skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 71.212  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Provincial judges journal

ISSN0709-5139

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report of the attorney general for the year ending ..

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revue française de droit constitutionnel

ISSN1151-2385

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Official Journal of the European Union L Legislation

ISSN1725-2555

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report - High Court of Australia

ISSN0728-4152

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista de estudios histórico-jurídicos

ISSN0716-5455

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel

ISSN2112-2679

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memoria del Tribunal Constitucional

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advokaten (Stockholm)

ISSN0281-3505

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unconstitutional Solitude Solitary Confinement and the US Constitution’s Evolving Standards of Decency

Eastaugh Charlie

Springer; 2017 - (365.644)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

East European constitutional review

ISSN1075-8402

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Practical litigator

ISSN1047-6261

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional Commentary

ISSN0742-7115

Truy cập trực tuyến

14
Access to Justice and the Reform of the Constitutional Protection Mechanism in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access to Justice and the Reform of the Constitutional Protection Mechanism in Vietnam

Dang, Minh Tuan

2588-1167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61840

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam

The National Assembly; 2013 - (342.59702 CON 2013)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harvard journal on legislation

ISSN0017-808X

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harvard Civil Rights - Civil Liberties Law Review

ISSN0017-8039

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revue juridique Thémis

ISSN0556-7963

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal law review

ISSN0067-205X

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Från riksdag & departement

ISSN0346-6086

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 71.212  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (1.870)
 2. 1957đến1972  (1.740)
 3. 1973đến1988  (12.297)
 4. 1989đến2005  (16.266)
 5. Sau 2005  (38.257)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (53.013)
 2. French  (5.487)
 3. German  (3.754)
 4. Spanish  (2.220)
 5. Portuguese  (1.290)
 6. Chinese  (1.287)
 7. Polish  (1.139)
 8. Romanian  (582)
 9. Danish  (536)
 10. Finnish  (472)
 11. Bosnian  (444)
 12. Russian  (423)
 13. Japanese  (397)
 14. Italian  (347)
 15. Norwegian  (335)
 16. Dutch  (329)
 17. Czech  (292)
 18. Korean  (270)
 19. Serbo-Croatian  (195)
 20. Ukrainian  (167)
 21. Turkish  (89)
 22. Lithuanian  (84)
 23. Hungarian  (68)
 24. Macedonian  (55)
 25. Bulgarian  (52)
 26. Arabic  (37)
 27. Slovak  (36)
 28. Indonesian  (35)
 29. Serbian  (29)
 30. Persian  (24)
 31. Greek  (23)
 32. Undetermined  (20)
 33. Hebrew  (11)
 34. Thai  (5)
 35. Icelandic  (4)
 36. Burmese  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. J - Political science.  (95)
 2. K - Law.  (56)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Not Specified, Author
 2. Wang, Qi
 3. Sinkevičius, Vytautas
 4. Lee, Siwoo
 5. Wang, Ji

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...