skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative analysis of the Arabidopsis pollen transcriptome (1) [w]

Honys, David ; Twell, David

Plant Physiology, June, 2003, Vol.132(2), p.640(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0889

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid separation of Arabidopsis male gametophyte developmental stages using a Percoll gradient

Nikoleta Dupl'Áková ; Petre I Dobrev ; David Reňák ; David Honys

Nature Protocols, 2016, Vol.11(10), p.1817 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-2189 ; E-ISSN: 1750-2799 ; DOI: 10.1038/nprot.2016.107

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcriptome profiling of male gametophyte development in Nicotiana tabacum

Pavel Bokvaj ; Said Hafidh ; David Honys

Genomics Data, 01 March 2015, Vol.3(C), pp.106-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-5960 ; E-ISSN: 2213-5960 ; DOI: 10.1016/j.gdata.2014.12.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spore isolation and numbers of genes expressed throughout male gametophyte development

David Honys ; David Twell

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.33323.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.33323

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scatter-plots comparing relative gene expression in pairs of developmental stages

David Honys ; David Twell

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.33324.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.33324

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A selection of clusters of genes coexpressed during male gametophyte development

David Honys ; David Twell

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.33325.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.33325

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression profiles of regulatory genes throughout male gametophyte development

David Honys ; David Twell

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.33326.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.33326

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pollen germination and pollen tube growth in the presence of inhibitors of transcription and translation

David Honys ; David Twell

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.33327.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.33327

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pollen germination and pollen tube growth in the presence of inhibitors of transcription and translation

David Honys ; David Twell

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.33327

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression profiles of regulatory genes throughout male gametophyte development

David Honys ; David Twell

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.33326

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A selection of clusters of genes coexpressed during male gametophyte development

David Honys ; David Twell

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.33325

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scatter-plots comparing relative gene expression in pairs of developmental stages

David Honys ; David Twell

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.33324

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spore isolation and numbers of genes expressed throughout male gametophyte development

David Honys ; David Twell

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.33323

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary history of callose synthases in terrestrial plants with emphasis on proteins involved in male gametophyte development

Lenka Záveská Drábková ; David Honys

PLoS ONE, Vol.12(11), p.e0187331 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0187331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive analysis of tobacco pollen transcriptome unveils common pathways in polar cell expansion and underlying heterochronic shift during spermatogenesis.(Research article)(Report)

Hafidh, Said ; Breznenova, Katarina ; R??i?ka, Petr ; Fecikova, Jana ; ?apkova, V?ra ; Honys, David

BMC Plant Biology, Feb 16, 2012, Vol.12, p.24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2229

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive analysis of tobacco pollen transcriptome unveils common pathways in polar cell expansion and underlying heterochronic shift during spermatogenesis.(Research article)

Hafidh, Said ; Breznenova, Katarina ; R??i?ka, Petr ; Fecikova, Jana ; V?ra ?apkova ; Honys, David

BMC Plant Biology, Feb 16, 2012, Vol.12, p.24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2229

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic diversity and hybridization in the two species Inga ingoides and Inga edulis: potential applications for agroforestry in the Peruvian Amazon

Rollo , Alexandr ; Bohdan Lojka ; David Honys ; Bohumil Mandã¡K ; Julio A. Chia Wong ; Carmen Santos ; Rita Costa ; Celestino Quintela-Sabarã­s ; Maria M. Ribeiro

Annals of forest science, 2016, Vol.73(2), pp.425-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1286-4560

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 4: Figure S3. of Quantitative proteomics of the tobacco pollen tube secretome identifies novel pollen tube guidance proteins important for fertilization

Said Hafidh ; David Potěšil ; Jan Fíla ; Věra Čapková ; Zbyněk Zdráhal ; David Honys

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3602213_D13.v1 ; Related DOI: 10.1186/s13059-016-0928-x ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3602213_D13

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 13: Figure S8. of Quantitative proteomics of the tobacco pollen tube secretome identifies novel pollen tube guidance proteins important for fertilization

Said Hafidh ; David Potěšil ; Jan Fíla ; Věra Čapková ; Zbyněk Zdráhal ; David Honys

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3602213_D6 ; Related DOI: 10.1186/s13059-016-0928-x

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 11: Figure S6. of Quantitative proteomics of the tobacco pollen tube secretome identifies novel pollen tube guidance proteins important for fertilization

Said Hafidh ; David Potěšil ; Jan Fíla ; Věra Čapková ; Zbyněk Zdráhal ; David Honys

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3602213_D1 ; Related DOI: 10.1186/s13059-016-0928-x

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2008  (2)
 4. 2009đến2011  (23)
 5. Sau 2011  (47)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. David Honys
 2. Said Hafidh
 3. David Potěšil
 4. Věra Čapková
 5. Zbyněk Zdráhal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...