skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Enjoy a Teetotal All-Night Party: Abstinence and Identity at the Sakha People’s Yhyakh

Peers, Eleanor ; Kolodeznikov, Stepan

Folklore: Electronic Journal of Folklore, 2015, Issue 61, pp.117-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1406-0957 ; E-ISSN: 1406-0949

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Possum skin cloak story reconnecting communities and culture: telling the story of possum skin cloaks Kooramookyan-an Yakeeneeyt-an Kooweekoowee-yan

Couzens, V

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebo nyunda: Is it decolonising early childhood education in Bandung, Indonesia?

Yulindrasari, Hani ; Djoehaeni, Heny

Journal of Pedagogy, 2019, Vol.10(1), pp.57-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13381563 ; E-ISSN: 13382144 ; DOI: 10.2478/jped-2019-0003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kdo jsou dnešní Austrálci? Pojetí ženství, rodiny a spirituality

Jana Kulhánková

AntropoWebzin (Plzni), 01 April 2009, Vol.5(1), pp.33-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1801-8807

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What does Ainu cultural revitalisation mean to Ainu and Wajin youth in the 21st century? Case study of Urespa as a place to learn Ainu culture in the city of Sapporo, Japan

Uzawa, Kanako

AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples, June 2019, Vol.15(2), pp.168-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-1801 ; E-ISSN: 1174-1740 ; DOI: 10.1177/1177180119846665

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Riddu Riđđu, joik or rock-n-roll? : A study of Riddu Riđđu Festivála and its role as a cultural tool for ethnic revitalization
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riddu Riđđu, joik or rock-n-roll? : A study of Riddu Riđđu Festivála and its role as a cultural tool for ethnic revitalization

Leonenko, Anastasia

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Czech  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Couzens, V
 2. Leonenko, Anastasia
 3. Uzawa, K.
 4. Yulindrasari, Hani
 5. Kolodeznikov, Stepan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...