skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 12.113.801  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The handbook of data mining
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The handbook of data mining

Ye Nong

Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2003. - (QA76.9.D343 H385 2003) - ISBN0805840818

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to statistical data analysis with R

Kohl Matthias

Bookboon; 2015 - (519)

Truy cập trực tuyến

3
Picture fuzzy clustering for complex data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Picture fuzzy clustering for complex data

Pham, Huy Thong; Le, Hoang Son

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26148

Truy cập trực tuyến

4
Structured content-aware discovery for improving XML data consistency
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structured content-aware discovery for improving XML data consistency

Vo, Loan T. H.; Cao, Jinli; Rahayu, Wenny

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28395

Truy cập trực tuyến

5
Electronics and circuit analysis using MATLAB
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronics and circuit analysis using MATLAB

Attia John Okyere.

Boca Raton, Fla : CRC Press, c1999. - (TK7835 .A88 1999) - ISBN0849311764 (alk. paper)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big Data Imperatives Enterprise Big Data Warehouse BI Implementations and Analytics

Mohanty Soumendra; Jagadeesh Madhu; Srivatsa Harsha

APress; 2013 - (006.312)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Advanced Data Analysis by Combining Soft Computing and Statistics

Springer; 2012 - (519.5 TOW 2012)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictive Analytics Data Mining and Big Data Myths Misconceptions and Methods

Finlay Steven

Cambrigde University Press; 2014 - (658.8 FIN 2014)

Truy cập trực tuyến

9
Application of two radial basis function-pseudospectral meshfree methods to three-dimensional electromagnetic problems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of two radial basis function-pseudospectral meshfree methods to three-dimensional electromagnetic problems

Vu, P; Fasshauer, G. E

ISIKNOWLEDGE; 1751-8822; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25928; http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-smt.2010.0125

Truy cập trực tuyến

10
Modern computational intelligence methods for the interpretation of medical images
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern computational intelligence methods for the interpretation of medical images

Ogiela, Marek R.; Tadeusiewicz, Ryszard

9783540754022; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29371

Truy cập trực tuyến

11
Social work & ICT / Andrew Hill & Ian Shaw.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social work & ICT / Andrew Hill & Ian Shaw.

Hill, Andrew; Shaw, Ian

9781446269541; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53747

Truy cập trực tuyến

12
Contractible sublatices in data analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contractible sublatices in data analysis

Nguyen Huu Dat

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59867

Truy cập trực tuyến

13
Contemporary research methods and data analytics in the news industry / [edited by] William J. Gibbs, Joseph McKendrick.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary research methods and data analytics in the news industry / [edited by] William J. Gibbs, Joseph McKendrick.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61857

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning MATLAB

Tobin A Driscoll

Society for Industrial and Applied Mathematics; 2009 - (620,00151)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making the Most of Big Data

Dr Vladlena Benson Boobal Palanisamy Kandasamy

Bookboon; 2015 - (005.7)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Structures and Algorithms with Python

Lee Kent D; Hubbard Steve

Springer; 2015 - (005.73)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auditor's guide to IT auditing

Main Author

Wiley; 2012 - (658.0558)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies in Classification Data Analysis and Knowledge Organization

Springer; 2015 - (519.5 STU 2015)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances In Data And Web Management

Springer; 2009 - (4,678)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big data computing A guide for business and technology managers

Kale Vivek

CRC Press Taylor & Francis Group CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group an informa business; 2017 - (005.7 KAL 2017)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 12.113.801  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.150.070)
 2. Toàn văn trực tuyến (8.977.432)
 3. Trong mục lục thư viện (385)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (15.285)
 2. 1957đến1972  (94.959)
 3. 1973đến1988  (658.464)
 4. 1989đến2005  (2.916.523)
 5. Sau 2005  (8.392.950)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (7.602.066)
 2. Humans  (438.342)
 3. Female  (302.936)
 4. Adult  (205.654)
 5. Male  (194.678)
 6. Computer Science  (176.975)
 7. Data Processing  (173.979)
 8. Engineering  (170.243)
 9. Data Collection  (143.816)
 10. Public Health  (127.763)
 11. Adolescent  (113.678)
 12. Algorithms  (99.505)
 13. Data Mining  (76.720)
 14. Big Data  (68.701)
 15. Biology  (60.657)
 16. Information Technology  (50.561)
 17. Business  (43.837)
 18. Research Article  (42.453)
 19. Sciences (General)  (31.914)
 20. Psychology  (31.664)
 21. Management information systems  (14.119)
 22. Electronic data processing  (10.055)
 23. Numerical analysis  (5.186)
 24. Business Administration  (1.404)
 25. Matlab  (1.143)
 26. Xử lý dữ liệu  (99)
 27. Công nghệ thông tin  (39)
 28. Tin học  (34)
 29. Cơ sở dữ liệu  (32)
 30. Kinh doanh  (26)
 31. Máy tính  (24)
 32. Khai thác dữ liệu  (22)
 33. Hệ thống thông tin  (18)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10.871.653)
 2. Chinese  (1.215.527)
 3. French  (1.181.872)
 4. German  (734.455)
 5. Korean  (378.380)
 6. Japanese  (322.789)
 7. Spanish  (62.891)
 8. Russian  (57.206)
 9. Portuguese  (42.187)
 10. Italian  (16.030)
 11. Dutch  (8.107)
 12. Norwegian  (7.926)
 13. Finnish  (7.666)
 14. Danish  (7.542)
 15. Polish  (6.733)
 16. Czech  (4.128)
 17. Undetermined  (2.768)
 18. Turkish  (2.532)
 19. Hebrew  (2.182)
 20. Hungarian  (2.030)
 21. Ukrainian  (2.000)
 22. Romanian  (1.534)
 23. Greek  (830)
 24. Arabic  (635)
 25. Persian  (616)
 26. Slovak  (465)
 27. Lithuanian  (247)
 28. Thai  (154)
 29. Icelandic  (74)
 30. Vietnamese  (19)
 31. Albanian  (16)
 32. Serbo-Croatian  (12)
 33. Malay  (12)
 34. Basque  (12)
 35. Armenian  (3)
 36. Georgian  (3)
 37. Panjabi  (2)
 38. Macedonian  (2)
 39. Maori  (1)
 40. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Xin
 2. Kawachi, Ichiro
 3. Gunnell, David
 4. Bauman, Adrian
 5. Kusiak, Andrew

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Humans
 3. Female
 4. Adult
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...