skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 7.759.632  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Introduction to Soft Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Soft Computing

Volna, Eva

1st edition; 9788740305739; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20289

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law for Computing Students

Sampson Geoffrey

Bookboon; 2018 - (004)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of LINQ in C

Joseph C Rattz

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pro PHP

Kevin McArthur

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning VB 2008

Christian Gross

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pulling Strings with Puppet

James Turnbull

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pro NetBeans IDE 6 Rich Client Platform Edition

Adam MyattBrian Leonard Geertjan Wielenga

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pro JavaScript Design Patterns

Ross HarmesDustin Diaz

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pro Drupal Development

John K VanDyk

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

AdvancED Flex 3

Shashank TiwariHerrington JackElrom EladMostafa Joshua

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning C

Christian Gross

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SharePoint 2007 Development Recipes

Gerow Mark E

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silverlight 2 Visual Essentials

MacDonald Matthew

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning Ubuntu Linux

Keir Thomas Jaime Sicam

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silverlight and ASP NET Revealed

MacDonald Matthew

Springer; 2007

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning Groovy and Grails

Christopher M Judd Joseph Faisal Nusairat James Shingler

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pro LINQ Object Relational Mapping with C

Vijay P Mehta

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accelerated SQL Server 2008

Walters Robert E Coles MichaelRae RobertFerracchiati F C Walters R

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pro Oracle Application Express

John Edward ScottScott Spendolini

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning Google Web Toolkit

Bram Smeets Uri Boness Roald Bankras

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 7.759.632  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (24.178)
 2. 1959đến1973  (71.175)
 3. 1974đến1988  (400.880)
 4. 1989đến2004  (1.605.810)
 5. Sau 2004  (5.650.275)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7.043.592)
 2. Chinese  (1.212.812)
 3. French  (1.172.410)
 4. German  (723.532)
 5. Korean  (368.354)
 6. Japanese  (310.813)
 7. Russian  (56.899)
 8. Spanish  (44.763)
 9. Portuguese  (29.526)
 10. Italian  (9.421)
 11. Finnish  (7.525)
 12. Dutch  (6.836)
 13. Norwegian  (6.457)
 14. Danish  (5.876)
 15. Polish  (3.012)
 16. Czech  (2.136)
 17. Ukrainian  (2.038)
 18. Hebrew  (1.881)
 19. Turkish  (1.709)
 20. Hungarian  (1.241)
 21. Romanian  (1.165)
 22. Greek  (651)
 23. Arabic  (206)
 24. Undetermined  (96)
 25. Persian  (21)
 26. Slovak  (18)
 27. Icelandic  (17)
 28. Lithuanian  (9)
 29. Vietnamese  (3)
 30. Basque  (1)
 31. Serbo-Croatian  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (3.439)
 2. T - Technology .  (1.043)
 3. H - Social sciences.  (467)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Buyya, Rajkumar
 2. Wang, Feng
 3. Jin, Hai
 4. Leymann, Frank
 5. Antonopoulos, Nick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...