di sản thế giới) phố cổ Hội An để phát triển du lịch bền vững) : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Hoàng Thị Diệu Linh; Mai Văn Hưng

Hà Nội : Khoa Các khoa học liên ngành, 2017 - (338.4791 HO-L 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chuỗi cung ứng du lịch cộng đồng ở xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội : Luận văn ThS. Du lịch ( Thí điểm)

Nguyễn Thị Huyền Trang; Trần Đức Thanh

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2018 - (338.4791 NG-T 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại Xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam : Luận văn ThS. Du lịch (Đạo tạo thí điểm)

Phạm Thị Lấm; Trần Thị Mai Hoa

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2018 - (338.4791 PH-L 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Phan Thảo Ly; Trương Quang Hải

Hà Nội : Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, 2018 - (915.97 PH-L 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch nông thôn khu vực Đà Lạt : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đỗ Thị Thanh Xuân; Trần Thị Mai Hoa

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2017 - (338.4791 ĐO-X 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Ngô Hải Ninh; Trương Quang Học

Hà Nội : Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển , 2018 - (915.97 NG-N 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (17)
 2. Sách  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (18)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Phạm Hồng Long
 2. Trần Đức Thanh
 3. Trần Thị Mai Hoa
 4. Phạm Quốc Sử
 5. Phạm Hoàng Hải

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...