skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.002.460  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTRONISCHER HANDVERDAMPFER
DISPOSITIF DE VAPORISATION ÉLECTRONIQUE PORTATIF
HANDHELD ELECTRONIC VAPORIZATION DEVICE

Boki, Grégoire

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种吸氧管固定装置
Oxygen inhalation tube fixing device

Chen Weijing

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buje para conjunto de vaina desprendible con válvula hemostática

Fisher, Mark ; Wall, W. Shaun

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Injection device

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASPIRADOR FRACCIONADO FLEXIBLE PARA CIRUGIA CARDIACA

Aranda Pretell, Necemio Arnaldo

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ダブルメスコネクタ

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EQUIPO DE TRANSFORMACION DE UN FLUJO LINEAL A PULSATIL, FISIOLOGICO Y SINCRONIZABLE EN TIEMPO REAL, Y DISPOSITIVO INDEPENDIENTE DE TRANSFORMACION

Merce Vives, Salvador

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME DE SUPPORT DE VIE EXTRACORPOREL
EXTRACORPOREAL LIFE SUPPORT SYSTEM

Lin, Hsiao-Chien ; Lu, Pong-Jeu

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADHESIVE SKIN PATCH APPLICATION AID

Sugawara Masayuki

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFUSION PUMP

Ide Jun ; Nakanishi Masaru

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

静脉穿刺皮肤固定器
Vein puncture skin fixer

LI Huiying

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

コネクタ
CONNECTOR

Akiyama Kazuya

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erkek geri-akış valfı

Stephen, J., Rogier

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluid line occlusion detection system and methods

Halbert, Donald ; Guerra, Jesse ; Bollish, Stephen

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current control circuit of portable cosmetic instrument

Kang Kai ; Zhang Wei

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于护理科输液管的固线器
Wire fixing device used for infusion tube in nursing department

Min Yongjuan ; Ding Sheng

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Venous indwelling needle protection device

Wang Qiufeng

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BALLONFÜHRUNGSKATHETER FÜR DISTALEN ZUGANG
CATHÉTER DE GUIDAGE POUR ASPIRATION À ACCÈS DISTAL
DISTAL ACCESS ASPIRATION GUIDE CATHETER

Shimada, Lynn ; Torres, Seferino ; Strauss, Brian ; Valko, Jeffrey

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expandable Inter Vivos Tube

Vilasi Joseph A ; D'Ambrosio Joseph

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic timed hypnogenesis device

Hong Zhen ; He Lin

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.002.460  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (12.202)
 2. 1960đến1974  (17.210)
 3. 1975đến1989  (79.380)
 4. 1990đến2005  (265.322)
 5. Sau 2005  (626.718)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (852.647)
 2. French  (240.799)
 3. German  (161.911)
 4. Chinese  (139.136)
 5. Japanese  (30.718)
 6. Spanish  (26.287)
 7. Korean  (20.151)
 8. Russian  (16.228)
 9. Portuguese  (12.421)
 10. Danish  (6.456)
 11. Italian  (5.558)
 12. Norwegian  (3.715)
 13. Finnish  (2.402)
 14. Dutch  (2.033)
 15. Polish  (1.649)
 16. Czech  (968)
 17. Ukrainian  (963)
 18. Hungarian  (937)
 19. Hebrew  (872)
 20. Greek  (619)
 21. Turkish  (604)
 22. Romanian  (412)
 23. Arabic  (104)
 24. Icelandic  (8)
 25. Lithuanian  (6)
 26. Serbo-Croatian  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. The Inventor Has Waived The Right To Be Mentioned
 2. Ekman, Matthew
 3. Kwok Philip Rodney
 4. Jugl, Michael
 5. LI LI

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...