skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.729.814  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Cryptography and Its Applications

Yan WeiQi;   Weir Jonathan

Bookboon; 2015 - (005.2)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real life cryptology ciphers and secrets in early modern Hungary

Láng Benedek 1974

Amsterdam University Press; 2018 - (652.809439)

Truy cập trực tuyến

3
Visual Cryptography and Its Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Cryptography and Its Applications

J. P. Weir; Weiqi Yan; Jonathan Weir

1st edition; 9788740301267; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19396

Truy cập trực tuyến

4
RSA-type Algebra Structures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RSA-type Algebra Structures

Tran, Long D.; Tran, Thu D.; Choi, Deokjai

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30223

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophical explorations of the legacy of Alan Turing Turing 100

Springer; 2017 - (510.92)

Truy cập trực tuyến

6
Mutual authentication between RFID tag and reader using Elliptic curve cryptography
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutual authentication between RFID tag and reader using Elliptic curve cryptography

Nguyen, Ngoc Hoa; Dang, Thu Hien; Tran, Thuy Trang

p. 36-43; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4543

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving higher fidelity conjunction analyses using cryptography to improve information sharing

Hemenway Brett; Welser William; Baiocchi Dave

Rand Corporation; 2014 - (629.416)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to cryptography principles and applications 2nd ed

Delfs Hans; Knebl Helmut

Springer; 2007 - (005.8)

Truy cập trực tuyến

9
DNSSEC ET LA DISTRIBUTION SECURISEE DE CLEF
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNSSEC ET LA DISTRIBUTION SECURISEE DE CLEF

TA, Quoc An; SERHROUCHNI, Ahmed

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50

Truy cập trực tuyến

10
Cryptography : theory and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cryptography : theory and practice

Stinson Douglas R.

Boca Raton : CRC Press, c1995. - (QA268 .S75 1995) - ISBN0849385210

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNSSEC ET LA DISTRIBUTION SECURISEE DE CLEF

TA Quoc An

2004

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algebraic Geometry for Coding Theory and Cryptography IPAM Los Angeles CA February 2016

Howe Everett W Lauter Kristin E Walker Judy L

Springer; 2017 - (516 ALG 2017)

Truy cập trực tuyến

13
An introduction to number theory with cryptography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to number theory with cryptography

Kraft James S.; Washington Lawrence C

Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, c2014. - (512.7 KRA 2014) - ISBN9781482214413 (hdbk. : acid-free paper);ISBN1482214415 (hdbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public key cryptography PKC 2017 20th IACR International Conference on Practice and Theory in Public Key Cryptography Amsterdam the Netherlands March 28 31 2017 Proceedings Part I

Springer; 2017 - (005.82)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public key cryptography PKC 2017 20th IACR International Conference on Practice and Theory in Public Key Cryptography Amsterdam the Netherlands March 28 31 2017 Proceedings Part II

Springer; 2017 - (005.82)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breaking Japanese diplomatic codes David Sissons and D Special Section during the Second World War

Acton A C T ANU E Press; 2013 - (940.548694223)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breaking Japanese diplomatic codes David Sissons and D Special Section during the Second World War

Acton A C T ANU E Press; 2013 - (940.548694223)

Truy cập trực tuyến

18
RSA Security's official guide to cryptography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

RSA Security's official guide to cryptography

Burnett Steve.; Paine Stephen; RSA Security.

New York : McGraw-Hill/Osborne, c2004 - (005.8 BUR 2004) - ISBN0072254947 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affine braid groups: a better platform than braid groups for cryptology?(Report)

Zhu, Ping ; Wen, Qiaoyan

Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing, Dec, 2011, Vol.22(5-6), p.375(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-1279

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Securely Measuring the Overlap between Private Datasets with Cryptosets

Swamidass, S ; Matlock, Matthew ; Rozenblit, Leon

PLoS One, Feb 2015, Vol.10(2), p.e0117898 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0117898

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.729.814  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (36.729)
 2. 1958đến1972  (25.402)
 3. 1973đến1987  (176.514)
 4. 1988đến2003  (392.570)
 5. Sau 2003  (1.091.551)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.526.866)
 2. Chinese  (266.937)
 3. French  (202.667)
 4. German  (147.064)
 5. Korean  (90.801)
 6. Japanese  (71.730)
 7. Spanish  (22.099)
 8. Russian  (16.937)
 9. Portuguese  (10.586)
 10. Italian  (5.559)
 11. Dutch  (3.356)
 12. Finnish  (2.423)
 13. Danish  (2.185)
 14. Norwegian  (1.791)
 15. Polish  (1.673)
 16. Czech  (1.424)
 17. Ukrainian  (1.310)
 18. Turkish  (919)
 19. Romanian  (628)
 20. Hungarian  (433)
 21. Greek  (406)
 22. Hebrew  (157)
 23. Arabic  (67)
 24. Lithuanian  (3)
 25. Icelandic  (3)
 26. Serbo-Croatian  (2)
 27. Slovak  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (67)
 2. T - Technology .  (17)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Molotkov, S. N.
 2. Guilley, Sylvain
 3. Yang, Ching-Nung
 4. Wen, Qiaoyan
 5. Gao, Fei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...