skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cracking xúc tác

Nguyễn Hữu Phú

Khoa học và kỹ thuật; 2005

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Structural Integrity of Carbon Fiber Composites Fifty Years of Progress and Achievement of the Science Development and Applications

Springer; 2017 - (620.118)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhiên liệu dầu và khí

Hoa Hữu Thu

H. : ĐHQGHN, 2007 - (665.5 HO-T 2007)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hóa học dầu mỏ

Hoa Hữu Thu

H. : ĐHQGHN, 2007 - (665.53824 HO-T 2007)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hóa học dầu mỏ

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007 - (665.53824 HO T 2007)

Truy cập trực tuyến

6
Effects of the environment on the initiation of crack growth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of the environment on the initiation of crack growth

Piascik Robert S. Editor; Van Der Sluys W. Alan Editor; Zawierucha Robert Editor

West conshohocken, Pa : ASTM, 1997 - (620.1 EFF 1997) - ISBN0803124082

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp zeolit từ tro rơm rạ và nghiên cứu tính chất của chúng : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 13

Nguyễn Anh Tuấn; Triệu Thị Nguyệt người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2013 - (546 NG-T 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Advances in fluid catalytic cracking : Testing, characterization, and environmental regulations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in fluid catalytic cracking : Testing, characterization, and environmental regulations

Occelli Mario L.

Boca Raton: CRC Press, 2010 - (665.5 ADV 2010) - ISBN9781420062540

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biofuels and bioenergy BICE2016 International Conference Bhopal India 23 25 February 2016

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discontinuous Fibre Reinforced Composites Fundamentals of Stress Transfer and Fracture Mechanics

Goh Kheng Lim

Springer; 2017 - (620.118)

Truy cập trực tuyến

11
Fatigue and fracture testing of weldments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue and fracture testing of weldments

McHenry Harry Editor; Potter John M. Editor

Philadelphia, PA : ASTM, c1990 - (671 FAT 1990) - ISBN0803112777

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special applications and advanced techniques for crack size determination

ASTM; 1995 - (620.1 SPE 1995)

Truy cập trực tuyến

13
Special applications and advanced techniques for crack size determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special applications and advanced techniques for crack size determination

Donald J. Keith Editor; Ruschau John J. Editor; American Society for Testing and Materials.; Symposium on Special Applications and Advanced Techniques for Crack Size Determination (1994 : Atlanta, Ga.)

Philadelphia, PA. ASTM, 1995 - (620.1 SPE 1995) - ISBN0803120036

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Environmentally assisted cracking, science and engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmentally assisted cracking, science and engineering

Crooker T. W. Editor; Leis B. N. Editor; Lisagor W. Barry Editor; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.; ASTM Committee E-9 on Fatigue.; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.; ASTM Symposium on Environmentally Assisted Cracking: Science and Engineering (1987 : Bal Harbour, Fla.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990 - (620.1 ENV 1990) - ISBN0803112769

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Surface-crack growth : models, experiments, and structures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface-crack growth : models, experiments, and structures

Newman J. C; Reuter Walter G.; Underwood John H; Symposium on Surface-Crack Growth: Experiments, and Structures (1988 : Sparks, Nev.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990 - (620.1 SUR 1990) - ISBN080311284X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (3)
 2. 1995đến1996  (2)
 3. 1997đến2004  (1)
 4. 2005đến2007  (4)
 5. Sau 2007  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (14)
 2. Luận án, luận văn  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. Vietnamese  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...