skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 3.420  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of managerial finance

Gitman Lawrence J.

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of managerial finance

Besley Scott; Brigham Eugene F

Cengage Learning; 2008 - (658.15 BES 2008)

Truy cập trực tuyến

3
Corporate finance demystified
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate finance demystified

Adair Troy A.

Maidenhead : McGraw-Hill , 2006. - ISBN007148678X;ISBN0071459103 (pbk.)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

Cao Thị Thanh Hải; Vũ Đức Thanh

H. : ĐHKT 2016 - (658.1524 CA-H 2016)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate finance 10th ed

Ross Stephen A Westerfield Randolph Jaffe Jeffrey F

McGraw Hil; 2013 - (658.15 ROS 2013)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial management theory and practice 13th ed

Brigham Eugene F Ehrhardt Michael C

South Western Cengage Learning; 2011 - (658.1 BRI 2011)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of corporate finance 10th ed

Ross Stephen A Westerfield Randolph W Jordan Bradford D

McGraw Hil; 2013 - (658.15 ROS 2013)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied corporate finance 3rd ed

Damodaran Aswath

John Wiley - (658.15 DAM 2007)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of corporate finance

Ross Stephen A

McGraw Hill Irwin; 2013 - (658.15 STE 2013)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis for financial management 9th ed

Higgins Robert C

McGraw Hill Irwin; 2009 - (658.15 HIG 2009)

Truy cập trực tuyến

11
Fundamentals of corporate finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of corporate finance

Ross Stephen A.; Jordan Bradford D; Westerfield Randolph W

Boston, Mass. : Irwin/McGraw-Hill, c1998. - (658.15 ROS 1998) - ISBN0075612747;ISBN0256164584;ISBN0256257736

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 8 phiên bản
12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính vi mô của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05

Phạm Thị Hương Giang; Nguyễn Thị Bích Đào người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2007 - (658.15 PH-G 2007)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ cấu vốn của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long : Luận Văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Đặng Tiến Quyền

H. : ĐHKT, 2009 - (658.152 ĐA-Q 2009)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý tài chính tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Thái Hoàng Linh; Đinh Xuân Cường người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2012 - (658.15 TH-L 2012)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Du lịch Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Bùi Thị Tuyết Mai; Trần Thị Thái Hà người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2012 - (658.151 BU-M 2012)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Đồng Xanh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

Lê Thị Duyên; Phạm Thị Thủy

H. : ĐHKT , 2015 - (658.151 LE-D 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Nguyễn Ngọc : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

Trần Thị Hoàng Yến; Nguyễn Thành Hiếu

H. : Trường Đại học Kinh tế, 2016 - (658.15 TR-Y 2016)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện cơ cấu vốn tại Công ty Than Núi Hồng - VVMI : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

Bùi Thị Ngân; Lưu Thị Hương

H. : ĐHKT , 2016 - (658.15 BU-N 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích tài Công ty TNHH Hà Dung : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02 01

Kim Thị Thủy; Bùi Thiên Sơn

H. : ĐHKT , 2016 - (658.15 KI-T 2016)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư F.I.T : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

Phan Thị Hòa; Trần Đức Vui

H. : ĐHKT , 2016 - (658.15 PH-H 2016)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 3.420  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (63)
 2. 1969đến1982  (176)
 3. 1983đến1993  (630)
 4. 1994đến2005  (636)
 5. Sau 2005  (1.927)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.169)
 2. Vietnamese  (226)
 3. German  (7)
 4. Portuguese  (4)
 5. French  (2)
 6. Hebrew  (1)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bangsberg, P. T.
 2. Anonymous
 3. Nguyễn Thế Hùng
 4. Nguyễn Văn Định
 5. Trần Đức Vui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...