skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 108  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How supervisors' reminders relate to subordinates' absorption and creativity

M.P. Gevers, Josette ; Demerouti, Evangelia

Journal of Managerial Psychology, 12 August 2013, Vol.28(6), pp.677-698 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3946 ; E-ISSN: 1758-7778 ; DOI: 10.1108/JPM-09-2011-0055

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workaholism and well-being among Japanese dual-earner couples: A spillover-crossover perspective

Shimazu, Akihito ; Demerouti, Evangelia ; Bakker, Arnold B ; Shimada, Kyoko ; Kawakami, Norito

Social Science & Medicine, August 2011, Vol.73(3), pp.399-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2011.05.049

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Job crafting and extra-role behavior: The role of work engagement and flourishing

Demerouti, Evangelia ; Bakker, Arnold B ; Gevers, Josette M.P

Journal of Vocational Behavior, December 2015, Vol.91, pp.87-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8791 ; E-ISSN: 1095-9084 ; DOI: 10.1016/j.jvb.2015.09.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work orientations in the job demands-resources model

Demerouti, Evangelia ; Bakker, Arnold B ; Fried, Yitzhak

Journal of Managerial Psychology, 10 August 2012, Vol.27(6), pp.557-575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3946 ; E-ISSN: 1758-7778 ; DOI: 10.1108/02683941211252428

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Daily self-management and employee work engagement

Breevaart, Kimberley ; Bakker, Arnold B ; Demerouti, Evangelia

Journal of Vocational Behavior, February 2014, Vol.84(1), pp.31-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8791 ; E-ISSN: 1095-9084 ; DOI: 10.1016/j.jvb.2013.11.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work engagement, performance, and active learning: The role of conscientiousness

Bakker, Arnold B ; Demerouti, Evangelia ; Ten Brummelhuis, Lieke L

Journal of Vocational Behavior, April 2012, Vol.80(2), pp.555-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8791 ; E-ISSN: 1095-9084 ; DOI: 10.1016/j.jvb.2011.08.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Job crafting and extra-role behavior: The role of work engagement and flourishing

Demerouti, Evangelia ; Bakker, Arnold ; Gevers, Josette

Journal of Vocational Behavior, Dec 2015, Vol.91, p.87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018791 ; E-ISSN: 10959084

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leader-member exchange, work engagement, and job performance.(Author abstract)

Breevaart, Kimberley ; Bakker, Arnold B. ; Demerouti, Evangelia ; Heuvel, Machteld van Den

Journal of Managerial Psychology, 2015, Vol.30(7), pp.754-770 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3946

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work‐related flow and energy at work and at home: A study on the role of daily recovery

Demerouti, Evangelia ; Bakker, Arnold B. ; Sonnentag, Sabine ; Fullagar, Clive J.

Journal of Organizational Behavior, February 2012, Vol.33(2), pp.276-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.760

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leader-member exchange, work engagement, and job performance

Breevaart, Kimberley ; Bakker, Arnold B ; Demerouti, Evangelia ; van Den Heuvel, Machteld

Journal of Managerial Psychology, 14 September 2015, Vol.30(7), pp.754-770 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3946 ; E-ISSN: 1758-7778 ; DOI: 10.1108/JMP-03-2013-0088

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selection, optimization, and compensation strategies: Interactive effects on daily work engagement

Zacher, Hannes ; Chan, Felicia ; Bakker, Arnold B. ; Demerouti, Evangelia

Journal of Vocational Behavior, 2015, Vol.87, p.101(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8791

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The daily spillover and crossover of emotional labor: Faking emotions at work and at home

Sanz-Vergel, Ana Isabel ; Rodríguez-Muñoz, Alfredo ; Bakker, Arnold B ; Demerouti, Evangelia

Journal of Vocational Behavior, October 2012, Vol.81(2), pp.209-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8791 ; E-ISSN: 1095-9084 ; DOI: 10.1016/j.jvb.2012.07.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adapting to change: The value of change information and meaning-making

van Den Heuvel, Machteld ; Demerouti, Evangelia ; Bakker, Arnold B ; Schaufeli, Wilmar B

Journal of Vocational Behavior, August 2013, Vol.83(1), pp.11-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8791 ; E-ISSN: 1095-9084 ; DOI: 10.1016/j.jvb.2013.02.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workaholism and daily recovery: A day reconstruction study of leisure activities

Bakker, Arnold B. ; Demerouti, Evangelia ; Oerlemans, Wido ; Sonnentag, Sabine

Journal of Organizational Behavior, January 2013, Vol.34(1), pp.87-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.1796

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flow and performance: A study among talented Dutch soccer players

Bakker, Arnold B ; Oerlemans, Wido ; Demerouti, Evangelia ; Slot, Bart Bruins ; Ali, Donovan Karamat

Psychology of Sport & Exercise, 2011, Vol.12(4), pp.442-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1469-0292 ; E-ISSN: 1878-5476 ; DOI: 10.1016/j.psychsport.2011.02.003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformational leadership, adaptability, and job crafting: The moderating role of organizational identification

Wang, Hai-Jiang ; Demerouti, Evangelia ; Le Blanc, Pascale

Journal of Vocational Behavior, June 2017, Vol.100, pp.185-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8791 ; E-ISSN: 1095-9084 ; DOI: 10.1016/j.jvb.2017.03.009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformational leadership, adaptability, and job crafting: The moderating role of organizational identification

Wang, Hai-Jiang ; Demerouti, Evangelia ; Le Blanc, Pascale

Journal of Vocational Behavior, Jun 2017, Vol.100, p.185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018791 ; E-ISSN: 10959084

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selection, optimization, and compensation strategies: Interactive effects on daily work engagement

Zacher, Hannes ; Chan, Felicia ; Bakker, Arnold ; Demerouti, Evangelia

Journal of Vocational Behavior, Apr 2015, Vol.87, p.101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018791 ; E-ISSN: 10959084

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selection, optimization, and compensation strategies: Interactive effects on daily work engagement

Zacher, Hannes ; Chan, Felicia ; Bakker, Arnold B ; Demerouti, Evangelia

Journal of Vocational Behavior, April 2015, Vol.87, pp.101-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8791 ; E-ISSN: 1095-9084 ; DOI: 10.1016/j.jvb.2014.12.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Daily transformational leadership and employee job crafting: The role of promotion focus

Hetland, Jørn ; Hetland, Hilde ; Bakker, Arnold B ; Demerouti, Evangelia

European Management Journal, December 2018, Vol.36(6), pp.746-756 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2373 ; E-ISSN: 1873-5681 ; DOI: 10.1016/j.emj.2018.01.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 108  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (88)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (5)
 2. 2005đến2009  (14)
 3. 2010đến2012  (22)
 4. 2013đến2016  (39)
 5. Sau 2016  (26)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (104)
 2. Spanish  (3)
 3. Japanese  (3)
 4. Portuguese  (1)
 5. German  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Demerouti, Evangelia
 2. Demerouti, E
 3. Human Performance Management
 4. Bakker, Arnold B
 5. Bakker, A.B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...