skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 167.910  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer Behaviour and PR

McCarthy Dr Breda

Bookboon; 2016 - (658.8342)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer Behavior An Asia Pacific Approach

Cengage; 2006 - (658.8342)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Higher education consumer choice

Hemsley Brown Jane 1950; Oplatka Izhar

Palgrave Macmillan; 2016 - (378.161 HEM 2016)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Influence and Sustainable Consumption International Series on Consumer Science

Goldsmith Elizabeth B

Springer; 2015 - (658.8/342)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer Data Research

Longley Paul; Cheshire James; Singleton Alex

UCL Press; 2018 - (658.8342223)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods in consumer research Volume 2 Alternative approaches and special applications

Woodhead Publishing; 2018 - (658.8 MET 2018)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer behaviour a European perspective

Prentice Hall; 2006 - (658.8 CON 2006)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizen Consumers and Evolution Reducing Environmental Harm through Our Social Motivation

Klintman Mikael

Palgrave Macmillan; 2013 - (658.8342)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product Development for Distant Target Groups an Experimental Study for the Silver Market

Marwede Malte

Springer Nature; 2017 - (658,8340846)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer bechavior

Schiffman L.G.; Kanuk L.L

New York : Prentice Hall , 1991 - (658.8342 SCH 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer Behavior and Marketing Strategy

Peter J. Paul; Olson Jerry C

New York : Irwin, McGraw - Hill , 1996 - (658.8342 PET 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
12
Consumer behavior and marketing strategy / J. Paul Peter, Jerry C. Olson
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer behavior and marketing strategy / J. Paul Peter, Jerry C. Olson

Peter J. Paul.; Olson Jerry C

Boston : Irwin/McGraw-Hill, c1999 - (658.8 PET 1999) - ISBN0256261903 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Laddering : unlocking the potential of consumer behavior
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laddering : unlocking the potential of consumer behavior

Holtzclaw Eric V.

Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, INC., [2013] - (658.8 HOL 2013) - ISBN9781118566121 (cloth);ISBN1118566122 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Consumer behavior : building marketing strategy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer behavior : building marketing strategy

Hawkins Del I.; Best Roger J; Coney Kenneth A

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c1998 - (658.8 HAW 1998) - ISBN0256218951 (international ed.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
15
Consumers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumers

Arnould Eric J.; Price Linda; Zinkhan George M

Boston : McGraw-Hill, c2002. - (658.8 ARN 2002) - ISBN0256133603 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Wealthy choices : the seven competencies of financial success
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wealthy choices : the seven competencies of financial success

Tzougros Penelope S.

Hoboken, N.J. : J. Wiley, c2004. - (332.024 TZO 2004) - ISBN047145396X (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consuming Life in Post Bubble Japan a Transdisciplinary Perspective

Machotka Ewa; Cwiertka Katarzyna J

Amsterdam University Press; 2018 - (339.470952)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer behavior

Mowen John C.

London : Prentice-Hall,Inc , 1995 - (658.8 MOW 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer behavior

Schiffman Leon G.; Kanuk Leslie Lazar

Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, c1991 - (658.8 SCH 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sản phẩm nhỏ - thị trường lớn. Tập 4, 12 kế bán hàng

Thư Hương; Văn Quang Người dịch; HoàngKim Người dịch; HồChí Cường; TầmQuốc Binh

H. : LĐXH, 2004 - (650.1 THU(4) 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 167.910  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1965  (46)
 2. 1965đến1977  (1.066)
 3. 1978đến1990  (10.269)
 4. 1991đến2004  (32.660)
 5. Sau 2004  (123.546)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (157.828)
 2. French  (828)
 3. Portuguese  (742)
 4. German  (622)
 5. Spanish  (559)
 6. Polish  (366)
 7. Korean  (240)
 8. Chinese  (236)
 9. Turkish  (187)
 10. Japanese  (175)
 11. Czech  (149)
 12. Norwegian  (130)
 13. Danish  (100)
 14. Russian  (71)
 15. Dutch  (53)
 16. Vietnamese  (32)
 17. Italian  (29)
 18. Lithuanian  (27)
 19. Slovak  (20)
 20. Persian  (19)
 21. Hungarian  (14)
 22. Romanian  (14)
 23. Finnish  (13)
 24. Arabic  (11)
 25. Thai  (5)
 26. Hebrew  (5)
 27. Ukrainian  (4)
 28. Burmese  (3)
 29. Serbo-Croatian  (2)
 30. Macedonian  (1)
 31. Greek  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (469)
 2. T - Technology .  (15)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Grewal, Dhruv
 2. Laroche, Michel
 3. Siegrist, Michael
 4. Kumar, V.
 5. Janiszewski, Chris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...