skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 288.764  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of the third World : V1 Afghanistan to Guatemala

New york,oxford : Facts on file , 1992

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
A Review on the link between nonfarm employment, land and rural livehoods in developing countries and Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Review on the link between nonfarm employment, land and rural livehoods in developing countries and Vietnam

Tran, Quang Tuyen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12874

Truy cập trực tuyến

3
The Quality of Industrial Policy and Middle Income Traps: Comparing Vietnam with other Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Quality of Industrial Policy and Middle Income Traps: Comparing Vietnam with other Countries

Kenichi Ohno

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61873

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Policy in Developing Countries

Livingstone Arthur Stanley

H Routledge; 2013 - (361.6)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dollarisation of poverty   rethinking poverty beyond 2015

Kamruzzaman Palash

Palgrave Macmillan; 2015 - (339.46091724)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideals and realities selected essays of Abdus Salam

World Scientific; 1984 - (306.45 IDE 1984)

Truy cập trực tuyến

7
You can hear me now : how microloans and cell phones are connecting the world's poor to the global economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

You can hear me now : how microloans and cell phones are connecting the world's poor to the global economy

Sullivan Nicholas P.

San Francisco : Jossey-Bass, c2007. - (HE9715.D48 S85 2007) - ISBN9780787986094 (cloth);ISBN0787986097 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Anthropology, development, and modernities : exploring discourses, counter-tendencies, and violence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropology, development, and modernities : exploring discourses, counter-tendencies, and violence

Arce Alberto; Long Norman

London ; New York : Routledge, 2000. - (306 ANT 2000) - ISBN0415204992 (HB);ISBN041520500X (PB)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Our Dream : A World Free of Poverty
Our Dream : A World Free of Poverty
Our Dream : A World Free of Poverty
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our Dream : A World Free of Poverty

New York : Published for the World Bank and World Bank Group Staff Association [by] Oxford University Press, c2000. - (338.9 GRA 2000) - ISBN0-19-521604-0

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging economy MNEs exploring the integration of knowledge transfer and strategy for sustainable performance

Ogendo Joan Lilian

Palgrave Macmillan; 2017 - (338.8/8191724)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pursuing alternative development   indigenous people  ethnic organizationand agency

Saiful Islam M

Palgrave Macmillan; 2015 - (303.44)

Truy cập trực tuyến

12
Development and international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and international relations

Dickson Anna K.

Cambridge, UK : Polity Press ; Malden, Mass. : Blackwell Publishers, 1997. - (HF1413 .D514 1997) - ISBN0745614949 (alk. paper);ISBN0745614957 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction To Sustainable Development

Rogers Peter P;  Jalal Kazi F;  Boyd John A

Routledge; 2008 - (338.927 ROG 2008)

Truy cập trực tuyến

14
Building institutions for markets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building institutions for markets

Islam Roumeen; World Bank

New York : Published for the World Bank, Oxford University Press, c2002. - (337 BUI 2002) - ISBN0195216067 (pbk.);ISBN0195216075 (clothbound)

Truy cập trực tuyến

15
Environmental management and urban vulnerability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental management and urban vulnerability

Kreimer Alcira Editor; Munasinghe Mohan Editor

Washington, D.C. : World Bank, c1992 - (363.7 ENV 1992) - ISBN0821321382

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Private sector development in low-income countries : development in practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private sector development in low-income countries : development in practice

Washington, D.C. : The world Bank, 1995 - (338.61 PRI 1995) - ISBN0821334786

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Emerging markets : a practical guide for corporations, lenders, and investors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging markets : a practical guide for corporations, lenders, and investors

Hooke Jeffrey C.

New York : Wiley, 2001. - (332.67 HOO 2001) - ISBN0471360996 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives on global development and technology : PGDT.

Leiden ; Boston : Brill, c2002- - (HC59.69 .P47) - ISSN1569-1500

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trình tự tự do hóa kinh tế : quản lý tài chính trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường

McKinnon Ronald I.; Nguyễn Phú Kỳ Người dịch; Vũ Văn Hòa Người dịch; Vũ Xuân Nguyệt Hồng Người dịch

H. : CTQG, 1995 - (332.4 MCK 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Understanding reproductive change : Kenya, Tamil Nadu, Punjab, Costa Rica
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding reproductive change : Kenya, Tamil Nadu, Punjab, Costa Rica

Eger筬 Bertil; Hammarskj箬d Mikael

Lund, Sweden : Lund University Press ; Bromley, Kent, U.K. : Chartwell-Bratt, c1994. - (304.6 UND 1994) - ISBN0862383536 (Chartwell-Bratt);ISBN9179662625 (Lund University)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 288.764  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (146)
 2. 1959đến1973  (2.184)
 3. 1974đến1988  (39.315)
 4. 1989đến2004  (79.762)
 5. Sau 2004  (165.893)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (242.583)
 2. French  (4.839)
 3. Spanish  (3.680)
 4. German  (2.124)
 5. Portuguese  (1.746)
 6. Chinese  (745)
 7. Japanese  (534)
 8. Danish  (423)
 9. Russian  (402)
 10. Norwegian  (350)
 11. Italian  (313)
 12. Korean  (248)
 13. Arabic  (215)
 14. Dutch  (210)
 15. Czech  (179)
 16. Turkish  (150)
 17. Polish  (117)
 18. Slovak  (49)
 19. Lithuanian  (48)
 20. Finnish  (48)
 21. Greek  (43)
 22. Hungarian  (42)
 23. Romanian  (36)
 24. Thai  (21)
 25. Persian  (20)
 26. Hebrew  (13)
 27. Serbo-Croatian  (7)
 28. Hindi  (6)
 29. Ukrainian  (5)
 30. Vietnamese  (5)
 31. Malay  (4)
 32. Bengali  (3)
 33. Icelandic  (2)
 34. Albanian  (1)
 35. Welsh  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. James, Jeffrey
 3. Ezzati, Majid
 4. Chomba, Elwyn
 5. Fink, Günther

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...