skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 79.841  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apoptotic and non apoptotic cell death

Springer; 2017 - (571.9 APO 2017)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives on the experience of sudden unexpected child death the very worst thing

Turner Denise

Springer International Publishing; 2017 - (618.920078)

Truy cập trực tuyến

3
The last dance : encountering death and dying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The last dance : encountering death and dying

DeSpelder Lynne Ann; Strickland Albert Lee

Mountain View, Calif. : Mayfield Pub., c1999 - (155.9 DES 1999) - ISBN0767402170 (hardcover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The last dance : encountering death and dying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The last dance : encountering death and dying

DeSpelder Lynne Ann; Strickland Albert Lee

Boston : McGraw Hill Higher Education, c2002. - (155.9 DES 2002) - ISBN0767421620

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 4 phiên bản
5
Death, society, and human experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Death, society, and human experience

Kastenbaum Robert J.

Boston : Pearson c2014 - (306.9 KAS 2014) - ISBN9781292042602

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Our town, a play in three acts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our town, a play in three acts

Wilder Thornton

New York : Perennial Library, 1957. - (812 WIL 1957) - ISBN0060807792

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The death café movement exploring the horizons of mortality

Fong Jack

Palgrave Macmillan; 2017 - (306.9 FON 2017)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự sống bất tử Khám phá chấn động mới về đấng tạo hóa và một thế giới khác God and the afterlife the groundbreaking new evidence of near death experience

Long Jeffrey Perry Paul 1950

Nxb Tp Hồ Chí Minh Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt; 2019 - (133.9013 LO-J 2019)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecules systems and signaling in liver injury

Springer; 2017 - (617 MOL 2017)

Truy cập trực tuyến

10
Death and the invisible powers : the world of Kongo belief
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Death and the invisible powers : the world of Kongo belief

Bockie Simon

Bloomington : Indiana University Press, c1993 - (299 BOC 1993) - ISBN0253208084 (pbk. : alk. paper);ISBN0253315646 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Housekeeping
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Housekeeping

Robinson Marilynne.

New York : Farrar Straus Giroux, 1980. - (813 ROB 1980) - ISBN055327872

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

To the lighthouse

Woolf Virginia

London : D.C. pub. Ltd, 1991 - N.Y. : Alfred A. Knopf, 1991 - (823 WOO 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
White noise
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

White noise

DeLillo Don.

[New York] : Penguin Books, 1986. - NY. : Penguin Books, 1985 - (813 DEL 1986) - (813 DEL 1985) - ISBN0140077022 (pbk.) ;

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellular injury in liver diseases

Springer; 2017 - (616 CEL 2017)

Truy cập trực tuyến

15
Jude the obscure
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jude the obscure

Hardy Thomas

New York : Knopf : Distributed by Random House, c1992 - (823 HAR 1992) - ISBN1857151151

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Raising an emotionally healthy child when a parent is sick
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raising an emotionally healthy child when a parent is sick

Rauch Paula K.; Muriel Anna C

New York : McGraw-Hill, c2006. - (649 RAU 2006) - ISBN0071446818 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
The optimist's daughter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The optimist's daughter

Welty Eudora

New York : Vintage International, 1990. - (813 WEL 1990) - ISBN067972883X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
How like a god : deification in Japanese religion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How like a god : deification in Japanese religion

Sato Hiroo; Noble David translator

Tokyo : International House of Japan, [2016] - (BL2211.D35 S2813 2016) - ISBN9784924971431;ISBN492497143X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Assassination at St. Helena revisited
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assassination at St. Helena revisited

Weider Ben; Forshufvud Sten; Forshufvud Sten

New York : John Wiley & Sons, c1995. - N.Y. : John Wiley & Sons, 1995 - (944.05 WEI 1995) - ISBN0471126772 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing apnea testing to determine brain death

Van Der Jagt, Mathieu ; Lin, Muh-Shi ; Briegel, Josef

Intensive care medicine, January 2016, Vol.42(1), pp.117-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1238 ; PMID: 26556610 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00134-015-4132-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 79.841  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (1.678)
 2. 1957đến1972  (1.476)
 3. 1973đến1988  (4.855)
 4. 1989đến2005  (18.376)
 5. Sau 2005  (51.459)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Humans  (15.727)
 2. Death  (14.846)
 3. Medicine  (9.954)
 4. Cell Death  (9.193)
 5. Female  (8.492)
 6. Male  (6.569)
 7. Animals  (5.741)
 8. Apoptosis  (4.958)
 9. Adult  (4.586)
 10. Mortality  (4.554)
 11. Biology  (3.909)
 12. Cause of Death  (2.864)
 13. Public Health  (2.166)
 14. Anatomy & Physiology  (1.905)
 15. Sciences (General)  (1.825)
 16. Death, Sudden, Cardiac  (1.770)
 17. Risk Factors  (1.588)
 18. Brain Death  (1.500)
 19. Sudden Cardiac Death  (1.313)
 20. Sudden Infant Death Syndrome  (1.093)
 21. Psychology  (938)
 22. Women  (409)
 23. Mothers  (281)
 24. Poisoning  (187)
 25. Fathers  (82)
 26. English  (75)
 27. Girls  (48)
 28. Mississippi  (32)
 29. Widowers  (6)
 30. Unmarried couples  (5)
 31. Tiểu thuyết  (5)
 32. Văn học Mỹ  (4)
 33. Napoleon I  (4)
 34. Reunions  (3)
 35. Cái chết  (3)
 36. Văn học Anh  (2)
 37. Pháp  (1)
 38. Tâm lý học môi trường  (1)
 39. Khía cạnh xã hội  (1)
 40. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (68.655)
 2. German  (939)
 3. French  (770)
 4. Spanish  (604)
 5. Portuguese  (536)
 6. Japanese  (519)
 7. Russian  (365)
 8. Chinese  (294)
 9. Korean  (231)
 10. Swedish  (198)
 11. Polish  (195)
 12. Norwegian  (181)
 13. Italian  (168)
 14. Danish  (153)
 15. Czech  (83)
 16. Dutch  (78)
 17. Romanian  (45)
 18. Hungarian  (39)
 19. Turkish  (29)
 20. Hebrew  (21)
 21. Persian  (20)
 22. Ukrainian  (14)
 23. Slovak  (11)
 24. Indonesian  (10)
 25. Arabic  (10)
 26. Finnish  (10)
 27. Thai  (5)
 28. Lithuanian  (2)
 29. Bengali  (1)
 30. Gujarati  (1)
 31. Greek  (1)
 32. Vietnamese  (1)
 33. Serbo-Croatian  (1)
 34. Hindi  (1)
 35. Maori  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sharma, Sanjay
 2. Corrado, Domenico
 3. Chugh, Sumeet S
 4. Brugada, Ramon
 5. Zhang, Jun

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Death
 3. Medicine
 4. Cell Death
 5. Female

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...