skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Marginal Damage Cost of Nutrient Enrichment - The Case of the Baltic Sea
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marginal Damage Cost of Nutrient Enrichment - The Case of the Baltic Sea

Nguyen, Viet Thanh; Lars, Ravn-Jonsen; Niels, Vestergaard

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12840

Truy cập trực tuyến

2
A new method for beam-damage-diagnosis using adaptive fuzzy neural structure and wavelet analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new method for beam-damage-diagnosis using adaptive fuzzy neural structure and wavelet analysis

Nguyen, Sy Dzung; Ngo, Kieu Nhi; Tran, Quang Thinh

ISIKNOWLEDGE; 0888-3270; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32335

Truy cập trực tuyến

3
Concurrent Delays and Apportionment of Damages
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent Delays and Apportionment of Damages

Nguyen, Long D.; Simonian, Lonny; Ibbs, William

ISIKNOWLEDGE; 0733-9364; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28842; https://trid.trb.org/view.aspx?id=1090541

Truy cập trực tuyến

4
A UVB-hypersensitive mutant in Arabidopsis thaliana is defective in the DNA damage response
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A UVB-hypersensitive mutant in Arabidopsis thaliana is defective in the DNA damage response

Lan, Vo Thi Thuong; Sakamoto, Ayako N.; Puripunyavanich, Vichai

09607412; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-313X.2009.03974.x/abstract;jsessionid=CF829841E702ED10D7BE9216863C1A57.f02t02; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32178

Truy cập trực tuyến

5
A method to construct flood damage map with an application to Huong river basin, in Central Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method to construct flood damage map with an application to Huong river basin, in Central Vietnam

Nguyen, Tien Giang; Joric, Chen; Tran, Anh Phuong

p. 10-19; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4881

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oil Gas and Crime The Dark Side of the Boomtown

Ruddell Rick

Palgrave Macmillan; 2017 - (364)

Truy cập trực tuyến

7
DNA repair and cancer : from bench to clinic / editors, Srinivasan Madhusudan, David M. Wilson III.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA repair and cancer : from bench to clinic / editors, Srinivasan Madhusudan, David M. Wilson III.

Madhusudan Srinivasan; Wilson David M. 1967-

Boca Raton : Taylor & Francis, 2013. - (616.99 DNA 2013) - ISBN9781466577435

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Hybrid phase field simulation of dynamic crack propagation in functionally graded glass-filled epoxy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid phase field simulation of dynamic crack propagation in functionally graded glass-filled epoxy

Doan, Duc Hong; Nguyen, Dinh Duc; Bui, Tinh Quoc

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26940

Truy cập trực tuyến

9
Multiscale Acceleration-Dynamic Strain-Impedance Sensor System for Structural Health Monitoring
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiscale Acceleration-Dynamic Strain-Impedance Sensor System for Structural Health Monitoring

Ho, Duc Duy; Nguyen, Khac Duy; Yoon, Han Sam

ISIKNOWLEDGE; 1550-1329; 1550-1477; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27802

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in Bioelectroanalysis

Springer; 2017 - (543)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical Pollution Comparative Legal Responses to Environmental Crimes

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

12
Floods in a changing climate : Hydrologic modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Floods in a changing climate : Hydrologic modeling

Mujumdar P. P.; Nagesh Kumar D

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. - (551.48 MUJ 2012) - ISBN9781107018761

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurobiological and psychological aspects of brain recovery

Springer; 2017 - (617.4810443 NEU 2017)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Joric, Chen
  2. Nguyen, Dinh Duc
  3. Tran, Quang Thinh
  4. Doan, Duc Hong
  5. Tran, Anh Phuong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...